ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ПРИМАЧЕНКО ЯНА ЛЕОНІДІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000542

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Примаченко Яна Леонідівна
Варіанти імені
Prymachenko; Примаченко; Шолох
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 20-30-х рр. ХХ ст. 
Посада науковий співробітник, учений секретар відділу
Науковий ступінькандидат історичних наук
Наукові зацікавленняісторія та історіографія українського визвольного руху, політика пам’яті щодо ОУН і УПА та Другої світової війни, історія мистецької інтелігенції 20-х – 30-х рр. ХХ ст.
E-mailyana.prima@gmail.com
Персональні
веб-ресурси
Телефон+380 44 279 16 13 (служб.)
Дата та місце
народження
24 квітня 1979 р., м. Чернігів
Кандидатська дисертація«Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА». Науковий керівник – д. і. н., проф. Г. В. Касьянов. Захист відбувся в Інституті історії України НАН України 25 вересня 2009 р.
Освіта2001 закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка.
Професійна діяльність
2010–

науковий співробітник відділу історії України 20-х – 30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України

2007–2010

молодший науковий співробітник відділу історії України 20-х – 30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України

2003–2007

інженер І категорії відділу історії України 20-х – 30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України

2001–2005

аспірантка Інституту історії України НАН України

Наукові проекти
 • 2014–
 • Громадський просвітницький проект «Лікбез. Історичний фронт» (член авторського колективу)

  Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2010–2015
 • заступник голови Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України

 • 2013
 • координатор 6-ї Міжнародної наукової конференції «Історія сталінізму. Радянські нації і національна політика 1920-е – 1950-е роки» (2013) від України

  Праці
  Монографії

  1. В обіймах страху і смерті. Більшовицький терор в Україні. ‒ Х.: КСД, 2016. ‒ 544 с. (у співавторстві з Л.Якубовою).

  2. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 182 с.

  Розділи у колективних дослідженнях

  3. Література і мистецтво: надії та негаразди доби непу // Україна радянська. Ілюзії та катастрофи "комуністичного раю”/ Заг. ред. Г. Єфіменка; Авт. кол.: Єфіменко Г., Примаченко Я., Юркова О. ‒ Х.: КСД, 2017. ‒ С. 282‒295.

  4. Україна та українці у Другій світовій війні // Поле битви ‒ Україна. Від «володарів степу» до «кіборгів». Воєнна історія України від давнини до сьогодення / Авт. кол.: Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. Відейко, А. Галушка, К. Галушко, С. Громенко, М. Майоров, А. Руккас, Є. Синиця; Упоряд. К. Галушко. ‒ Х.: КСД, 2016. ‒ С. 290‒335. (у співавторстві з М.Майоровим).

  5. Міф 49. Росія могла перемогти нацистів і без українців // Війна і міф: невідома Друга світова / Авт. кол.: І. Бігун, С. Бутко, В. В’ятрович, К. Галушко, С. Горобець, С. Громенко, О. Зінченко, О. Ісаюк, Б. Короленко, Р. Пилявець, Я. Примаченко, С. Рябенко, В. Яременко; Заг. ред.: О. Зенченка, В. В’ятровича, М. Майорова. – Х.: КСД, 2016. – С. 240–244.

  6. Міф 45. Війна завершилася 9 травня // Війна і міф: невідома Друга світова / Авт. кол.: І. Бігун, С. Бутко, В. В’ятрович, К. Галушко, С. Горобець, С. Громенко, О. Зінченко, О. Ісаюк, Б. Короленко, Р. Пилявець, Я. Примаченко, С. Рябенко, В. Яременко; Заг. ред.: О. Зенченка, В. В’ятровича, М. Майорова. – Х.: КСД, 2016. – С. 222–225.

  7. Міф 44. Прапор над Рейхстагом підняли Єгоров і Кантарія // Війна і міф: невідома Друга світова / Авт. кол.: І. Бігун, С. Бутко, В. В’ятрович, К. Галушко, С. Горобець, С. Громенко, О. Зінченко, О. Ісаюк, Б. Короленко, Р. Пилявець, Я. Примаченко, С. Рябенко, В. Яременко; Заг. ред.: О. Зенченка, В. В’ятровича, М. Майорова. – Х.: КСД, 2016. – С. 218–219.

  8. Міф 1. Велика вітчизняна війна // Війна і міф: невідома Друга світова / Авт. кол.: І. Бігун, С. Бутко, В. В’ятрович, К. Галушко, С. Горобець, С. Громенко, О. Зінченко, О. Ісаюк, Б. Короленко, Р. Пилявець, Я. Примаченко, С. Рябенко, В. Яременко; Заг. ред.: О. Зенченка, В. В’ятровича, М. Майорова. – Х.: КСД, 2016. – С. 13–16.

  9. Розділ VIII. Діячі літератури і мистецтва в полі зору диктатури // Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921–1928): Колективна монографія: У 2 т. ‒ Т. 2 / Відп. ред. С. Кульчицький; Авт. кол.: Л. В. Гриневич, Т. М. Євсєєва, Г. Г. Єфіменко, С. В. Кульчицький, С. Р. Лях, В. І. Марочко, О. М. Мовчан, І. Є. Ніколаєв, Р. Ю. Подкур, Я. Л. Примаченко, О. Л. Рябченко, О. В. Юркова, Л. Д. Якубова. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2015. ‒ С. 57 ‒ 133.

  Статті

  10. Українська літературна дискусія 1920-х рр.: від питання професійних стандартів до проблеми національної ідентичності // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 23. – К., 2015. – С. 228–247.

  11. ОУН і УПА в сучасному європейському дискурсі пам’яті про Другу світову війну: політико-правовий аспект // Матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції 4-5 квітня 2014 року, м. Львів «Геноцид України у ХХ столітті. Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром». – Львів, 2015. – С. 460–472.

  12. Антиколоніальний дискурс ОУН/УПА в сучасному українському контексті боротьби за європейську ідентичність // Український історичний збірник. – Вип. 17 / НАНУ, Інститут історії України, Рада молодих вчених. – К., 2014. – С. 328–338.

  13. Эволюция национального вопроса в идеологии ОУН(б) в годы Второй мировой войны // История сталинизма. Дебаты. Советские нации и национальная политика 1920-е – 1950-е годы: Материалы VI международной научной конференции. Киев, 10-12 октября, 2013 г. – М., 2014. – С. 396-405.

  14. Війни пам’яті: історія ОУН і УПА в сучасному соціокультурному контексті українського історіописання // Проблеми історії України: факти, судження пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 22. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – С.18–30.

  15. Українська художня інтеліґенція 1920-х рр. як історіографічне явище: проблеми методології дослідження // Український історичний журнал. – К., 2013. – № 3. – С. 184–197.

  16. Створення та діяльність УПА в період Другої світової війни в світлі північноамериканської історіографії // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий зб. наук. праць. Вип. 21. – К., 2012. – С. 212–231.

  17. До історії становлення та розвитку ідеології українського інтегрального націоналізму міжвоєнної доби // Проблеми історії України: факти, судження пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 20. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. – С. 121–134.

  18. Становлення нового північноамериканського історичного дискурсу з проблеми ОУН і УПА у другій половині ХХ ст. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий зб. наук. праць. Інститут історії України НАН України. – Вип.19: У 2 ч. – Ч.??? – К., 2010. – С.236–247.

  19. Північноамериканська історіографія про діяльність націоналістичного підпілля в умовах німецької окупації УРСР // Український історичний журнал. – 2009. – № 6. – С.146–165.

  20. Міжнародні аспекти діяльності ОУН (аналіз північноамериканської історіографії) // Український історичний збірник. – Вип. 12. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – №12. – С.437–448.

  21. Пацифікації Західної України у 1944–1949 рр. (в контексті розвитку північноамериканської історіографії другої половини ХХ ст.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 16: В 2 ч. – Ч. 1. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. – С.435–444.

  22. Прихід до керівництва ОУН-УПА Р. Шухевича в світлі зарубіжної історіографії національно-визвольного руху 30-х–50-х рр. ХХ ст. / Шолох Я. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 13. – К., 2005. – С. 408–418.

  23. Соціальна база ОУН і УПА на Східній Україні та її вплив на еволюцію та ідеологію інтегрального націоналізму (за документами та матеріалами зарубіжних досліджень) / Шолох Я. // Спеціальні історичні дисципліни: питанння теорії та методики. – Вип. 11. – К, 2004. – С. 160–172.

  24. Взаємовідносини української й єврейської спільнот Північної Америки в ході розшуку воєнних злочинців / Шолох Я. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 11. – К., 2004. – С. 424–442.

  25. Становлення та періодизація зарубіжної історіографії проблеми ОУН-УПА / Шолох Я. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 9. – К., 2003. – С. 396–409.

  26. Рейди УПА очима зарубіжних дослідників: оцінки та значення / Шолох Я. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 10. – К., 2003. – С. 372–381.

  Науково-популярні публікації

  27. Не можна переписувати історію Другої світової війни?: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2015.

  28. Радянський народ – народ-переможець?: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2015.

  29. Прапор Перемоги над Рейхстагом встановили Єгоров і Кантарія: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2015.

  30. "Слава нации — смерть врагам!". Современные украинские лозунги являются фашистскими?: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2015.

  31. Російська інформаційна війна проти України: у пошуках першоджерела // Дзеркало тижня. Україна. – 2015. – №39. – 16 жовтня.

  32. Советский Союз никогда не проводил «этнических чисток» в Западной Украине?: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2014.

  33. В основе идеологии ОУН/УПА лежала цель уничтожения представителей всех других национальностей, кроме украинской?: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2014.

  34. У Велику Вітчизняну росіяни розгромили б Україну і без участі українців: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2014.

  35. Український націоналізм «бандерівців» – антилюдська ідеологія, якій не має місця в ХХІ ст.?: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2014 (у співавторстві з К.Галушком).

  36. Історична довідка: Україна і спадщина Другої світової війни: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2014.

  37. Бандерівська ідеологія була фашистською чи тоталітарною?: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2014 (у співавторстві з К.Галушком).

  Тези наукових доповідей та повідомлень

  38. «Войны памяти»: украинские контексты Второй мировой войны в современном историческом дискурсе // Победа – одна на всех: Материалы международной научно-практической конференции. 24 апреля 2014 г. – Витебск, ВГУ имени П. М. Машерова, 2014. – С. 321–323.


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. КАЗАХСТАН, Республіка Казахстан
  2. КИРГИЗСТАН, Киргизька Республіка
  3. КІОТСЬКИЙ ПРОТОКОЛ 1997
  4. КРАВЧУК Михайло Пилипович
  5. КУБА, Республіка Куба
  6. ЛИТВА, Литовська республіка
  7. ЛІВІЯ, Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахірія
  8. ПАКИСТАН
  9. ПАЛЕСТИНСЬКА АВТОНОМІЯ
  10. ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ
  11. ПОТІЧНИЙ Петро-Йосиф
  12. ПРОВІДЕНЦІАЛІЗМ
  13. РАДІО СВОБОДА
  14. РИМСЬКИЙ КЛУБ
  15. СИРІЯ, Сирійська Арабська Республіка
  16. СОДОЛЬ Петро
  17. ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ
  18. ШТЕНДЕРА Євген

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. Вятрович В., Громенко С., Майоров М., Патриляк І., Примаченко Я., Руккас А. Від Рейхстагу до Іводзіми. У полумʼї війни. Україна та українці у Другій світовій (2017)
  2. Єфіменко Г., Примаченко Я., Юркова О. Україна радянська. Ілюзії та катастрофи "комуністичного раю” (2017)
  3. Примаченко Я. 42 мільйони – ігрища на крові (2017)
  4. Примаченко Я. Українське кіно 1920-х років у пошуках власних тем та смислів (2017)
  5. Примаченко Я. Л. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА (2010)
  6. Примаченко Я. Л. Російська інформаційна війна проти України: у пошуках першоджерела (2015)
  7. Примаченко Я. Л. Эволюция национального вопроса в идеологии ОУН(б) в годы Второй мировой войны (2014)

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Примаченко Я.  Пацифікації Західної України у 1944-1949 рр. (в контексті розвитку північноамериканської історіографії другої половини ХХ ст.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 435-444.
  2. Примаченко Я.Л.  Війни пам’яті: історія ОУН і УПА в сучасному соціокультурному контексті українського історіописання // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2013. - 22. - C. 18-30.
  3. Примаченко Я.Л.  Північноамериканська історіографія про діяльність націоналістичного підпілля в умовах німецької окупації УРСР // Український історичний журнал. - 2009. - № 6. - C. 146-165.
  4. Примаченко Я.Л.  Українська художня інтеліґенція 1920-х рр. як історіографічне явище: проблеми методології дослідження // Український історичний журнал. - 2013. - № 3. - C. 184-197.
  5. Примаченко Яна  До історії становлення та розвитку ідеології українського інтегрального націоналізму міжвоєнної доби // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2011. - 20. - C. 121-134.
  6. Примаченко Яна  МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОУН (АНАЛІЗ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ) // Український історичний збірник. - 2009. - 12. - C. 437-448.
  7. Примаченко Яна  Становлення нового північноамериканського історичного дискурсу з проблеми ОУН-УПА у другій половині XX ст. // ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. - 2010. - 19. - C. 236-247.
  8. Примаченко Яна  Створення та діяльність УПА в період Другої світової війни в світлі північноамериканської історіографії // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2012. - 21. - C. 212-231.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2007. Примаченко Я. Пацифікації Західної України у 1944 - 1949 рр. (в контексті розвитку північноамериканської історіографії другої половини ХХ ст.) : монография / Я. Примаченко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 435-444
  2. 2009. Примаченко Я. Міжнародні аспекти ОУН (аналіз північноамериканської історіографії) : сборник научных трудов / Я. Примаченко // Український історичний збірник 2009 / Голов. ред. Т. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 12. - С. 437-448
  3. 2009. Примаченко Я.Л. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА : Автореф. дис. ... канд. іст. наук № 07.00.06 / Я.Л. Примаченко, 2009. - 20 с.
  4. 2009. Примаченко Я.Л. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА : Дис. ... канд. іст. наук № 07.00.06 / Я.Л. Примаченко, 2009. - 209 с.
  5. 2009. Примаченко Я.Л. Північноамериканська історіографія про діяльність націоналістичного підпілля в умовах німецької окупації УРСР / Я.Л. Примаченко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N6. - С. 146-165
  6. 2010. Примаченко Я. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА : научное издание / Я. Примаченко; Відп. ред. Г.В. Касьянов, 2010. - 182 с.
  7. 2010. Примаченко Я. Становлення нового північноамериканського історичного дискурсу з проблем з проблеми ОУН-УПА у другій половині ХХ ст. : сборник научных трудов / Я. Примаченко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 19, Ч. 2. - С. 236-247
  8. 2011. Примаченко Я. До історії становлення та розвитку ідеології українського інтегрального націоналізму міжвоєнної доби : сборник научных трудов / Я. Примаченко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 20. - С. 121-134
  9. 2012. Бур'ян М.С. Казахстан, Республіка Казахстан : научное издание / М.С. Бур'ян, Я.Л. Примаченко // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 3 : Предметно-тематична частина: К - О. - С. 7-10
  10. 2012. Бур'ян М.С. Киргизстан, Киргизька Республіка : научное издание / М.С. Бур'ян, Я.Л. Примаченко // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 3 : Предметно-тематична частина: К - О. - С. 55-56
  11. 2012. Бур'ян М.С. Литва, Литовська Республіка (Lietuva, Lietuvos Respublika) : научное издание / М.С. Бур'ян, Я.Л. Примаченко // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 3 : Предметно-тематична частина: К - О. - С. 143-146
  12. 2012. Примаченко Я. Створення та діяльність УПА в період Другої світової війни в світлі північноамериканської історіографії : сборник научных трудов / Я. Примаченко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С.Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 21. - С. 212-231
  13. 2013. Примаченко Я.Л. "Переміщені особи" : словарь / Я.Л. Примаченко // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 4 : Предметно-тематична частина: П-Я. - С. 29-31
  14. 2013. Примаченко Я.Л. Війни пам'яті: історія ОУН і УПА в сучасному соціокультурному контексті українського історіописання : сборник научных трудов / Я.Л. Примаченко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 22. - С. 18-30
  15. 2013. Примаченко Я.Л. Українська художня інтелігенція 1920-х рр. як історіографічне явище: проблеми методології дослідження / Я.Л. Примаченко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N3. - С. 184-197
  16. 2014. Примаченко Я. Антиколоніальний дискурс ОУН/УПА в сучасному українському контексті боротьби за європейську ідентичність : сборник научных трудов / Я. Примаченко // Український історичний збірник 2014 / Голова редкол. Т.В. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 17. - С. 328-338
  17. 2015. Примаченко Я. Розд. 8: Діячі літератури і мистецтва в полі зору диктатури : монография / Я. Примаченко // Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921 - 1928) : Кол. моногр. / Відп. ред. С.Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Т. 2. - С. 57-133
  18. 2015. Примаченко Я. Українська літературна дискусія 1920-х рр.: від питання професійних стандартів до проблеми національної ідентичності : сборник научных трудов / Я. Примаченко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 23. - С. 228-247
  19. 2015. Примаченко Я.Л. Міжнародна наукова конференція "Проблеми дослідження українського визвольного руху середини ХХ ст." / Я.Л. Примаченко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N1. - С. 226-228