ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

КАТАРГІНА ТЕТЯНА ІВАНІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000179

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Катаргіна Тетяна Іванівна
Варіанти імені
Katarhina; Катаргина
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

Центр досліджень історико-культурної спадщини України 
Науковий ступіньст.наук.співр., к.і.н.

ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. БУРАЧКОВ Платон Йосипович
 2. ВОВЧОК Марко
 3. ГЛІБОВ Леонід Іванович
 4. ГОЛІЦИН Дмитро Михайлович
 5. ГОЛІЦИН Лев Сергійович
 6. ГОЛІЦИН Михайло Михайлович
 7. ГРЕЧУХА Михайло Сергійович
 8. ДАШКЕВИЧ Микола Павлович
 9. ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ СРСР
 10. ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ
 11. ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ УРСР
 12. МАКОВЕЙ Осип Степанович
 13. МІЖНАРОДНА РАДА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК І ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ
 14. МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР З ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. Горбик В. О., Герасимчук В. Є., Даниленко В. М., Денисенко Г. Г., Катаргіна Т. І., Кубальський О. Н. Українська діаспора в Російській Федерації : історико-культурна спадщина (2011)
 2. Катаргіна Т. Збереження культурної спадщини у Великій Британії, США, Канаді (історія і сучасність). (2003)

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. КАТАРГІНА Т.  Внесок митців української діаспори в культурну спадщину за кордоном // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2015. - Вип. 20. - C. 402.
 2. Катаргіна Т.  Зарубіжна історіографія з питань захисту та збереження культурної спадщини // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2016. - Вип. 21. - C. 213.
 3. Катаргіна Т.І. , Колибанова К.В. Збереження пам'яток історії Другої світової війни на теренах зарубіжних країн // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). - 2004. - 26. - C. 379-395.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 2000. Катаргіна Т.І. Розвиток системи збереження пам'яток історії та культури у Великобританії, США, Канаді (1960 - 80-ті рр.) : Дис. канд. іст. наук № 07.00.02 / Т.І. Катаргіна, 2000. - 185 с.
 2. 2003. Катаргіна Т. Збереження культурної спадщини у Великій Британії, США, Канаді (історія і сучасність) : монография / Т. Катаргіна, 2003. - 186 с.
 3. 2004. Катаргіна Т.І. Збереження пам'яток історії Другої світової війни на теренах зарубіжних країн : монография / Т.І. Катаргіна, К.В. Колибанова // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. : Зб. статей. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 26 : До 60-річчя визволення України. - С. 379-395
 4. 2005. Горбик В.О. Внесок академіка П.Т. Тронька у збереження національно-культурної спадщини : сборник научных трудов / В.О. Горбик, Т.І. Катаргіна, С.І. Кот // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : Зб. наук. праць на пошану, акад. НАН України П.Т. Тронька. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 29. - С. 22-30
 5. 2005. Катаргіна Т. Берлинський Максим Федорович : монография / Т. Катаргіна // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 1. - С. 67-70
 6. 2005. Катаргіна Т.І. Українці на теренах європейських країн: національна спадщина у розмаїтті культур сучасного світу : сборник научных трудов / Т.І. Катаргіна // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : Зб. наук. праць на пошану, акад. НАН України П.Т. Тронька. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 30. - С. 58-68
 7. 2007. Катаргіна Т. Розд. 4: Формування концепції захисту та збереження нерухомих пам"яток в зарубіжних країнах : монография / Т. Катаргіна // Пам'яткознавчі студії в Україні: теорія і практика / Ред. В.О. Горбик. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 113-140
 8. 2009. Катаргіна Т.І. Історико-культурна спадщина національних меншин у Києві : сборник научных трудов / Т.І. Катаргіна // Проблеми збереження історико-культурної спадщини Києва / Відп. ред. В.О. Горбик. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - С. 165-199
 9. 2009. Катаргіна Т.І. Проблеми збереження пам'яток архітектури та містобудування : сборник научных трудов / Т.І. Катаргіна // Проблеми збереження історико-культурної спадщини Києва / Відп. ред. В.О. Горбик. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - С. 200-236
 10. 2012. Катаргіна Т. Проблеми збереження культурної спадщини національних меншин України (міжнародний аспект) : сборник научных трудов / Т. Катаргіна // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 21. - С. 145-161
 11. 2013. Катаргіна Т. Скрижалі скорботи. Закордонні пам'ятки жертвам Голодомору 1932 - 1933 рр. в Україні / Т. Катаргіна // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2013. - N4. - С. 65-79
 12. 2014. Катаргіна Т. Теоретичні та методологічні принципи визначення та ідентифікації нерухомих пам'яток української культури за кордоном : сборник научных трудов / Т. Катаргіна // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 19. - С. 244-256
 13. 2014. Катаргіна Т. Ч. 2: Ставлення до культурної спадщини етнічних груп Криму в незалежній Україні : сборник научных трудов / Т. Катаргіна // Крим від античності до сьогодення : Історичні студії / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 588-597
 14. 2015. Катаргіна Т. Внесок митців української діаспори в культурну спадщину за кордоном : сборник научных трудов / Т. Катаргіна // Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика : Зб. ст. / відп. ред. В.Даниленко. - Львів : Растр-7, 2015. - Вип. 20. - С. 402-413
 15. 2015. Катаргіна Т.І. Розд. 9: Українська культурна спадщина за кордоном в контексті підготовки тому "Зводу пам'яток історії та культури України" по зарубіжних країнах : сборник научных трудов / Т.І. Катаргіна // Культурна спадщина в контексті "Зводу пам'яток історії та культури України" / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 361-425