ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

КОТ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000210

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Кот Сергій Іванович
Варіанти імені
Kot; Кот
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

Центр досліджень історико-культурної спадщини України 
Посадакерівник Центру досліджень історико-культурної спадщини України
Науковий ступіньст.наук.співр., к.і.н.

ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
(перелік генерується автоматично)

  Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

 1. АРХЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ ВУАН
 2. АСЄЄВ Юрій Сергійович
 3. БАРСОВ Микола Павлович
 4. БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ В ПАРИЖІ
 5. БІЛЕЦЬКИЙ Платон Олександрович
 6. БРІЛІНГ Густав Вольдемарович
 7. БУЧКЕВИЧ Василь
 8. ВЕЛИЧКО Григорій
 9. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ КОМІТЕТ (ВУАК)
 10. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК МИСТЕЦТВА І СТАРОВИНИ (ВУКОПМИС)
 11. ГЕРИНОВИЧ Володимир Олександрович
 12. "ГРУПА КЮНСБЕРГА"
 13. ГУБЕРНСЬКІ КОМІТЕТИ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК
 14. ДРОЗДОВ Володимир Геннадійович
 15. ДРУЖИНІН Микола Михайлович
 16. ЖУКОВСЬКИЙ Аркадій Іларіонович
 17. ЗБОРОВСЬКИЙ Іполит Чеславович
 18. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ЗАПОВІДНИКИ
 19. КАЛАЙДОВИЧ Костянтин Федорович
 20. КАРАЧІВКА
 21. КАЧАНІВКА
 22. КОМІТЕТ З ОХОРОНИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНО-КУЛЬТУРНИХ, АРХІТЕКТУРНИХ І АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ'ЯТНИКІВ УРСР
 23. КОМІТЕТ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ ІСТОРІЇ ТА МИСТЕЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
 24. КРАЄЗНАВСТВО, краєзнавство та краєнавство історичне
 25. КРАЙОВІ ІНСПЕКТУРИ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ КУЛЬТУРИ
 26. КРАЙОВІ КОМІСІЇ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ КУЛЬТУРИ
 27. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
 28. КУРІННИЙ Петро Петрович
 29. МЕЖИРІЧ
 30. МЕЛЬНИК Андрій Атанасович
 31. МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 32. МОРГИЛЕВСЬКИЙ Іполит Владиславович
 33. МУСІН-ПУШКІН Олексій Іванович
 34. ОЛЕСЬ Олександр
 35. ОССОЛІНСЬКИЙ Юзеф-Максиміліан
 36. ОТАМАНОВСЬКИЙ Валентин Дмитрович
 37. ОХОРОНА ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
 38. ПАМ'ЯТКА ІСТОРИЧНА
 39. ПАМ'ЯТКА
 40. ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВО
 41. ПАМ'ЯТНИК
 42. ПОХІДНІ ГРУПИ ОУН
 43. РЕСТИТУЦІЯ
 44. РЕСТИТУЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
 45. СМОЛІЧЕВ Петро Іванович
 46. ТАРАНУШЕНКО Стефан Андрійович
 47. ТЕЛІГА Олена
 48. УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ КРАЄЗНАВСТВА
 49. УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ КУЛЬТУРИ
 50. УРЯДОВА КОМІСІЯ ПО ОХОРОНІ ПАМ’ЯТНИКІВ КУЛЬТУРИ І СТАРОВИНИ ПРИ РМ УРСР
 51. ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК СТАРОВИНИ І МИСТЕЦТВА НА УКРАЇНІ (ЦКОПСІМУ)аїні (ЦК ОПС ІМУ) (1917)
 52. ШУЛЬГІН Яків Миколайович
 53. ЩЕПОТЬЄВ Володимир Олександрович

  Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

 1. Кот С. Війна і культура (2012)
 2. Кот С. Дивізія "Галичина" : звинувачення відкинуто (2013)
 3. Кот С. И. Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящихся в музеях Автономной Республики Крым (2010)
 4. Кот С. І. Українські культурні цінності в Росії : Проблема повернення в контексті історії та права (1996)
 5. Кот С. І., Кардаш П. Слава українського козацтва. (1999)
 6. Кот С. І., Кардаш П. Українці в світі : Книга-альбом. (1995)
 7. Кот С. І., Ошуркевич О. Волинський краєзнавчий музей : Доля культурних скарбів України під час Другої світової війни: Архіви, бібліотеки, музеї. – Вип. 1. (1996)

  Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

 1. КОТ С.  Проблема повернення і реституції культурних цінностей, втрачених унаслідок Другої світової війни, в сучасних українсько-польських міждержавних відносинах // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2015. - Вип. 20. - C. 54.
 2. Кот С.  Проблеми повернення культурних цінностей в українсько-російських міждержавних відносинах (1991–2015 років) // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2016. - Вип. 21. - C. 160.
 3. КОТ С.І.  З історії охорони пам'яток на Чернігівщині (1917–1927 pp.) // Український історичний журнал. - 1986. - № 9. - C. 123–131.
 4. Кот С.І.  Зруйнування Успенського собору Києво-Печерської лаври (3 листопада 1941 р.): версії // Український історичний журнал. - 2011. - № 6. - C. 122-151.
 5. Кот С.І.  Реліквії козацтва в контексті українсько-російських переговорів щодо їх повернення (1920-1930-ті рр.) // Український історичний журнал. - 2009. - № 1. - C. 129-143.
 6. СКЛЯРЕНКО Є.М. , КОТ С.І. Бесценные сокровища народа. – К.: Вища шк. изд-во при Киев. ун-те, 1984. – 311 с. // Український історичний журнал. - 1984. - № 6. - C. 149–150.

  Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

 1. 1996. Кот С. Волинський краєзнавчий музей. Доля культурних скарбів України під час другої світової війни: архіви, бібліотеки, музеї : монография. Вип. 1 / С. Кот, О. Ошуркевич, 1996. - 76 с.
 2. 2003. Кот С. Жуковський Аркадій : справочное издание / С. Кот // Українські історики ХХ століття : Біобібліографічний довід. - К.; Л. : Ін-т історії України НАН України, 2003. - Вип. 2 : Ч. 1. - С. 117-118
 3. 2004. Кот С. Смолічев Петро Іванович : сборник биографической информации / С. Кот // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 305
 4. 2004. Кот С. Цинкаловський Олександр : сборник биографической информации / С. Кот // Українські історики ХХ століття : Бібліографічний довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - Вип. 2, Ч. 2. - С. 330-331
 5. 2004. Кот С.І. Втрати українських культурних цінностей під час Другої світової війни : сборник научных трудов / С.І. Кот // ХІ Всеукраїнська наукова конференція "Велика Вітчизняна війна: маловідомі сторінки історії, імена, події" : Зб. доповідей і повідомлень. 60-річчю визволення України від німецьких окупантів присвяч. / Відп. ред. П.Т. Тронько . - К.-Хмельницький : Поділля, 2004. - С. 142-154
 6. 2005. Горбик В.О. Внесок академіка П.Т. Тронька у збереження національно-культурної спадщини : сборник научных трудов / В.О. Горбик, Т.І. Катаргіна, С.І. Кот // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : Зб. наук. праць на пошану, акад. НАН України П.Т. Тронька. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 29. - С. 22-30
 7. 2005. Кот С. Брілінг Густав Вольдемарович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 1. - С. 100-104
 8. 2005. Кот С. Гермайзе Йосип Юлійович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 1. - С. 131-135
 9. 2005. Кот С. Зборовський Іполіт Чеславович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 1. - С. 222-226
 10. 2005. Кот С. Клепатський Павло Григорович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 1. - С. 260-264
 11. 2005. Кот С. Курінний Петро Петрович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 1. - С. 309-312
 12. 2005. Кот С. Моргилевський Іполит Владиславович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 2. - С. 61-65
 13. 2005. Кот С. Отамановський Валентин Дмитрович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 2. - С. 115-124
 14. 2005. Кот С. Стеллецький Гнат Якович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 2. - С. 215-218
 15. 2005. Кот С. Таранушенко Стефан Андрійович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 2. - С. 223-229
 16. 2005. Кот С. Холодний Петро Іванович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 2. - С. 262-266
 17. 2005. Кот С. Шугаєвський Валентин Андрійович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 2. - С. 312-315
 18. 2005. Кот С. Шульгин Яків Миколайович : монография / С. Кот // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографіч. довід. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Ч. 2. - С. 315-319
 19. 2005. Кот С.І. Підпілля ОУН в окупованому Києві. 1941-1943 : монография / С.І. Кот // Друга світова війна і доля народів України : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції Київ, 23-24 червня 2005. - К. : Сфера, 2005. - С. 126-140
 20. 2006. Кот С. Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни (проблема повернення та реституції втрачених реліквій) : монография / С. Кот // Велич подвигу народного : Зб. наук. ст. Міжнар. конф., присвяченої 60-річчю перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. - О. : М-во освіти і науки України, 2006. - С. 81-89
 21. 2006. Кот С. Українське питання в британській політиці та громадській думці у першій третині ХХ ст. : монография / С. Кот // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки / Відп. ред. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т іcторії України НАН України, 2006. - Вип. 15 : Міжвідомчий збірник наукових праць заснований 1991 р. - С. 256-274
 22. 2006. Кот С.І. До питання про повернення та реституцію втрачених культурних цінностей України в контексті особливостей Східної та Центральної Європи : сборник научных трудов / С.І. Кот // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 10, Ч. 2. - С. 294-303
 23. 2007. Кот С. Розд. 1: Теоретичні проблеми пам"яткознавства : монография / С. Кот // Пам'яткознавчі студії в Україні: теорія і практика / Ред. В.О. Горбик. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - С. 7-65
 24. 2008. Відейко М. Наукова спадщина Олега Ольжича : научно-популярная литература / М. Відейко , С. Кот, 2008. - 239 с.
 25. 2008. Кот С. Валентин Отамановський : сборник / С. Кот // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Голова редкол. С.І. Білокінь; упоряд. Я. Гаврилюк. - К. : Вид. центр Просвіта, 2008. - С. 663-674
 26. 2008. Кот С. Крути і ми : сборник / С. Кот // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Голова редкол. С.І. Білокінь; упоряд. Я. Гаврилюк. - К. : Вид. центр Просвіта, 2008. - С. 607-609
 27. 2009. Кот С. Радянська евакуація українських культурних цінностей на території УРСР під час Другої світової війни в контексті проблем повернення та реституції втрачених культурних надбань : сборник научных трудов / С. Кот // Сторінки воєнної історії України : Зб. наук. ст. Заснований у 1997 р. / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2009. - Вип. 12. - С. 321-336
 28. 2009. Кот С.І. Реліквії козацтва в контексті українсько-російських переговорів в щодо їх повернення (1920 - 1930-ті рр.) / С.І. Кот // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N1. - С. 129-143
 29. 2010. Кот С.И. Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящихся в музеях Автономной Республики Крым : научное издание / С.И. Кот ; Отв. ред. В.А. Горбик, 2010. - 150 с.
 30. 2010. Кот С. Американська політика реституції культурних цінностей після Другої світової війни та Україна : сборник научных трудов / С. Кот // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : Міжвідомчий зб. наук. пр / Відп. ред. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 19. - С. 243-264
 31. 2010. Кот С. Бондаренко Раїса Іванівна : сборник биографической информации / С. Кот // Українські історики : Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 3. - С. 24-26
 32. 2010. Кот С. Валентин Отамановський : научное издание / С. Кот // Крути. Січень 1918 року : Документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / Упоряд. Я. Гаврилюк. - К. : Просвіта, 2010. - С. 663-674
 33. 2010. Кот С. Введение : научно-популярная литература / С. Кот // Эхо войны : Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящиеся в музеях Автономной Республики Крым / С.И. Кот; Отв. ред. В.А. Горбик. - К. : Такі справи, 2010. - С. 4-6
 34. 2010. Кот С. З історії формування організаційних засад державної політики повернення та реституції культурних цінностей в незалежній Україні : сборник научных трудов / С. Кот // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Зб. ст / Голов. ред. О.П. Реєнт. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 36 : На пошану академіка НАН України Героя України П.Т. Тронька. - С. 361-371
 35. 2010. Кот С. Крути і ми : научное издание / С. Кот // Крути. Січень 1918 року : Документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / Упоряд. Я. Гаврилюк. - К. : Просвіта, 2010. - С. 607-609
 36. 2010. Кот С. Мародерство як фактор розграбування, вивезення та знищення культурних цінностей на окупованій території України під час Другої світової війни (1941 - 1944 рр.) / С. Кот // Краєзнавство : Науковий журнал. - К. : Всеукраїнська спілка краєзнавців, 2010. - N1/2. - С. 30-42
 37. 2010. Кот С.И. Эхо войны : Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящиеся в музеях Автономной Республики Крым / С.И. Кот; Отв. ред. В.А. Горбик, 2010. - 128 с. (Введено оглавление)
 38. 2010. Савчук Ю.К. Вступительное слово : научно-популярная литература / Ю.К. Савчук // Эхо войны : Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящиеся в музеях Автономной Республики Крым / С.И. Кот; Отв. ред. В.А. Горбик. - К. : Такі справи, 2010. - С. 4
 39. 2011. Кот С. До питання про передачу культурних цінностей із України до Польщі у другій половині 40-х років ХХ ст. : сборник научных трудов / С. Кот // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / В.о. відп. ред. А.Ю. Мартинов. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 20 : Присвяч. д-ру іст. наук, проф., засл. діячу науки і техніки України, відп. ред. С.В. Віднянському з нагоди його 60-літнього ювілею. - С. 239-259
 40. 2011. Кот С. Розд. 5: Друга світова війна і доля культурних цінностей України: переміщення і втрати : научно-популярная литература / С. Кот // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. : Історичні нариси / Голова редкол. В.А. Смолій; відп. ред. О.Є. Лисенко. - К. : Наукова думка, 2011. - Кн. 2. - С. 231-276
 41. 2011. Кот С.І. Зруйнування Успенського собору Києво-Печерської лаври (З листопада 1941 р.): версії / С.І. Кот // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2011. - N6. - С. 122-151
 42. 2012. Кот С. Буковинський курінь 1941: історичний шлях : сборник научных трудов / С. Кот // Співпраця СРСР і Німеччини у міжвоєнний період та під час Другої світової війни: причини і наслідки : Матеріали Міжнар. наук. конф. / Голова редкол. С.М. Квіт. - К. : НаУКМА, Аграр Медіа Груп, 2012. - С. 228-246
 43. 2012. Кот С. Українсько-німецькі відносини щодо повернення та реституції культурних цінностей (1991 - 2012 рр.) : сборник научных трудов / С. Кот // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 21. - С. 162-180
 44. 2012. Кот С. Учасники підпілля ОУН (м) - жертви Бабиного Яру (1941 - 1943) : сборник научных трудов / С. Кот // Бабин Яр: масове убивство і пам'ять про нього : Матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовтня 2011 р., м. Київ / Відп. ред. М.Тяглий. - К. : Укр. центр вивчення історії Голокосту, 2012. - С. 101-116
 45. 2012. Кот С.І. Рецензія / С.І. Кот // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2012. - N5. - С. 214-221
 46. 2013. Кот С. "Колекція Кенігса" в контекчті переговорів між Україною та Королівством Нідерланди щодо повернення культурних цінностей, втрачених в наслідок Другої світової війни : сборник научных трудов / С. Кот // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 22. - С. 107-115
 47. 2013. Кот С. Рецензія : научное издание / С. Кот // Український археографічний щорічник / Голова редкол. П.Сохань. - К. : Укр. письменник, 2013. - Вип. 18, Т. 21 : Український археографічний зб. - С. 766-772
 48. 2013. Кот С.І. Розд. 2.3: Збереження історико-культурної спадщини : научное издание / С.І. Кот // Історія української культури / Голов. ред. Б.Є. Патон. - К. : Наукова думка, 2013. - Т. 5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть, Кн. 4 : Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні. - С. 237-297
 49. 2014. Кот С. До питання про розшук і повернення втрачених культурних скарбів Києва : сборник научных трудов / С. Кот // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 200-річчю від дня народження Т.Шевченка та 250-річчю від дня народження М.Берлинського / Голова редкол. О.П. Реєнт. - К. : ПП Фоліант, 2014. - С. 47-52
 50. 2014. Кот С. Непохована країна та її відкривач Ланселот Лоутон: британський журналіст, закоханий в Україну : сборник / С. Кот // Україна Incognita. ТОП-25 / Упоряд.: І.Сюндюков, А.Мотозюк. - К. : ПрАТ Українська прес-група, 2014. - С. 88-116
 51. 2014. Кот С. Участь України у міжнародному культурному співробітництві щодо запобігання незаконному вивезенню культурних цінностей та їх поверненню до країн походження : сборник научных трудов / С. Кот // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика / Відп. ред. В.М. Даниленко. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 19. - С. 214-231
 52. 2014. Кот С. Ч. 2: Крим: статус окупованої території та захист культурних цінностей : сборник научных трудов / С. Кот // Крим від античності до сьогодення : Історичні студії / Відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 690-707
 53. 2014. Кот С. Чи діяли під час Другої світової війни у Криму підпільні структури ОУН? : научное издание / С. Кот // Крим: шлях крізь віки : Історія у запитаннях і відповідях / Упоряд. Г.Боряк; відп. ред. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - С. 317-318
 54. 2014. Кот С.І. Жуковський Аркадій Іларіонович : словарь / С.І. Кот // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев; кер. авт. кол. С.В. Віднянський. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 5 : Біографічна частина: А - М. - С. 163-164
 55. 2014. Кот С.І. З історії боротьби за повернення реліквій українського козацтва в Україну (20 - 30-ті рр. ХХ ст.) : сборник научных трудов / С.І. Кот // Україна - Кубань: історична та культурна взаємодія : Присвяч. укр. Революції Гідності 2013 - 2014 років / Відп. ред. А.М. Авраменко. - К. : Талком, 2014. - Вип. 1 : Матеріали респ. наук. конф., м. К., 14 грудня 2013 р. - С. 168-187
 56. 2015. Кот С. Викрадачі нашої історії. Претензії Москви на "Київську спадщину" : научное издание / Кот С.; С, Кот С // Повернення в Царгород / За ред. Л.Івшиної. - К. : ТОВ Українська прес-група, 2015. - С. 475-486
 57. 2015. Кот С. Проблема повернення і реституції культурних цінностей, втрачених унаслідок Другої світової війни, в сучасних українсько-польських міжнародних відносинах : сборник научных трудов / С. Кот // Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика : Зб. ст. / відп. ред. В.Даниленко. - Львів : Растр-7, 2015. - Вип. 20. - С. 54-63
 58. 2015. Кот С. Чи діяли під час Другої світової війни у Криму підпільні структури ОУН? : научно-популярная литература / С. Кот // Історія Криму в запитаннях та відповідях / Відп. ред. В.Смолій; упоряд. Г.Боряк; кер. авт. кол. О.Галенко. - К. : Наукова думка, 2015. - С. 380-381
 59. 2015. Кот С.І. Розд. 1: Історичний досвід та актуальні проблеми збереження пам'яток історії та ультури України : сборник научных трудов / С.І. Кот // Культурна спадщина в контексті "Зводу пам'яток історії та культури України" / Голова редкол. В.А. Смолій. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - С. 7-102