Проекти | Інститут історії України

ПРОЕКТИ


Покажчики: Ключові слова Назви Автори Установи Роки
Ключові слова: логіка :  

 


 

Історія ОУН і УПА


(1997–2009)


8 травня 1997 р. за дорученням Президента України була створена Урядова комісія з вивчення діяльності ОУН і УПА. Постановою Кабінету Міністрів від 12 вересня 1997 р. за № 1004 комісія була створена у складі віце-прем′єр-міністра (голова комісії), міністра юстиції, міністра закордонних справ, міністра внутрішніх справ, міністра фінансів, міністра інформації, міністра освіти, голови Служби безпеки, Генерального прокурора (за згодою), президента Національної академії наук, директора Інституту історії України НАН України, директора Інституту стратегічних досліджень. Функції робочого апарату комісії були покладені на Міністерство юстиції.

Робоча група істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА була сформована в Інституті історії України НАН України, але не мала постійного складу (за винятком керівника групи С. Кульчицького і відповідального секретаря О. Веселової). До роботи в групі залучалися спеціалісти з інституту або з інших установ: О. Веселова, О. Вовк, Є. Горбуров, Л. Гриневич, В. Дзьобак, С. Здіорук, І. Ільюшин, Г. Касьянов, А. Кентій, С. Кокін, С. Кульчицький, О. Лисенко, О. Марущенко, В. Нікольський, Г. Папакін, І. Патриляк, О. Стельмах, Ю. Шаповал, М. Шитюк, З. Яцишин та ін.

2005 р. оприлюднено фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА та фундаментальне зведне дослідження “Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Історичні нариси” / НАН України; Інститут історії України / С.В. Кульчицький (відп.ред.). - К.: Наук. думка, 2005. - 495 с.


Матеріали Електронної бібліотеки порталу Інститута історії України:

 1. Літопис УПА : каталог (2012)
 2. Літопис УПА : Нова серія. Т. 11: Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО "Заграва”, "Турів”, "Богун” (серпень 1942 – грудень 1943 рр.) (2007)
 3. Літопис УПА : Нова серія. Т. 1: Видання Головного Командування УПА (1995)
 4. Літопис УПА : Нова серія. Т. 10: Життя і боротьба генерала "Тараса Чупринки” (1907–1950) : Документи і матеріали (2007)
 5. Літопис УПА : Нова серія. Т. 12: Воєнна округа УПА "Буг”. Документи і матеріали. 1943–1952 : Книга 1 (2009)
 6. Літопис УПА : Нова серія. Т. 13: Воєнна округа УПА "Буг”. Документи і матеріали. 1943–1952 : Книга 2 (2009)
 7. Літопис УПА : Нова серія. Т. 14: УПА і запілля на ПЗУЗ 1943‒1945. Нові документи (2010)
 8. Літопис УПА : Нова серія. Т. 2: Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943-1944 (1999)
 9. Літопис УПА : Нова серія. Т. 3: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України (2001)
 10. Літопис УПА : Нова серія. Т. 4: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1943-1959 : Книга перша: 1943-1945 (2002)
 11. Літопис УПА : Нова серія. Т. 5: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1943-1959 : Книга друга: 1946-1947 (2002)
 12. Літопис УПА : Нова серія. Т. 6: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1948 : Книга третя: 1948 (2003)
 13. Літопис УПА : Нова серія. Т. 7: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ 1949-1959 : Книга четверта: 1949-1959 (2003)
 14. Літопис УПА : Нова серія. Т. 8: Волинь, Полісся, Поділля: УПА та запілля 1944-1946 (2006)
 15. Літопис УПА : Нова серія. Т. 9: Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1944-1945 (2007)
 16. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : Історичні нариси (2005)
 17. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА (2005)
 18. ОУН в 1941 році : Документи. Ч. 1 (2006)
 19. ОУН в 1941 році : Документи. Ч. 2 (2006)
 20. ОУН в 1942 році : Документи. (2006)
 21. ОУН і УПА в 1943 році : Документи (2008)
 22. ОУН і УПА в 1944 році : Документи (2009)
 23. ОУН і УПА в 1944 році : Документи (2009)
 24. ОУН-УПА на Сумщинi (2006)
 25. ОУН-УПА на Сумщині (2006)
 26. ОУН-УПА на Сумщині (2009)
 27. Польсько-українські стосунки в 1942–1947 роках у документах ОУН та УПА (2011)
 28. Польсько-українські стосунки в 1942–1947 роках у документах ОУН та УПА (2011)
 29. Проблема ОУН–УПА : Звіт робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. Основні тези з проблеми ОУН–УПА (іст. висновок). (2004)
 30. Проблема ОУН–УПА : Попередня історична довідка (2000)
 31. Деревінський В. Ставлення ОУН(Б) і УПА до сусідніх народів та національних меншин/ В. Деревінський. (2006)
 32. Ільюшин І. І. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої Світової війни на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні (2001)
 33. Касьянов Г. В. До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (ОУН) : Аналіт. огляд. (2003)
 34. Лисенко О. Є., Марущенко О. В. Організація Українських Націоналістів та Українська Повстанська Армія : Бібліогр. покажч. публ. 1998–2002. (2002)
 35. Лисенко О. Є., Марущенко О. В. Українсько-польські стосунки періоду Другої світової війни у вітчизняній історіографії : Бібліогр. покажч. (2003)
 36. Нікольський В. М. Підпілля ОУН(б) у Донбасі. (2001)
 37. Шаповал Ю. ОУН і УПА на терені Польщі (1944 - 1947 рр.) (2000)