Проекти | Інститут історії України

ПРОЕКТИ


Покажчики: Ключові слова Назви Автори Установи Роки
Ключові слова: логіка :  

 


 

Україна: хроніка подій ХХ століття


(2005–2011)


Від 2004 р. Інститут історії України НАН України розгорнув великий дослідницький проект «Україна: хроніка подій ХХ століття». Підготовлені до друку рукописи виходять в світ окремими частинами, по роках або групах років. У цих книгах день за днем відтворюються події суспільно-політичного, економічного, культурного, релігійного і повсякденного життя українського суспільства. Протягом 2004-2009 рр. побачили світ 20 томів серії. Завершено роботу з підготовки томів, що охоплюють 1941-2000 рр. За довоєнний період представлено: 1919-1922, 1925, 1927-1929 рр. Поза серією В. Марочком та О.Мовчан опублікований том, що висвітлює голодомор 1932-1933 рр. в Україні. Хронологічні довідники завжди користуються попитом як серед науковців, так і серед студентів. Вони є своєрідним кістяком історичного процесу. Тому вони відіграють велику роль і в аналітичній роботі науковця, і в засвоєнні студентом головних закономірностей історії як науки. Найбільш популярним довідником, присвяченим вітчизняній історії, є книга В.Ф.Верстюка, О.М.Дзюби і В.Ф.Репринцева, яка витримала у «Науковій думці» три видання. Хроніка подій ХХ ст. якісно відрізняється від будь-яких інших видань довідкового типу. Цю нову якість їй забезпечують неспівставно ширші кількісні показники. Ми хочемо показати кожний день століття, відобразити всі скільки-небудь важливі події політичного, громадського, економічного, культурного, релігійного і повсякденного життя, а також події в сфері міжнародних відносин, фізкультури і спорту. Чому у здійсненні цього грандіозного проекту ми зупинилися саме на ХХ ст.? Тому, мабуть, що в понад тисячолітній історії українського народу це століття займає винятково важливе місце. На початку ХХ ст. України як геополітичної реальності просто не існувало. Українці жили на землі своїх предків, але не мали національної державності. Під час Першої світової війни в армії Російської імперії і Австро-Угорщини були мобілізовані мільйони українців, змушені воювати між собою за незрозумілі і чужі їм цілі. Наприкінці ХХ ст. вже існувала незалежна і соборна Україна. Вона мала договори з усіма сусідніми країнами, які проголошували недоторканність її кордонів. Влада в Україні належала народу, який на вільних виборах визначав персональний склад народних депутатів і обирав президента. Між початком і кінцем цього століття пролягли важкі, трагічні роки. Обидві світові війни відбувалися рік за роком на українській землі. Воєнні дії викликали господарську розруху і супроводжувалися голодом 1921-1923 рр. і 1946-1947 рр. Між ними - голодомор 1932-1933 рр., викликаний терором голодом, влаштованим Й.Сталіним. Вождь прагнув «навчити уму-розуму» непокірливих українських селян, щоб змусити їх працювати у громадському господарстві колгоспів. Після здобуття національної державності український народ несе відповідальність за своє майбутнє тільки перед самим собою. Попереду багато нерозв′язаних проблем, але серед них нема нерозв′язних. Рік на рік не припадає, кожний з них мав різне змістове наповнення. Одні роки були наповнені подіями епохального значення, інші минали безслідно. Тому деяким рокам у Хроніці подій ХХ століття присвячуються окремі книги, а деякі роки об′єднуються у певні історичні періоди. Друкуючи Хроніку подій ХХ століття на інститутській поліграфічній базі, ми не припиняємо роботи над нею. Наша кінцева мета - опублікувати це довідкове видання більшим накладом у професійному видавництві, щоб воно стало доступним для широкого кола читачів. Цей проект забезпечує повний доступ до Хроніки в Інтернеті. Колектив Інституту історії України розуміє, що цей проект має величезне значення для дальшого розвитку історичної науки. Тому він ставиться до реалізації проекту з належним почуттям відповідальності.

В.Смолій

 

Україна: хроніка ХХ століття. Роки 1911 - 1916: Довід. вид . - К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. - 147 с. - ISBN 966-02-3607-7

1913     1914     1915     1916


 

 

Україна: Хроніка ХХ ст.: Рік 1918: Довід. вид. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: А. П. Гриценко, О. Й. Щусь. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – 402 с. ISBN 966-02-3732-4

Завантажити повну версію в форматі PDF

 

1918

 


 

Україна: Хроніка ХХ ст.: Рік 1919: Довід. вид. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. О. Бойко. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – 236 с. ISBN 966-02-3649-2

Завантажити повну версію в форматі PDF

 

1919

 

 


 

Україна: Хроніка ХХ ст.: Рік 1920: Довід. вид. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. О. Михайлова. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – 311 с. ISBN 966-02-3802-9

Завантажити повну версію в форматі PDF

 

1920

 


 

Україна: Хроніка ХХ століття. Рік 1921: Довід. вид . / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: О. Мовчан. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 289 с. ISBN 966-02-3990-4

Завантажити повну версію в форматі PDF

 

1921

 


 

Україна: Хроніка ХХ ст.: Рік 1922: Довід. вид. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. О. Мовчан. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – 235 с. ISBN 966-02-3845-2

Завантажити повну версію в форматі PDF

 

1922

 


 

Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1923–1924. Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, Київ – 2009. – 255 с. ISBN 978-966-02-5123-6

2 Завантажити повну версію в форматі PDF

 

1923     1924

 


 

Україна: Хроніка ХХ століття. Рік 1925: Довід. вид . / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: О. Мовчан. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 312 с. ISBN 966-02-3916-5

Завантажити повну версію в форматі PDF

 

1925

 


 

Україна: Хроніка ХХ століття. Рік 1928-1929: Довід. Вид. / Упоряд.: Л. Гриневич, В. Прилуцький. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. - 216 с. - ISBN 966-02-3958-0

Завантажити повну версію в форматі PDF

 

1928     1929

 

 


Бикова Т. Б., Гриневич Л. В. Україна: Хроніка століття. Рік 1930: Довідкое видання / Ред. кол.: В. А. Смолій (гол. кол.), В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський, В. О. Горбик, В. М. Даниленко, М. Ф. Дмитрієнко, О. О. Ковальчук (відп. секр.), Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький (заст. гол. кол., кер. авт. кол.), О. Є. Лисенко, Ю. А. Пінчук, О. П. Реєнт, П. Т. Тронько. НАН України. Інститут історії України. – К., 2011. – 236 с.

Завантажити повну версію в форматі PDF

 

1930

  


Марочко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні: Хроніка / В. Марочко, О. Мовчан. - К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. - 294 с. - ISBN 978-966-518-477-5

 

1932     1933

 

 


Юркова О. В. Україна: Хроніка ХХ століття. Рік 1935: Довідкове видання / Ред. кол.: В. А. Смолій (гол. кол.), В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський, В. О. Горбик, В. М. Даниленко, М. Ф. Дмитрієнко, О. О. Ковальчук (відп. секр.), Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький (заст. гол. кол., кер. авт. кол.), О. Є. Лисенко, Ю. А. Пінчук, О. П. Реєнт, П. Т. Тронько. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2011. – 231 с.

Завантажити повну версію в форматі PDF

 

1935

  


 

 

Україна: Хроніка ХХ століття. Рік 1939: Довід. вид . / Упоряд. В. Гриневич. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. - 227 с. ISBN 978-966-02-4346-0

 

1939

Завантажити повну версію в форматі PDF

 


 

Гриневич В. А. Україна: хроніка ХХ століття: довідкове видання. Рік 1940 / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2009. – 234 с.ISBN 978-966-02-5317-9

 

1940

Завантажити повну версію в форматі PDF

 


 

Україна: Хроніка ХХ ст.: Роки 1941 – 1943: Довід. вид. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: Т. Пастушенко, Т. Заболотна, М. Дубик. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – 533 с. ISBN 966-02-3803-7

Завантажити повну версію в форматі PDF

 

1941     1942     1943

 


 

Україна: Хроніка ХХ ст.: Роки 1944 – 1945: Довід. вид. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: О. Лисенко, М. Лобода. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – 279 с. ISBN 966-02-3804-5

Завантажити повну версію в форматі PDF

 

1944     1945

 


Україна: Хроніка ХХ ст.: Роки 1946 – 1960: Довід. вид.: У 2 ч. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: О. Рабенчук, М. Смольніцька. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – Ч. 1: 1946 – 1952. – 286 с. ISBN 966-02-3918-1

Завантажити повну версію в форматі PDF

1946     1947     1948     1949     1950     1951     1952


 

Україна: Хроніка ХХ ст.: Роки 1946 – 1960: Довід. вид.: У 2 ч. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. М. Смольніцька. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – Ч. 2: 1953 – 1960. – С. 287–613. ISBN 966-02-3919-x

Завантажити повну версію в форматі PDF

1953     1954     1955     1956     1957     1958     1959     1960

 


Україна: Хроніка ХХ ст.: Роки 1961 – 1975: Довід. вид.: У 2 ч. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. В. Крупина – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – Ч. 1: 1961 – 1965. – 293 с. ISBN 966-02-3880-0

Завантажити повну версію в форматі PDF


1961     1962     1963     1964     1965

 


Україна: Хроніка ХХ ст.: Роки 1961 – 1975: Довід. вид.: У 2 ч. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: О. Бажан, О. Рабенчук. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – Ч. 2: 1966 – 1975. – С.294-613. ISBN 966-02-3881-9

Завантажити повну версію в форматі PDF


1966     


Україна: Хроніка ХХ ст.: Роки 1961

Завантажити повну версію в форматі PDF


 1967     1968     1969     1970     1971     1972     1973     1974     1975


 

Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1976-1985: Довід. вид. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: Р. Маньковська, Н. Васильєва. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 459 с.ISBN 966-02-3959-9

Завантажити повну версію в форматі PDF

 

1976     1977     1978     1979      1980     1981     1982     1983     1984     1985

 

 


Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1986 - 1990: Довід. вид . / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: О. Ковальчук. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 408 с. ISBN 966-02-3917-3

Завантажити повну версію в форматі PDF


1986     1987     1988     1989     1990


 

Україна: Хроніка ХХ ст.: Роки 1991 – 1995: Довід. вид. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: О. Андрощук, С. Падалка, Л. Ковпак. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – 451 с. ISBN 966-02-3608-5

Завантажити повну версію в форматі PDF

 

1991     1992     1993     1994     1995

 


 

Україна: Хроніка ХХ ст.: Роки 1996 – 2000: Довід. вид. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: Л. В. Ковпак, Н. П. Барановська. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – 434 с. ISBN 966-02-3608-3

Завантажити повну версію в форматі PDF

 


Матеріали Електронної бібліотеки порталу Інститута історії України:

 1. Україна : хроніка подій ХХ століття. 1911 – 1916 роки (2007)
 2. Україна : хроніка подій ХХ століття. 1976 – 1985 роки (2006)
 3. А. П. Гриценко, О. Й. Щусь. Україна : хроніка подій ХХ століття. 1918 рік (2005)
 4. Бикова Т. Б., Гриневич Л. В. Україна : хроніка подій ХХ століття. 1930 рік (2011)
 5. В. Гриневич Україна : хроніка подій ХХ століття. 1939 рік (2007)
 6. В. Крупина Україна : хроніка подій ХХ століття. 1961 – 1975 роки, Ч. 1: 1961 – 1965 (2005)
 7. Гриневич В. А. Україна : хроніка подій ХХ століття. 1940 рік (2009)
 8. Л.В. Гриневич, В.І. Прилуцький Україна : хроніка подій ХХ століття. 1928 – 1929 роки (2007)
 9. Литвин В. М. Україна : хроніка подій ХХ століття. 2001 – 2010 роки (2011)
 10. М. Смольніцька Україна : хроніка подій ХХ століття. 1946 – 1960 роки (2005)
 11. О. Андрощук, С. Падалка, Л. Ковпак Україна : хроніка подій ХХ століття. 1991 – 1995 роки (2005)
 12. О. Бажан, О. Рабенчук Україна : хроніка подій ХХ століття. 1961 – 1975 роки, Ч. 2: 1966 – 1975 (2005)
 13. О. Бойко Україна : хроніка подій ХХ століття. 1919 рік (2005)
 14. О. Ковальчук Україна : хроніка подій ХХ століття. 1986 – 1990 роки (2006)
 15. О. Лисенко, М. Лобода Україна : хроніка подій ХХ століття. 1944 – 1945 роки (2005)
 16. О. Михайлова Україна : хроніка подій ХХ століття. 1920 рік (2005)
 17. О. Мовчан Україна : хроніка подій ХХ століття. 1921 рік (2006)
 18. О. Мовчан Україна : хроніка подій ХХ століття. 1922 рік (2005)
 19. О. Мовчан Україна : хроніка подій ХХ століття. 1925 рік (2006)
 20. Т. Пастушенко, Т. Заболотна, М. Дубик Україна : хроніка подій ХХ століття. 1941 – 1943 роки (2005)
 21. Юркова О. В. Україна : хроніка подій ХХ століття. 1935 рік (2011)