Проекти | Інститут історії України

ПРОЕКТИ


Покажчики: Ключові слова Назви Автори Установи Роки
Ключові слова: логіка :  

 


 

Україна: хроніка подій ХХ століття


(2005–2011)


Від 2004 р. Інститут історії України НАН України розгорнув великий дослідницький проект «Україна: хроніка подій ХХ століття». Підготовлені до друку рукописи виходять в світ окремими частинами, по роках або групах років. У цих книгах день за днем відтворюються події суспільно-політичного, економічного, культурного, релігійного і повсякденного життя українського суспільства. Протягом 2004-2009 рр. побачили світ 20 томів серії. Завершено роботу з підготовки томів, що охоплюють 1941-2000 рр. За довоєнний період представлено: 1919-1922, 1925, 1927-1929 рр. Поза серією В. Марочком та О.Мовчан опублікований том, що висвітлює голодомор 1932-1933 рр. в Україні. Хронологічні довідники завжди користуються попитом як серед науковців, так і серед студентів. Вони є своєрідним кістяком історичного процесу. Тому вони відіграють велику роль і в аналітичній роботі науковця, і в засвоєнні студентом головних закономірностей історії як науки. Найбільш популярним довідником, присвяченим вітчизняній історії, є книга В.Ф.Верстюка, О.М.Дзюби і В.Ф.Репринцева, яка витримала у «Науковій думці» три видання. Хроніка подій ХХ ст. якісно відрізняється від будь-яких інших видань довідкового типу. Цю нову якість їй забезпечують неспівставно ширші кількісні показники. Ми хочемо показати кожний день століття, відобразити всі скільки-небудь важливі події політичного, громадського, економічного, культурного, релігійного і повсякденного життя, а також події в сфері міжнародних відносин, фізкультури і спорту. Чому у здійсненні цього грандіозного проекту ми зупинилися саме на ХХ ст.? Тому, мабуть, що в понад тисячолітній історії українського народу це століття займає винятково важливе місце. На початку ХХ ст. України як геополітичної реальності просто не існувало. Українці жили на землі своїх предків, але не мали національної державності. Під час Першої світової війни в армії Російської імперії і Австро-Угорщини були мобілізовані мільйони українців, змушені воювати між собою за незрозумілі і чужі їм цілі. Наприкінці ХХ ст. вже існувала незалежна і соборна Україна. Вона мала договори з усіма сусідніми країнами, які проголошували недоторканність її кордонів. Влада в Україні належала народу, який на вільних виборах визначав персональний склад народних депутатів і обирав президента. Між початком і кінцем цього століття пролягли важкі, трагічні роки. Обидві світові війни відбувалися рік за роком на українській землі. Воєнні дії викликали господарську розруху і супроводжувалися голодом 1921-1923 рр. і 1946-1947 рр. Між ними - голодомор 1932-1933 рр., викликаний терором голодом, влаштованим Й.Сталіним. Вождь прагнув «навчити уму-розуму» непокірливих українських селян, щоб змусити їх працювати у громадському господарстві колгоспів. Після здобуття національної державності український народ несе відповідальність за своє майбутнє тільки перед самим собою. Попереду багато нерозв′язаних проблем, але серед них нема нерозв′язних. Рік на рік не припадає, кожний з них мав різне змістове наповнення. Одні роки були наповнені подіями епохального значення, інші минали безслідно. Тому деяким рокам у Хроніці подій ХХ століття присвячуються окремі книги, а деякі роки об′єднуються у певні історичні періоди. Друкуючи Хроніку подій ХХ століття на інститутській поліграфічній базі, ми не припиняємо роботи над нею. Наша кінцева мета - опублікувати це довідкове видання більшим накладом у професійному видавництві, щоб воно стало доступним для широкого кола читачів. Цей проект забезпечує повний доступ до Хроніки в Інтернеті. Колектив Інституту історії України розуміє, що цей проект має величезне значення для дальшого розвитку історичної науки. Тому він ставиться до реалізації проекту з належним почуттям відповідальності.


Автори проекту:
  Смолій В. А.

  1911–1916

 1. 1918

 2. 1919

 3. 1920

 4. 1921

 5. 1922

 6. 1923–1924

 7. 1925

 8. 1928–1929

 9. 1930

 10. 1935

 11. 1939

 12. 1940

 13. 1941–1943

 14. 1944–1945

 15. 1946–1960

 16. 1961–1975

 17. 1976–1985

 18. 1986–1990

 19. 1991–1995

 20. 1996–2000

 21. 2001–2010


Матеріали Електронної бібліотеки порталу Інститута історії України:
(перелік генерується автоматично)

 1. (2005) А. П. Гриценко, О. Й. Щусь. Україна : хроніка подій ХХ століття. 1918 рік   
 2. (2005) В. Крупина Україна : хроніка подій ХХ століття. 1961 – 1975 роки, Ч. 1: 1961 – 1965   
 3. (2005) Ковпак Л.В., Н. П. Барановська Україна : хроніка подій ХХ століття. 1996 – 2000 роки   
 4. (2005) М. Смольніцька Україна : хроніка подій ХХ століття. 1946 – 1960 роки   
 5. (2005) О. Андрощук, С. Падалка, Л. Ковпак Україна : хроніка подій ХХ століття. 1991 – 1995 роки   
 6. (2005) О. Бажан, О. Рабенчук Україна : хроніка подій ХХ століття. 1961 – 1975 роки, Ч. 2: 1966 – 1975   
 7. (2005) О. Бойко Україна : хроніка подій ХХ століття. 1919 рік   
 8. (2005) О. Лисенко, М. Лобода Україна : хроніка подій ХХ століття. 1944 – 1945 роки   
 9. (2005) О. Михайлова Україна : хроніка подій ХХ століття. 1920 рік   
 10. (2005) О. Мовчан Україна : хроніка подій ХХ століття. 1922 рік   
 11. (2005) О. Рабенчук, М. Смольніцька Україна : хроніка подій ХХ століття. 1946 – 1960 роки   
 12. (2005) Т. Пастушенко, Т. Заболотна, М. Дубик Україна : хроніка подій ХХ століття. 1941 – 1943 роки   
 13. (2006) Україна : хроніка подій ХХ століття. 1976 – 1985 роки   
 14. (2006) О. Ковальчук Україна : хроніка подій ХХ століття. 1986 – 1990 роки   
 15. (2006) О. Мовчан Україна : хроніка подій ХХ століття. 1921 рік   
 16. (2006) О. Мовчан Україна : хроніка подій ХХ століття. 1925 рік   
 17. (2007) Україна : хроніка подій ХХ століття. 1911 – 1916 роки
 18. (2007) В. Гриневич Україна : хроніка подій ХХ століття. 1939 рік   
 19. (2007) Л.В. Гриневич, В.І. Прилуцький Україна : хроніка подій ХХ століття. 1928 – 1929 роки   
 20. (2009) Україна : хроніка подій ХХ століття. 1923 – 1924 роки   
 21. (2009) Гриневич В. А. Україна : хроніка подій ХХ століття. 1940 рік   
 22. (2011) Бикова Т. Б., Гриневич Л. В. Україна : хроніка подій ХХ століття. 1930 рік   
 23. (2011) Литвин В. М. Україна : хроніка подій ХХ століття. 2001 – 2010 роки
 24. (2011) Юркова О. В. Україна : хроніка подій ХХ століття. 1935 рік