Проекти | Інститут історії України

ПРОЕКТИ


Покажчики: Ключові слова Назви Автори Установи Роки
Ключові слова: логіка :  

 


 

Україна - Росія


Нариси історії України та Росії. Спільний проект українських і російських істориків


(2007–2008)


 • История Украины: научно-популярные очерки / Под редакцией В. А. Смолия. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.— 1070 с.
 • В книге содержится краткое изложение взглядов современных украинских ученых на национальный исторический процесс. С учетом последних достижений отечественной и мировой исторической науки воспроизводится широкая панорама исторического прошлого украинского народа. В центре внимания авторского коллектива находятся преимущественно вопросы политической истории. Вместе с тем достаточно полно освещены также вопросы социально-экономической истории, культурного и этнонационального развития. Авторами очерков являются ведущие историки Украины – члены украинской части Совместной украинско-российской комиссии историков при НАН Украины и РАН. Книга предназначена для широкого круга российских читателей, прежде всего – для учащейся молодежи.

 • Нариси історії Росії: Пер. з рос. / Б.В.Ананьїч, І.Л.Андреєв, Є.В.Анісімов та ін.; За заг. ред. О.О.Чубар′яна. — К.: Ніка-Центр, 2007. — 800 с.
 • Запропоновані українському читачеві «Нариси історії Росії» допомагають розібратися в складних процесах минулих епох, відійти від старих і нових стереотипів і водночас зберегти й розвинути кращі традиції вітчизняної історіографії, накопичені за багато десятиріч. Автори книги — чільні російські науковці, члени Спільної російсько-української комісії істориків, що створена рішенням Президії Російської академії наук і Президії Національної академії наук України, викладають свої погляди на російську історію, маючи на увазі, що існують також інші ідеї, гіпотези, концепції та підходи в сучасній російській історичній науці. Тому ця колективна праця не є спробою впровадити чергову «офіційну позицію». Водночас вона покликана дати якомога об′єктивніше уявлення про історичне минуле Росії з його героїчними й трагічними моментами, успіхами й невдачами, відтворюючи сукупність політичних, соціальних, економічних, культурних і духовних граней розвитку країни й народів, які її населяють.  Матеріали Електронної бібліотеки порталу Інститута історії України:
  (перелік генерується автоматично)

  1. (2008) История Украины : научно-популярные очерки   
  2. (2008) Нариси історії Росії