Проекти | Інститут історії України

ПРОЕКТИ


Покажчики: Ключові слова Назви Автори Установи Роки
Ключові слова: логіка :  

 


 

Кримська бібліотека


(2014)


  Вибрані Інтернет-ресурси

 1. Государственный архив Республики Крым: [Официальный сайт]
 2. Депортация кримськотатарського народу, – як це відбувалося... (Спогади депортованих)
 3. Джерела з історії Криму
 4. Електронна бібліотека Центру інформації та документації кримських татар
 5. Крым и крымские татары
 6. Кримська світлиця: Всеукраїнська громадсько-політична та літературна газета
 7. Кримська стежинка
 8. Кримський архітектурний портал
 9. Кримські Студії: Інформаційний бюлетень. – 2000–2007. – № 1–46
 10. Крим у дзеркалі української преси. Огляд українських засобів масової інформації. 2002–2008
 11. Курултай крымскотатарского народа
 12. Меджліс кримськотатарського народу: Офіційний сайт
 13. MДЦ «Артек». Офіційний сайт
 14. «Морська держава»: журнал
 15. Музей Лесі Українки в Ялті
 16. Музей побуту Західної України у місті Севастополі ім. Івана Снігура
 17. Національна скаутська організація України Пласт. Станиця Севастополь
 18. Поетичні світи Севастополя
 19. Севастопольська міська організація УРП «Собор»
 20. Україна і кримські татари: офіційні документи, інформаційні матеріали
 21. УКГЦ в Севастополі
 22. Українське життя в Севастополі
 23. «Флот України»: Видання Міністерства оборони України
 24. Фотодокументи з фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного про входження Криму до складу УРСР
 25. Центр информации и документации крымских татар
 26. Крим. Реалії

Матеріали Електронної бібліотеки порталу Інститута історії України:
(перелік генерується автоматично)

 1. (1885) Дубровин Н. Присоединение Крыма к России : рескрипты, письма, реляции и донесения   
 2. (1885) Дубровин Н. Присоединение Крыма к России : рескрипты, письма, реляции и донесения   
 3. (1887) Дубровин Н. Присоединение Крыма к России : рескрипты, письма, реляции и донесения   
 4. (1889) Дубровин Н. Присоединение Крыма к России : рескрипты, письма, реляции и донесения   
 5. (1926) Петрунь Ф. О. Степове Побужжя в господарськім та військовім укладі Українського пограниччя   
 6. (1928) Петрунь Ф. Нове про татарську старовину Бозько-Дністрянського степу   
 7. (1961) Челеби Э. Книга путешествия. Крым и сопредельные области : Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века   
 8. (1965) Корпус боспорских надписей   
 9. (1989) Шестьдесят шестая годовщина Крымской АССР. Демонстрации и митинги крымских татар   
 10. (1994) Вісті Таврійської вченої архівної комісії і Таврійського товариства історії, археології та етнографії (1887–1931)   
 11. (1996) Окупаційний режим в Криму : 1941–1944 рр. За матеріалами преси окупаційних властей   
 12. (1998) Крымские репатрианты : депортация, возвращение и обустройство   
 13. (2000) Крисаченко В. Історія Криму. Кримське ханство   
 14. (2004) Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство   
 15. (2004) Реабілітовані історією. Автономная республика Крым : Книга 1   
 16. (2005) Котигоренко В. О. Кримськотатарські репатріанти : проблема соціальної адаптації   
 17. (2006) Реабілітовані історією. Автономная республика Крым : Книга 2   
 18. (2006) Реабілітовані історією. Автономная республика Крым : Книга 3   
 19. (2006) Українсько-кримськотатарський розмовник   
 20. (2006) Тур В. Г. Православные монастыри Крыма в XIX – начале XX вв.   
 21. (2007) Державний архів в Автономній Республіці Крим : Анотований реєстр описів. Т. 1: Фонди дорадянського періоду   
 22. (2008) Реабілітовані історією. Автономная республика Крым : Книга 4   
 23. (2008) Реабілітовані історією. Автономная республика Крым : Книга 5   
 24. (2008) Челеби Э. Книга путешествия. Крым и сопредельные области : Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века   
 25. (2009) Реабілітовані історією. Автономная республика Крым : Книга 6   
 26. (2011) Романько О. В. Крым под пятой Гитлера. Немецкая оккупационная политика в Крыму (1941‒1944)   
 27. (2012) Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України : міжархівний довідник. Т. 6: Метричні книги у фондах Державного архіву в.Автономній Республіці Крим, державних архівів Запорізької та Херсонської областей   
 28. (2013) Возгрин В. Е. История крымских татар : очерки этнической истории коренного народа Крыма в четырёх томах. Т. 1   
 29. (2013) Зарубин В. Г. Проект "Украина". Крым в годы смуты (1917–1921 гг.)   
 30. (2014) Студії з регіональної історії : Крим від античності до сьогодення: Історичні студії: наукове видання (2014)   
 31. (2014) Студії з регіональної історії : Крим: шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях: наукове видання (2014)   
 32. (2015) Депортація кримських татар – як це було?   
 33. (2018) Верменич Я. В. Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі України   
 34. Культура крымских татар (конец XVIII века – первая половина XX века)   

  Матеріали Енциклопедії історії України:
 1. Бикова Т.Б. КРИМ, перебіг основних доісторичних та історичних подій на півострові Крим [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2008. - 568 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Krim