Наукова бібліотека. Електронний каталог | Інститут історії України

  

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ
ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ
(надходження з 2003 року)

Про бібліотеку
Пошук

       Вид документа       


       Покажчики       


 Дивись також:Енциклопедія історії України (42)Електронна бібліотека (21)Періодичні та серійні видання (21)
Сортувати документи за:датою надходженняназвою роком видання

...
1.Автореф. рукописный текст
А-13

Абдулаєва, М. А.
Православні храми та монастирі Криму як осередки духоаного життя Грецького населення (кінець ХVIII-30-і роки ХХст.) : автореф. дис... канд. іст. наук / М.А. Абдулаєва. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2001. - 19 с..


2.2
Б-19

Баковецька, О.
Римо-католицька церква в Україні в кінці ХVIII - ХІХ столітті : моногр. / О. Баковецька. - Миколаїв : Іліон, 2015. - 360 с..


3.9 С ХІІ
Б-24

Бармак, М.
Державна служба в Російській імперії. Правові основи формування та функціонування корпусу цивільних службовців (ХVIII - перша половина ХІХ ст.) : монография / М. Бармак. - Тернопіль : Астон, 2006. - 288 с..


4.Автореф. рукописный текст
Б-31

Бацак, К. Ю.
Італійська еміграція в Україні: Дерела та шляхи формування , міжнародні зв"язки (80-ті роки ХVIII- перша третина ХІХ ст.) : автореф. дис... канд. ист. наук / К.Ю. Бацак. - К. : НАНУ, Ін-т археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 1999. - 22 с..


5.
Бацак, Н. І.
Рецепція грецького повстання 1821 - 1829 рр. у російсь кій періодичній пресі // Розвиток еллінізму в Україні у ХVIII - XXI cт. 21 - 23 травня 2007 року : Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 травня 2007 р.). - Маріуполь, 2007. - С. 83-85 .

    Джерело публікації
6.9 У І
Б-32

Бачинська, О.
Історія Українського козацтва ХV - ХХ ст. : навч. метод. пос.. Ч. 2.. кінець ХVIII - XX ст. / О. Бачинська. - О. : АстроПринт, 2007. - 104 с..


7.
Білоус, Н.
Печатки та герби міста Києва кінця ХV - ХVIII ст. у світлі нових джерел // Сфрагістичний щорічник / Голов. ред. П.С. Сохань. - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2012. - Вип. 2. - С. 108-142 . - ISBN 978-966-2068-32-0.

    Джерело публікації
8.
Блануца, А.
"Княжата головні" та "княжата-повітники" на Волині в ХVI - першій половині ХVII століття // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 6. - С. 227-238 .

    Див. також в Періодичні та серійні видання    Джерело публікації
9.
Блануца, А.
Земельні контракти князів на Волині (друга половина ХVІ століття) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.) : Вип. 5. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 173-181 .

    Див. також в Періодичні та серійні видання    Джерело публікації
10.
Блануца, А.
Земельні надання та підтвердження Казимира Ягеллончика на українські землі Великого князівства Литовського // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.). - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 7. - С. 124-140 .

    Див. також в Періодичні та серійні видання    Джерело публікації
11.
Блануца, А.
Рецензія // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.) : Вип. 4. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - С. 520-525 .

    Джерело публікації
12.
Бовгиря, А.
"Наш Розумовский с вашей Государыней живет...": фаворитизм в суспільній свідомості мешканців Гетьманщини ХVIII ст. // Повсякдення ранньомодерної України : Історичні студії в 2-х томах / Відп. ред. В.Горобець. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2013. - Т. 2 : Світ речей і повсякденних уявлень. - С. 229-238 . - ISBN 978-966-02-6685-8.

    Джерело публікації
13.
Бовгиря, А.
Етногенез українського народу крізь призму козацько-старшинського історіописання ХVIII ст. // Слов'янські обрії. - К. : НАНУ, 2006. - Вип. 1. - С. 276-280 . - ISBN 966-02-4003-1.

    Джерело публікації
14.
Бовгиря, А.
Маргінальні записи українських рукописних збірників ХVІІІ ст. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.) : Вип. 4. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - С. 459-470 .

    Див. також в Періодичні та серійні видання    Джерело публікації
15.
Бовгиря, А.
Рукописні історичні збірники в Гетьманщині ХVIII ст. // Історіографічні дослідження в Україні / Голова редкол. В.А. Смолій; відп. ред. О.А. Удод. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 20 : "Історіографічним дослідженням" - 40 років! (1968 - 2008). - С. 180-196 .

    Джерело публікації
16.
Бовгиря, А. М.
"... Я вашего царя не знаю": українці як фігуранти судових справ про образу честі монарха (ХVIII ст.) // Український історичний журнал : Наук. журн.. - 2008. - N5. - С. 87-100 .

    Джерело публікації
17.
Бовгиря, А. М.
Образа честі гетьмана у ХVIII ст. // Український історичний журнал : Наук. журн.. - 2016. - N2. - С. 87-96 .

    Джерело публікації
18.9 У 1
Б-77

Бойко, А.
Південна Україна останньої чверті ХVIII століття: Аналіз джерел : монография / А. Бойко. - К. : Ін-т української археографії та джерелознавства, 2000. - 308 с..


19.9 С VII-б2
Б-81

Бондар, О.
Чернігів: місто і фортеця у ХІV - ХVIII століттях : монография / О. Бондар. - К. : Вид. О.Філюк, 2014. - 178 с. : іл..


20.Автореф. рукописный текст
В-23

Ващенко, В. П.
Развитие капиталистической промышленномти и торговли в городах юга Украины в дореформенный период (конец ХVIII в. - 1861 г.) : автореф. дис... канд. ист. наук / В.П. Ващенко. - О. : Одесс. гос. ун-т им. И.И. Мечникова, 1972. - 31 с..


...