ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

  Бібліографічне посилання: Тацій В.Я. АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Akademiia_pravovykh (останній перегляд: 16.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ (АПНУ) – наук. орг-ція у галузі д-ви і права, заснована на держ. власності. Ств. 23 лип. 1993 на основі організованої 1992 правової громад. акад. у м. Харків. Президентом-організатором АПНУ був призначений В.Тацій. Первісна чисельність персонального складу АПНУ – 25 акад. і 45 чл.-кор.

Осн. завдання АПНУ: координація, організація і проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі д-ви і права; виконання замовлень органів держ. влади стосовно розроблення засад наук. та правової полі- тики, проведення наук. експертизи проектів законів та ін. нормативно-правових актів; підготовка наук. кадрів і підвищення їх кваліфікації тощо.

Перші вибори до АПНУ відбулися у листоп. 1993, а в груд. того ж року на заг. зборах АПНУ було затверджено її статут та сформовано органи управління. Президентом обрано В.Тація. Указом Президента України від 12 квіт. 2000 збільшена чисельність чл. АПНУ – до 35 акад. і до 60 чл.-кор.

У системі АПНУ діють від-ня з осн. напрямів юрид. науки: теорії та історії д-ви і права; держ.- правових наук і міжнар. права; цивільно-правових наук, екологічного, госп. і аграрного права; кримінально-правових наук, а також Київ. регіональний центр АПНУ. Осн. структурними формуваннями АПНУ є: НДI приватного права і підприємництва (м. Київ), НДI інтелектуальної власності (м. Київ), НДI держ. буд-ва та місц. самоврядування (м. Харків), НДІ фінансового права (м. ІРПІНЬ), НДI вивчення проблем злочинності (м. Харків), а також Н.-д. центр правової інформатики (м. Київ), наук. лабораторії у Харкові, Києві, Львові.

Від квіт. 1996 при Акад. функціонує вид-во "Право", яке друкує наук., навч. і довідкову літ.; друкований орган АПНУ – "Вісник Академії правових наук України". Місцеперебування президії АПНУ – м. Харків.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Академія правових наук України: Довідник. Х., 1996
 2. Тацій В. Академія правових наук України на рубежі століть: підсумки та перспективи. "Право України", 2001, № 2.

Посилання:
 • ІРПІНЬ
 • ХАРКІВ
 • КИЇВ
 • ЛЬВІВ

 • Пов'язані терміни:
 • ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)