ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АКТ ЗЛУКИ (1919)

  Бібліографічне посилання: Щусь О.Й. АКТ ЗЛУКИ (1919) [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Akt_zluky_1919 (останній перегляд: 14.10.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АКТ ЗЛУКИ (1919)

АКТ ЗЛУКИ – урочисте проголошення ДИРЕКТОРІЯ акта про об'єднання Української Народної Республіки й ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (ЗУНР) в єдину незалежну д-ву 22 січ. 1919 в Києві.

Внаслідок розвалу Австро-Угорщини на зх.-укр. землях 1 листоп. 1918 постала нова д-ва – ЗУНР. Під тиском широких нар. мас, що прагнули об'єднання з "Великою Україною", в умовах розв'язаної поляками інтервенції Українська національна рада ЗУНР, її найвища законодавча влада, доручила своєму урядові – ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ – вжити необхідних заходів для возз'єднання всіх укр. земель в єдиній д-ві. Укр. нац. рада надіслала делегацію (О.Назарук, В.Шухевич та ін.) для переговорів з гетьманом П.Скоропадським. Та по прибутті переговори вже довелося вести з ДИРЕКТОРІЯ, яка стала на чолі протигетьманського повстання 1918. 1 груд. 1918 у Фастові було укладено "передвступний" договір між УНР і ЗУНР про наступну Злуку обох республік в одну велику д-ву. 3 січ. 1919 Укр. нац. рада ЗУНР у Станіславі (нині м. Івано-Франківськ) затвердила "передвступний" договір між ЗУНР і УНР і прийняла ухвалу про злуку укр. д-в: "Українська Національна Рада... проголошує торжественно з'єднання... Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою в одну, одноцільну, суверенну Народну Республіку". Держ. секретаріатові ЗУНР доручалося завершити офіц. укладення договору про злуку. До скликання Установчих зборів об'єднаної Республіки законодавча влада на тер. ЗУНР належала Укр. нац. раді, виконавчу здійснював Держ. секретаріат. Для переговорів з урядом УНР була обрана делегація у складі 65 осіб (очолював Л.Бачинський) та окрема комісія. 22 січ. 1919 Директорія УНР з приводу визначної події видала Універсал, яким оповістила про утворення єдиної незалежної УНР. В урочистій обстановці у цей день на Софійському майдані було проголошено А. З.: "Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західно-Українська Народна Республіка (Галичина, Буковина і Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка". А. З. одностайно схвалено 23 січ. 1919 Трудовим конгресом України, що відкрився напередодні. Представники ЗУНР (48 делегатів) були введені до складу Трудового конгресу для негайного проведення в життя цього акта. До складу його президії обрано галицького соціал-демократа С.Вітика. Директорії УНР надавалося право верховної влади і покладалося зобов'язання вжити всіх заходів до оборони д-ви. До її складу мали увійти представники Західної України. Назву ЗУНР було замінено на "Західна область Української Народної Республіки" (ЗОУНР), якій забезпечувалася територіальна автономія. Передбачалося скликати Установчі збори, що мали утворити єдину владу Республіки.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Винниченко В. Відродження нації, ч. 3. К.–Відень, 1920
 2. Левицький К. Історія визвольних змагань галицьких українців в часи світової війни. 1914–1918, ч. 1–3. Львів, 1930–38
 3. Лозинський М. Галичина в рр. 1918– 1920. Нью-Йорк, 1970
 4. Конституційні акти України. 1917–1920. Невідомі Конституції України. К., 1992.

Посилання:
 • АВСТРО-УГОРЩИНА
 • БАЧИНСЬКИЙ ЛЕВ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • ДИРЕКТОРІЯ, ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • ФАСТІВ, МІСТО КИЇВСЬКОЇ ОБЛ.
 • ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
 • НАЗАРУК ОСИП ТАДЕЙОВИЧ
 • ПРОТИГЕТЬМАНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1918
 • ШУХЕВИЧ ВОЛОДИМИР ОСИПОВИЧ
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
 • ТРУДОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНИ
 • УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
 • УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА ЗУНР
 • ВІТИК СЕМЕН ГНАТОВИЧ
 • ЗАХІДНА УКРАЇНА, ЯК ТЕРМІН
 • ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (ЗУНР)

 • Пов'язані терміни:
 • БАЧИНСЬКИЙ ЛЕВ ВАСИЛЬОВИЧ
 • БУКОВИНА
 • ЧУБАТИЙ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
 • ФАСТІВ, МІСТО КИЇВСЬКОЇ ОБЛ.
 • ГАЛИЧИНА
 • ГУЦУЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ІМПЕРІЯ
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА ЇХ ВИЗНАЧЕНЬ
 • КИЇВ
 • ЛИСТОПАДОВА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ В ГАЛИЧИНІ 1918.
 • ЛЬВІВ
 • НАРОДНІ ЗБОРИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІЯ
 • ОЛЕСНИЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ
 • РАДА НАРОДНИХ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (РНМ УНР)
 • ШМІГЕЛЬСЬКИЙ АНДРІЙ
 • СТЕФАНИК ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ
 • ТЕРНОПІЛЬ
 • ТРУДОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНИ
 • УНІВЕРСАЛ ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ВІД 22 СІЧНЯ 1919
 • ВОЗЗ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В ЄДИНІЙ ДЕРЖАВІ
 • ВСЕНАРОДНІ ЗБОРИ УГОРСЬКИХ РУСИНІВ В ХУСТІ
 • ВИТВИЦЬКИЙ СТЕПАН
 • ЗАХІДНА ОБЛАСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (ЗО УНР)
 • ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (ЗУНР)


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)