ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА

  Бібліографічне посилання: Єфіменко Г.Г. АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Aktsionerni_tovarystva (останній перегляд: 16.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА 18 ст. – поч. 20 ст.(АТ) – вид госп. товариств (пром. підпр-в чи торг. об'єднань), статутний капітал яких поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості. Кількістю акцій, що належать тому чи ін. акціонерові, визначаються права цього акціонера на: дивіденди; управління підпр-вом; ч. майна у випадку ліквідації т-ва. Вищим органом управління АТ є заг. збори акціонерів, які скликаються у визначені статутом АТ терміни. Для управління АТ між зборами збори обирають постійно діючі органи – здебільшого правління, раду (що виконує функції нагляду), ревізійну комісію. Діяльність АТ регулюється акціонерним законодавством.

АТ почали виникати в період первісного нагромадження капіталів. Вони давали можливість мобілізувати кошти, що належали різним особам, спрямовувати їх на розвиток вир-ва.

Відповідальність учасників того чи ін. АТ у випадку банкрутства останнього обмежувалася вартістю їхніх акцій – т. зв. принцип обмеженої відповідальності. Цей принцип був відомий у Російській імперії від 18 ст., законодавчо його було оформлено 1805; д-ва регулювала виникнення АТ: вони створювалися лише з дозволу К-ту міністрів з наступним затвердженням царем. Від 1885 АТ були зобов'язані публікувати свої фінансові звіти. АТ володіли гол. чин. великими підпр-вами. У формі АТ найчастіше виступали монополії, значна ч. капіталів яких належала іноз. підпр-вам.

У тій ч. України, що входила до Рос. імперії, АТ за участі іноз. капіталів відігравали значну роль у 2-й пол. 19 – на поч. 20 ст., особливо у кам'яновугільній та металургійній пром-сті, у буд-ві залізничного та міськ. транспорту й ін. галузях.

На поч. 20 ст. капіталістам-іноземцям належало 90 % акціонерного капіталу монополістичних об-нь Півдня Росії, переважна більшість прибутків яких спливала за кордон.

Декретом РНК РСФРР від 4 берез. 1919 акції АТ були безоплатно анульовані. У СРСР за часів нової економічної політики рад. влада частково повернулася до практики використання АТ у госп. житті. АТ були однією із форм управління рад. пром-стю й торгівлею за участі кількох господарчих наркоматів. У 1930-х рр. АТ були ліквідовані.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Шепелев Л.Е. Акционерное учредительство в России (Историко-статистический очерк). В кн.: Из истории империализма в России. М.–Л., 1959
 2. Його ж. Акционерные компании в России. Л., 1973.

Посилання:
 • НЕП, НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ

 • Пов'язані терміни:
 • ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ, РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ, СРСР, ЛІВОБЕРЕЖНІЙ ТА ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ, УРСР
 • ХАРИТОНЕНКИ
 • КОМІТЕТ МІНІСТРІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
 • МАРГОЛІН ДАВИД СЕМЕНОВИЧ
 • МОНОПОЛІЇ КАПІТАЛІСТИЧНІ В УКРАЇНІ
 • НОВОРОСІЙСКОЕ ТОВАРИСТВО КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОГО, ЗАЛІЗОРОБНОГО ТА РЕЙКОВОГО ВИРОБНИЦТВА
 • РУССКИЙ ПРОВИДАНС
 • ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)