ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АКТЫ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ

  Бібліографічне посилання: Федорова Л.Д. АКТЫ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Akty_Uznoj_Zapadnoj (останній перегляд: 22.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АКТЫ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ

"АКТЫ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ" "Акты, относящіеся къ исторіи Южной и Западной Россіи, собранные и изданные Археографическою коммиссіею" (т. 1–15, СПб., 1863–92) – зб. істор. документів 14–17 ст. із фондів Польс. приказу й МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ПРИКАЗ, які зберігалися в моск. архівах МЗС і Міністерства юстиції (нині Рос. держ. архів давніх актів), і ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА. Містить документи 1361–1659, розташов. в хронологічному порядку. Редактори М.Костомаров (т. 1–9, 11– 13), Г.Карпов (т. 10, додаток до т. 11, т. 14, 15). Т. 14 присвячений історії Білорусі 1654–55. Т. 15 містить додатки до попередніх. У зб. є документи з екон., соціального, політ. життя України, Білорусі, Росії: жалувані грамоти удільних князів і великих литов. князів на володіння землями й маєтками, на воєводство, староство, єпископство, архімандритство, шляхетські звання; юрид. акти (купчі, закладні, мінові, відказні, духовні, судові); грамоти й акти щодо церк. управління, управління й устрою міст (у т.ч. Києва, Білої Церкви), про феод. й монастирське землеволодіння, про збирання держ. прибутків і податків, становище міськ. й сільс. нас., відносини між Україною, Росією, Литвою, Польщею, Молдовою, Кримом, Туреччиною, Угорщиною, Австрією, Швецією. Осн. корпус опублікованих документів стосується історії козацтва, Запорозької Січі, сел.-козац. повстань, Національної революції 1648–1676. Документи висвітлюють адм.-тер. устрій України, її соціально-екон., політ. й воєн. становище, вибори гетьманів, їхні стосунки з іноз. д-вами, права і вольності козацтва, історію церкви, Берестейську церковну унію 1596, історію ЛІВОНСЬКА ВІЙНА 1558–1583, польсько-російської війни 1632–1634, сел. війни під проводом С.Разіна 1670–71 тощо. Велику цінність мають матеріали біографічного характеру Б.Хмельницького, Ю.Хмельницького, П.Дорошенка, I.Виговського, I.Брюховецького, Л.Барановича, I.Ґізеля, Д.Многогрішного, I.Самойловича, I.Сірка.

дата публікації: 2003 р.

Посилання:
 • БАРАНОВИЧ ЛАЗАР
 • БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ 1596 Р.
 • БІЛА ЦЕРКВА
 • БРЮХОВЕЦЬКИЙ ІВАН МАРТИНОВИЧ
 • ДОРОШЕНКО ПЕТРО ДОРОФІЙОВИЧ
 • ҐІЗЕЛЬ ІНОКЕНТІЙ
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЮРІЙ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КИЇВ
 • ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА
 • ЛІВОНСЬКА ВІЙНА 1558–1583
 • МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ПРИКАЗ
 • МНОГОГРІШНИЙ ДЕМ'ЯН ГНАТОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • ПОЛЬСЬКО-МОСКОВСЬКА (СМОЛЕНСЬКА) ВІЙНА (1632-1634)
 • ПОЛЬСЬКО-МОСКОВСЬКА ВІЙНА (1632-1634)
 • САМОЙЛОВИЧ ІВАН САМІЙЛОВИЧ
 • СІРКО ІВАН
 • СТАРОСТВО
 • ВИГОВСЬКИЙ ІВАН ОСТАПОВИЧ
 • ЗАПОРОЗЬКА СІЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АРХІВНІ ВИДАННЯ В УКРАЇНІ
 • КАРПОВ ГЕННАДІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ЛЕТОПИСЬ ЗАНЯТИЙ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)