ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АКТЫ ЗАПАДНОЙ РОССИИ

  Бібліографічне посилання: Матях В.М. АКТЫ ЗАПАДНОЙ РОССИИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Akty_Zapadnoj (останній перегляд: 15.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АКТЫ ЗАПАДНОЙ РОССИИ

"АКТЫ ЗАПАДНОЙ РОССИИ" "Акты, относящіеся къ исторіи Западной Россіи, собранные и изданные Археографическою коммиссіею" (т. 1–5, 1846–53) – зб. істор. документів за 1340–1699, більшість з яких була вперше введена до наук. обігу. Містить полемічні тв. 16 ст. Має важливе значення для дослідників середньовічної історії України, Білорусі, Литви, Росії. Акти стосуються, зокрема, питань політ. взаємин з Польщею, КРИМСЬКЕ ХАНСТВО, поземельних відносин, екон. розвитку укр. міст, укладання Берестейської церковної унії 1596, діяльності братств і всебічно висвітлюють події Національної революції 1648–1676. Структурно кожен том складається з передмови, де вказано місця зберігання оригіналів документів, вміщено легенду до кожного з них та примітки. Перші томи вийшли за заг. редакцією чл. Петерб. археогр. комісії I.Григоровича, п'ятий – I.Тарнави-Боричевського.

дата публікації: 2003 р.

Посилання:
  • БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ 1596 Р.
  • КРИМСЬКЕ ХАНСТВО
  • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676

  • Пов'язані терміни:
  • АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ ПРИ ПЕТЕРБУРЗЬКІЙ АН
  • АРХІВНІ ВИДАННЯ В УКРАЇНІ


  • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
    із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)