ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АНАРХІЗМ

  Бібліографічне посилання: Волковинський В.М. АНАРХІЗМ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Anarkhizm (останній перегляд: 16.12.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АНАРХІЗМ

АНАРХІЗМ (від грец. – безвладдя) – соціально-політ. вчення, яке заперечує позитивну роль д-ви та пропагує звільнення особистості від усіх форм політ., екон. й духовної влади. А. сформувався в окрему течію в 40-х рр. 19 ст. в Європі. Засн. цього вчення вважають М.Штірнера, П.Прудона (останньому належить термін) та М.Бакуніна. На думку Прудона, суспільні стосунки між людьми мають бути засновані на "системі взаємності", яка передбачає рівновагу власності, рівноцінний обмін товарів та послуг, безвідсотковий кредит, федеративний устрій сусп-ва, який замінить д-ву. На думку Бакуніна, релігія й д-ва є найбільшими помилками людства, спричиненими невіглаством, і є джерелами зла. Але людина відрізняється від тварини спроможністю мислити та протестувати. Протест у певний момент набуває форми стихійного, "самовільного" бунту мас проти д-ви.

Наприкінці 19 – поч. 20 ст. на ґрунті соціаліст. руху в боротьбі з марксизмом сформувався комуніст. А. (П.Кропоткін), орієнтований, на відміну від раннього А., на творчий бік соціального розвитку в формі організації різних добровільних комуніст. общин, що діють на основі солідарності та взаємодопомоги. Особливе місце серед анархістських систем посідає вчення Л.Толстого, яке може бути визначене як християн. А. На зламі 19–20 ст. під впливом А. поширився анархо-синдикалізм – один із напрямів у робітн. русі.

Українці, які мріяли про власну незалежну д-ву, практично не сприймали анархістські ідеї. Проте в Україні діяло багато анархістських гуртків, до яких входили переважно євреї, поляки та представники ін. нац. меншин, що прагнули позбавитися нац. й реліг. гніту царизму. На поч. 20 ст. анархістські гуртки діяли майже в 50 містах і селах України.

Осн. напрямами в А. були "анархо-комуністичний", "анархо- синдикалістський", "анархо-інди- відуалістський". Прихильники ос- таннього віддавали перевагу агі- таційно-пропагандистській діяльності, ін. – теророві, експропріаціям, страйкам тощо. Особливо активізувались анархісти в роки революції 1905–1907. Експропріації залучили до їхніх лав багатьох злочинців. Тероризм набув т.зв. невмотивованого характеру, коли бойовики вчиняли замахи на тих чи ін. осіб лише тому, що ті були представниками панівних класів та держ. службовцями. Найбільш резонансним став терористичний акт 14(01) верес. 1911 у Києві колиш. анархіста-комуніста і водночас агента охранки Д.Богрова проти прем'єр-міністра П.Столипіна, який у результаті поранення помер. 1917 укр. анархісти разом з більшовиками виступали проти Тимчасовий уряд і Українська Центральна Рада. Після перемоги рад. влади в Росії комуністи повели рішучу боротьбу з анархістами, розгромивши у квіт. 1918 їхні осн. орг-ції.

У листоп. 1918 у м. Курськ (нині місто в РФ) була створена Конф. анархістських орг-цій України "Набат". Хоча вона здійснювала агітаційно-пропагандистську роботу серед анархістів багатьох міст України, але осн. ставку зроблено на військо Н.Махна. Починаючи від 1919 там працювали такі відомі анархісти, як П.Аршинов, Б.Волін, Барон, Гатман та ін. Махно дозволяв їм пропагувати їхні ідеї, видавати газети й т. ін., але йшов з ними на розрив, коли вони хотіли підпорядкувати "батька" собі. У верес. 1920 Всеукр. конф. "Набат" констатувала, що Махно перестав бути анархістом. Дещо пізніше, вже перебуваючи в еміграції, анархісти зробили Махна своїм прапором, а махновщину вважали масовим анархістським рухом. Тому й зараз у буденній свідомості А. 1917–20-х рр. незмінно пов'язується з махновщиною. За рад. часів про анархістський рух писали тільки в негативному плані. Лише В.Ленін присвятив понад 240 робіт та листів викриттю А. В СРСР анархістський рух знову постав у 1988–91, коли анархісти почали виступати проти комуніст. режиму, в т. ч. реформ М.Горбачова. Окрім теор. декларацій своїх попередників, вони заявили про необхідність боротьби проти воєн, репресій, насильства над природою, негативного впливу техніки, науки і релігії на життя сусп-ва, вимагали відмовитися від влади грошей тощо.

Як і раніше, анархісти не посіли помітного місця в політ. житті України, Росії та ін. д-в колиш. СРСР. Пояснюючи такий стан справ, теоретики сучасного А. вважають, що для втілення в життя їхнього світогляду потрібна нова політ. к-ра і зовсім ін. люди, а для цього необхідний час і активна робота серед мас.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Кропоткин П.А. Завоевание хлеба. СПб., 1906
 2. Бакунин М.А. Избранные сочинения,т. 1. М. – Пг., 1922
 3. Комин В.В. Анархизм в России. Калинин, 1969
 4. Лебеденко А.М. История анархизма в Украине (конец ХIХ – начало ХХ вв.). К., 1995
 5. Боровик М.А. Анархістський рух в Україні у 1917– 1921 рр. "УІЖ", 1999, № 1.

Посилання:
 • АНАРХО-СИНДИКАЛІЗМ
 • АРШИНОВ (МАРІН) ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ
 • БОГРОВ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
 • ГОРБАЧОВ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • КРОПОТКІН ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • КИЇВ
 • ЛЕНІН ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ
 • МАХНО (МІХНЕНКО) НЕСТОР ІВАНОВИЧ
 • РЕВОЛЮЦІЯ 1905–1907 В УКРАЇНІ
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • СТОЛИПІН ПЕТРО АРКАДІЙОВИЧ
 • ТОЛСТОЙ ЛЕВ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ТИМЧАСОВИЙ УРЯД
 • УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА

 • Пов'язані терміни:
 • АМЕЛІН МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • АНАРХО-ІНДИВІДУАЛІСТИ
 • АНАРХО-КОМУНІСТИ
 • АНАРХО-СИНДИКАЛІЗМ
 • АНТИКЛЕРИКАЛІЗМ
 • БАКУНІЗМ
 • БОЧКОВСЬКИЙ ЛЕОНАРД
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ІНТЕРНАЦІОНАЛ I
 • КОНФЕДЕРАЦІЯ АНАРХІСТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ НАБАТ
 • КРАВЧИНСЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • КРОПОТКІН ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • КИБАЛЬЧИЧ ВІКТОР ЛЬВОВИЧ
 • МАХНО (МІХНЕНКО) НЕСТОР ІВАНОВИЧ
 • МАРКСИЗМ ЯК ІДЕОЛОГІЧНА ТЕЧІЯ
 • НАБАТ - КОНФЕДЕРАЦІЯ АНАРХІСТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
 • НЕОРОМАНТИЗМ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • ОДЕСА
 • РОСІЯ
 • СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЯ
 • ТОЛСТОЙ ЛЕВ МИКОЛАЙОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)