ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АНТИЧНІ АВТОРИ

  Бібліографічне посилання: Скржинська М.В. АНТИЧНІ АВТОРИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Antychni_avtory (останній перегляд: 16.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АНТИЧНІ АВТОРИ

АНТИЧНІ АВТОРИ та їхні письмові свідоцтва про терени України. А. а. – грец. і рим. письменники. В їхніх тв. збереглися найдавніші письмові оповіді про людність та природу тогочасних укр. земель. Найдокладніше вони характеризують фізичну географію і склад нас. Пн. Причорномор'я; набагато менше – політ. й екон. життя народів цього регіону. Найбільш докладно і достовірно про Скіфію (див. Скіфи), її межі, побут і звичаї місц. племен довідуємося з "Історії" Геродота і трактату псевдо-Гіппократа "Про повітря, води й місцевості" (5 ст. до н. е.). Берегова лінія Чорного м., гавані, грец. колонії й варварські поселення описані в антич. лоціях (периплах) псевдо-Скілака (4 ст. до н. е.), Арріана (2 ст. н. е.), Аноніма (5 ст. н. е.) і "Землеописах" ГЕКАТЕЙ МІЛЕТСЬКИЙ(межа 6 і 5 ст. до н. е.), псевдо-Скімна (2 ст. до н. е.), Мели Помпонія (1 ст. н. е.). Розселення племен на тер. України на межі старої й нової ер і безліч давніх топонімів відомі нині з "Географії" Страбон і "Природничої історії" Пліній Старший (1 ст. н. е.); "Географічний порадник" Птолемей та "Історія" АММІАН МАРЦЕЛЛІН висвітлюють етногр. картину Пн. Причорномор'я 1–4 ст. н. е. Флору і фауну Пн. Причорномор'я описали Феофраст в "Історії рослин" і АРІСТОТЕЛЬ в "Історії тварин". Дія деяких трагедій і комедій афінських драматургів пов'язувалася з Пн. Причорномор'ям, напр., "Скіфів" Софокла, "Іфігенії в Тавриді" Евріпіда, "Скіфів і таврів" Антифана. Осн. джерело з політ. історії Боспорського царства 5–4 ст. до н. е. – ДІОДОР СИЦИЛІЙСЬКИЙ, який писав цей розділ своєї "Бібліотеки" за втраченими тв. місц. боспорських істориків. Екон. життя Боспора та його зв'язки з Афінами (Греція) в 4 ст. до н. е. відбились у промовах афінських ораторів Ісократа, Демосфена та Есхіна. Історія Боспора рим. доби фрагментарно відома за тв. Страбон і Тацій (1 ст. н. е.). Перший приділив значну увагу відносинам Боспора та Херсонеса Таврійського. Важливі, хоча й уривкові, відомості з історії Ольвія збереглися у Геродота, Діона Хрисостома і Макробія.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Латышев В.В. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе, т. 1–3. СПб., 1893–1904
 2. Скржинская М.В. Древнегреческий фольклор и литература о Северном Причерноморье. К., 1991.

Посилання:
 • АММІАН МАРЦЕЛЛІН
 • АРІСТОТЕЛЬ
 • АРРІАН ФЛАВІЙ
 • БОСПОРСЬКЕ ЦАРСТВО
 • ДІОДОР СИЦИЛІЙСЬКИЙ
 • ДІОН ХРИСОСТОМ (40–115)
 • ГЕКАТЕЙ МІЛЕТСЬКИЙ
 • ГЕРОДОТ ТА ЙОГО ІСТОРІЇ ПРО СКІФІЮ
 • ІСОКРАТ
 • ХЕРСОНЕС ТАВРІЙСЬКИЙ, АНТИЧНЕ І ВІЗАНТ. МІСТО В КРИМУ
 • МЕЛА ПОМПОНІЙ
 • ОЛЬВІЯ
 • ПЛІНІЙ СТАРШИЙ
 • ПТОЛЕМЕЙ КЛАВДІЙ
 • СКІФИ
 • СТРАБОН
 • ТАЦІЙ ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АНТИЧНА КУЛЬТУРА В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР'Ї
 • ДАВНЯ ІСТОРІЯ
 • ГРЕЦІЯ, ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ПОЛІЩУКИ
 • ПОТОЦЬКИЙ ЯН
 • РОКСОЛАНИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)