ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АНТИЧНІСТЬ

  Бібліографічне посилання: Скржинська М.В. АНТИЧНІСТЬ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Antychnist (останній перегляд: 23.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АНТИЧНІСТЬ

АНТИЧНІСТЬ (від лат. anti- quus – древній) – назва греко-рим. періоду стародавньої історії; давньогрец. і рим. цивілізації, що існували понад тисячоліття, приблизно з 9–8 ст. до н. е. до 4– 5 ст. н. е. Антична цивілізація охоплювала не лише власне Елладу та Рим стародівній, але також грец. колонії й рим. пров., зокрема й ті, що були на тер. сучасної України (див. АНТИЧНІ ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР).

Давні греки, а згодом римляни визначили магістральний шлях істор. прогресу. В Елладі вперше виникла демократ. форма правління. Високий рівень особистої свободи громадян і відкритість сусп-ва для широких контактів з ін. народами забезпечили небувалий розквіт антич. к-ри. У 6 ст. до н. е. у Греції зародилася наука – специфічний тип людського мислення, що прагне до істини за допомогою доказів. Елліни заклали основи гуманітарних, природничих і точних наук, розробили теорію арх-ри і містобуд-ва, досягли надзвичайних висот в образотворчому і театральному мист-вах. Культурні надбання античної цивілізації і досі справляють вплив на сучасність. Напр., філос. освіта є неможливою без знання тв. 0Платона і АРІСТОТЕЛЬ архітектор обов'язково вивчає зодчество Еллади й Риму, літературознавець знає поеми ГОМЕР п'єси Есхіла і Софокла, промови Демосфена й Ціцерона, історик звертається до Геродота, Фукідіда, Лівія 0Тіта й Тацій.

дата публікації: 2003 р.

Посилання:
 • АНТИЧНІ ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР
 • АРІСТОТЕЛЬ
 • ДЕМОСФЕН
 • ГЕРОДОТ ТА ЙОГО ІСТОРІЇ ПРО СКІФІЮ
 • ГОМЕР
 • РИМ СТАРОДАВНІЙ
 • ТАЦІЙ ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АНТОНОВИЧ МАРКО ДМИТРОВИЧ
 • АНТРОПОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • АНТИЧНА КУЛЬТУРА В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР'Ї
 • АСИМІЛЯЦІЯ
 • АТЕЇЗМ
 • БАНКИ
 • БІБЛІОТЕКИ
 • ДАВНЯ ІСТОРІЯ
 • ДЕРЖАВА ЯК ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН
 • ЕЛЛІНИ
 • ЕМАЛЬ
 • ЕПІГРАФІКА
 • ЕРАТОСФЕН КІРЕНСЬКИЙ
 • ЕРАЗМ РОТТЕРДАМСЬКИЙ
 • ЄВРОАТЛАНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ
 • ФАЛЬСИФІКАТ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛА
 • ФЕОДАЛІЗМ
 • ГЕҐЕЛЬ ГЕОРГ ВІЛЬГЕЛЬМ ФРІДРІХ
 • ГЕРМЕНЕВТИКА ІСТОРИЧНА
 • ГОГОЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • ГРАФІТІ
 • ГРЕЦІЯ, ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ГВАНЬЇНІ ОЛЕКСАНДР ТА ЙОГО ХРОНІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ САРМАТІЇ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ
 • ІСТОРІЯ НАУКИ
 • ІСТОРІЯ ПОНЯТЬ
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
 • ІСТОРІОГРАФІЯ, ЯК ТЕРМІН
 • ІСТОРИЧНА НАУКА
 • ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС
 • ІТАЛІЯ, ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ІТІНЕРАРІЙ
 • КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА
 • КЛАСИ СУСПІЛЬНІ
 • КЛАСИЦИЗМ
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КРИМ, ПЕРЕБІГ ОСНОВНИХ ДОІСТОРИЧНИХ ТА ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ НА ПІВОСТРОВІ КРИМ
 • КУЛАКОВСЬКИЙ ЮЛІАН АНДРІЙОВИЧ
 • КУЛЬТУРА В РОЗМАЇТОСТІ ПОНЯТЬ, ЯВИЩ І СХЕМ ПОСТУПУ
 • ЛІВІЙ ТІТ
 • ЛОСЕНКО АНТОН ПАВЛОВИЧ
 • МАКРОХРИСТИЯНСЬКИЙ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ СВІТ
 • МЕДІЄВІСТИКА
 • МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 • МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ, МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
 • МІФ ІСТОРИЧНИЙ
 • МІКЕНСЬКІ ЗНАХІДКИ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР'Ї
 • МУШКЕТИК ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • МИЩЕНКО ФЕДІР ГЕРАСИМОВИЧ
 • МИСТЕЦТВО
 • НАЦІЯ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • НОВА ІСТОРІЯ
 • НУМІЗМАТИКА
 • ОРГАНІЦИЗМ
 • ОСОБИСТІСТЬ В ІСТОРІЇ
 • ПАЛЕОТИПИ
 • ПІЗНАННЯ ІСТОРИЧНЕ, ГНОСЕОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА, ЕПІСТЕМОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • ПОСТУПУ ТЕОРІЇ
 • ПРОСОПОГРАФІЯ
 • ПРОСВІТНИЦТВО
 • РОМАНТИЗМ
 • СЕРЕДНІ ВІКИ ПЕРІОД
 • ШМІТ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • СІМ ВІЛЬНИХ НАУК (СІМ ВІЛЬНИХ МИСТЕЦТВ)
 • СОШЕНКО ІВАН МАКСИМОВИЧ
 • ВІДРОДЖЕННЯ, РЕНЕСАНС
 • ЗАЛІЗНИЙ ВІК
 • ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
 • ЗЕЛІНСЬКИЙ ТАДЕЙ ФРАНЦОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)