ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АПАНОВИЧ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

  Бібліографічне посилання: Дмитрієнко М.Ф. АПАНОВИЧ Олена Михайлівна [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Apanovych_O (останній перегляд: 22.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АПАНОВИЧ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

АПАНОВИЧ Олена Михайлівна (09.09.1919–21.02.2000) – укр. історик-медієвіст, письменниця. Н. в м. Мелекес (нині м. Димитровград Ульяновської обл., РФ). 1937 закінчила в Харкові серед. шк. й вступила до Всесоюзного комуніст. ін-ту журналістики (Москва). У зв'язку з його ліквідацією продовжила навчання в Харків. пед. ін-ті на філол. ф-ті, який закінчила 1941. На поч. Великої вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945 евакуювалась у Пд. Казахстан, потім переїхала до Уфи (нині місто в Башкортостані, РФ), працювала 1942–44 кореспондентом та інструктором вузлового радіомовлення Башкирського радіок-ту. 1944 повернулась в Україну, до Києва. 1944–50 – н. с., ст. н. с., нач. від. давніх актів ЦДІА УРСР (Київ). 1945–48 – аспірантка ЦДІА УРСР. 1950 захистила канд. дис. на тему "Запорозьке військо, його устрій та бойові дії в складі російської армії під час російсько-турецької війни 1768–74 рр.". 1950–52 – м. н. с., з 1956 – ст. н. с. Ін-ту історії АН УРСР.

1972 А. звільнена з ін-ту "за скороченням штатів". Через 22 роки відновлена на роботі як така, що звільнена "за політичними мотивами". 1973–86 А. працювала ст. н. с. від. рукописів ЦНБ АН УРСР (нині Ін-т рукопису НБУВ). Впродовж цих років займалася вивченням укр. рукописної істор. книги 15–18 ст. Оскільки в Україні праці А. не друкували, вона публікувала їх у Москві, Ленінграді (нині Санкт- Петербург), Вільнюсі, Таллінні. Виявивши в фондах б-ки матеріали першого президента ВУАН акад. В.Вернадського, А. на їх основі написала й опублікувала 20 статей і монографію. 1987–91 – заст. вченого секретаря Комісії АН УРСР з розробки наук. спадщини В.Вернадського. 1988 нагороджена срібною медаллю ВДНГ за підготовку ювілейних експозицій виставок В.Вернадського в Москві та Києві. З 1986 на пенсії, але продовжувала працювати, брала активну участь у наук., громад. і культ. житті України. Лауреат Держ. премії України ім. Т.Шевченка (1994) та Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів (США, 1995).

П. в м. Київ. Похована на БАЙКОВИЙ ЦВИНТАР.

дата публікації: 2003 р.

Праці:
 1. Збройні сили України першої половини XVIII ст. К., 1969
 2. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. К., 1993.
Література:
 1. Білик І. Під знаком Діви, або Гороскоп для Олени Михайлівни. "ЛУ", 1994, 13 жовт.
 2. Під знаком Кліо: На пошану Олени Апанович. Дніпропетровськ, 1995
 3. Олена Михайлівна Апанович: Бібліографічний покажчик: (До 75-річчя від дня народження). К., 1995
 4. Богачевська-Хом' як М. Людина повної посвяти науці. "Неопалима купина", 1995, № 7/8
 5. Історія українського середньовіччя: Козацька доба, ч. 1–2. К., 1995.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БАЙКОВИЙ ЦВИНТАР
 • ХАРКІВ
 • МОСКВА
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 1941-1945 РР.
 • ВЕРНАДСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • ВІЛЬНЮС

 • Пов'язані терміни:
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
 • КОДИКОГРАФІЯ
 • КОДИКОЛОГІЯ
 • НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА
 • ПОЛІТИЧНІ В'ЯЗНІ
 • РУКОПИСНА КНИГА
 • СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
 • ЗБРОЄЗНАВСТВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)