ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АРАБСЬКІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ГЕОГРАФИ І ІСТОРИКИ ПРО ЗЕМЛІ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

  Бібліографічне посилання: Плахонін А.Г. АРАБСЬКІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ГЕОГРАФИ І ІСТОРИКИ ПРО ЗЕМЛІ СХІДНОЇ ЄВРОПИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Arabski_serednovichni (останній перегляд: 20.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АРАБСЬКІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ГЕОГРАФИ І ІСТОРИКИ ПРО ЗЕМЛІ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

АРАБСЬКІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ГЕОГРАФИ ТА ІСТОРИКИ ПРО ЗЕМЛІ СХІДНОЇ ЄВРОПИ Поширення в Араб. халіфаті світської освіти і науки, залучення до вжитку антич. спадщини привели до розквіту в арабів астрономії, географії та історії як осн. засобів пізнання навколишнього сві- ту. Зовн.-політ. й торг. контакти Араб. халіфату сприяли ознайомленню ісламського світу з тер. Сх. Європи. Її геогр. контури були окреслені в творах астрономів і географів Абу-л-Фіди, ал-Біруні (973–1048), ал-Хорезмі, ал-Фаргані, ал-Ідрісі.

Перші згадки про Слов'яни давні (ас-сакаліб) належать до 7–8 ст. (ал-Ахталь, бл. 640–710), частина з них була узагальнена і доповнена в працях учених 9–10 ст. ат-Табарі (839–923), ал-Балагурі (п. 892), ал-Куфі (п. 926) – оповідь про похід полководця Марвана ібн Мухаммада в глиб володінь Хозарський каганат на Пн. Кавказі (737), де він зіткнувся зі слов'янами, які жили по берегах "річки слов'ян". Ал-Якубі (9 ст.) сповіщає, що в боротьбі з військами арабів горці Кавказу звернулися по допомогу до правителя слов'ян.

Перші згадки про русів містяться в працях ас-Са'алібі (961– 1038), Ібн Хордадбеха, Ібн ал-Факіха. Крім повідомлень про відвідування купцями-росами Багдада, до нас дійшла серія повідомлень про "острів русів" (у тв. ІБН РУСТЕ, Гардізі, ал-Мукаддасі). Окрему групу свідчень про русів становить оповідь про три групи (види) русів (ас-Славійа, Куйаба, ал-Арсанія) в ал-Істахрі, Ібн Хаукаля, ал-Балхі (10 ст.). Проблему локалізації цих груп остаточно не вирішено. Твори ал-Масуді, ас-Сабі, Ібн Ісфендійара, Ібн Міскавейха (п. 1030) оповідають про походи русів на Кавказ і до Каспійського м. 10–11 ст.

В Йахії Антіохійського, Абу Шуджи знаходимо повідомлення про Хрещення Київської Русі. Серед араб. мандрівників, які залишили описи своїх подорожей по Сх. Європі, – Ібрагім ібн-Фадлан, Ібн Й'акуб, ал-Гарнаті. В істор. тв. Ібн ал-Асіра (1160–1234) оповідається про зх. похід монголо-татарів і про битву на р. Калка (див. КАЛКА, БИТВА НА РІЧЦІ 1223). Досягнення араб. географів та істориків знайшли своє продовження в тв. персидських і турец. вчених пізнього середньовіччя.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Крачковский И.Ю. Арабская географическая литература. Избранные сочинения, т. 4. М.–Л., 1957
 2. Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе, т. 1–2. М., 1962–67
 3. Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI–IX вв. В кн.: Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965
 4. Калинина Т.М. Сведения ранних ученых Арабского халифата: Тексты, перевод, комментарий. М., 1988
 5. Коновалова И.Г. Восточные источники. В кн.: Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 1999.

Посилання:
 • АРСАНІЯ, АРТАНІЯ, АРТА
 • ГАРНАТІ, АБУ ХАМІД АЛ-ГАРНАТІ
 • ІБН ФАДЛАН
 • ІБН ХАУКАЛЬ
 • ІБН ХОРДАДБЕХ
 • ІБН РУСТЕ
 • ІДРІСІ (АЛ-ІДРІСІ), АБУ 'АБДАЛЛАХ МУХАММАД ІБН 'АБДАЛЛАХ ІБН ІДРІС АЛ-ХАММУДІ АЛ-ХАСАНІ
 • КАЛКА, БИТВА НА РІЧЦІ 1223
 • ХОЗАРСЬКИЙ КАГАНАТ
 • ХРЕЩЕННЯ РУСІ 987–989
 • МАСУДІ
 • СЛОВ’ЯНИ (ДАВНІ). ЧАСТИНА 1

 • Пов'язані терміни:
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • МАСУДІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)