ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АРІСТОТЕЛЬ

  Бібліографічне посилання: Скржинська М.В. АРІСТОТЕЛЬ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Aristotel (останній перегляд: 18.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АРІСТОТЕЛЬ

АРІСТОТЕЛЬ (Άριστοτέλης; 384– 322 до н. е.) – давньогрец. мислитель, філософ. Один із найбільш обдарованих людей в історії людства. Н. в м. Стагір, сх. узбережжя п-ова Халкідікі (нині тер. Греції). А. поділяв свої тв. на теор. й практичні. До перших належать "Фізика", "Метафізика", дослідження з логіки та психології, праці про тварин, в яких закладено основи зоології; до других – "Етика", "Політика", праці про держ. устрій різних грец. полісів. Теорію мист-ва виклав у "Поетиці", а теорію літ. – в "Риториці". Вихованець Академії Платона, А. створив власну філос. шк. – Лікей. Був вихователем Александра Македонського.

Праці А. справили величезний вплив на європ. й араб. культури доби середньовіччя та Нового часу. Деякі з них були відомі освіченим людям Київської Русі. Його риторикою широко користувались укр. письменники і проповідники кін. 16–17 ст. Без вивчення спадщини А. не обходить-

ся жодний курс історії філософії.

П. у м. Халкіда (нині м. Халкіс), о-в Евбея (Греція).

дата публікації: 2003 р.

Праці:
 1. Сочинения, т. 1–4. М., 1976– 83.
Література:
 1. Зубов В.П. Аристотель. М., 1963.

Посилання:
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 • Пов'язані терміни:
 • АЛЬДИНИ
 • АНТИЧНІ АВТОРИ
 • АНТИЧНІСТЬ
 • АРИСТОКРАТІЯ
 • БІБЛІОТЕКА ЯРОСЛАВА МУДРОГО
 • БІБЛІОТЕКИ
 • ДЕМОКРАТІЯ
 • ДЕРЖАВА ЯК ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН
 • ЕЛІТАРИЗМУ ПІДХІД В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
 • ЕТАТИЗМ
 • ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ СОЧИНЕНИЯ
 • ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ПОЧАТКУ 20 СТ.
 • ІСТОРІЯ НАУКИ
 • КАНТ ІММАНУЇЛ
 • КНИГОЗБІРНІ ВИКЛАДАЧІВ ТА ВИПУСКНИКІВ КИЇВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
 • КОНИСЬКИЙ ГЕОРГІЙ
 • КОРОНА ПОЛЬСЬКА, ПОНЯТТЯ ТА НАЗВА ДЕРЖАВИ
 • КОСТІН НЕКУЛАЄ
 • ЛУКАШ З НОВОГО МІСТА
 • МАТРІАРХАТ
 • МЕОТІДА
 • ОСОБИСТІСТЬ В ІСТОРІЇ
 • ОСЬОВИЙ ЧАС
 • ПАЛЕОТИПИ
 • ПАТРІАРХАТ
 • ПЕРІОДИЗАЦІЯ В ІСТОРІЇ
 • ПЕРШОДРУКИ, ІНКУНАБУЛИ
 • ПОСТУПУ ТЕОРІЇ
 • РЕСПУБЛІКА
 • ШКІЛЬНА ДРАМА
 • ТЕОЛОГІЯ
 • ЖЕБЕЛЬОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)