ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АРХЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА

  Бібліографічне посилання: Бунатян К.П. АРХЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Arkheolohichna_kultura (останній перегляд: 20.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АРХЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА

АРХЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА комплекс (група) подібних між собою за низкою ознак археол. пам'яток, поширених на певній тер. в межах певного істор. часу. Подібність археол. пам'яток простежується за різними їхніми рисами, напр., за формами та оздобленням посуду, прикрасами, прийомами домобуд-ва та оформленням інтер'єру осель, поховальними звичаями тощо. Про поширення тих чи інших археол. комплексів у межах певних тер. почали говорити в 19 ст.; для означення таких комплексів користувалися різними термінами: культ. група, культ. провінція, культ. ареал, просто к-ра та ін. Термін "А.к." широко входить у науку наприкінці 19 – поч. 20 ст. Відтоді він стає головним для означення археол. комплексів. Саме в 1-й пол. 20 ст. виділено більшість А.к.

Назви А.к. умовні, мають різну природу, найчастіше вони походять від назви населеного пункту, де було відкрито пам'ятку певного зразка чи з оригінального матеріалу. Це, напр., трипільська культура, зарубинецька культура, черняхівська культура – назви походять від назв сіл на Київщині та Черкащині, де наприкінці 19 – поч. 20 ст. здійснював активні розкопки старожитностей В.Хвойка. Три А.к. доби бронзи (виділені В.Городцовим на поч. 20 ст.) отримали назву за типами поховальних споруд – ямна (див. Ямна культурно-історична спільність), катакомбна (див. КАТАКОМБНА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА СПІЛЬНІСТЬ) та зрубна (див. ЗРУБНА КУЛЬТУРНО–ІСТОРИЧНА СПІЛЬНІСТЬ). Є назви А.к. за формою чи оздобленням посуду: КУЛЯСТИХ АМФОР КУЛЬТУРА(багатопружкової) кераміки культура тощо.

А.к. – фундаментальне поняття археол. науки. З одного боку, воно дає змогу впорядкувати археол. джерела, локалізувавши їх у просторі та часі, з ін. – прокладає місток між археол. джерелами та їхніми творцями. Не викликає сумніву, що за А.к. стоять певні спільноти – окремі народи чи групи споріднених народів. Цей момент є надзвичайно важливим для стародавньої історії, котра має справу з дописемним періодом. "Німа" історія неначе починає говорити, набуває певної конкретності, а анонімні спільноти, що лишили певні А.к., отримують, хай умовну, назву. Тому виділення А.к. складає підґрунтя для розв'язання найрізноманітніших проблем давньої історії: способу господарювання, соці- ального устрою, етнокульт. специфіки спільнот. Зіставлення матеріалів різних А.к. дає змогу відтворити певною мірою етногенез окремих народів, їхні господарські зв'язки, міграційні процеси тощо.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Кудрявцева О.М. К вопросу об определении понятия "археологическая культура". В кн.: Археология и методы исторических реконструкций. К., 1985.

Посилання:
 • ЕТНОГЕНЕЗ
 • ГОРОДЦОВ ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • КАТАКОМБНА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА СПІЛЬНІСТЬ
 • ХВОЙКА ВІКЕНТІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
 • КУЛЯСТИХ АМФОР КУЛЬТУРА
 • ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА
 • ЯМНА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА СПІЛЬНІСТЬ
 • ЗРУБНА КУЛЬТУРНО–ІСТОРИЧНА СПІЛЬНІСТЬ

 • Пов'язані терміни:
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: АНТРОПОЛОГІЯ ДАВНЬОГО ТА СУЧАСНОГО НАСЕЛЕННЯ
 • ЧОРНОЛІСЬКА КУЛЬТУРА
 • ДАВНЯ ІСТОРІЯ
 • ЕТНОГЕНЕЗ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
 • ЯМКОВО-ГРЕБІНЦЕВОЇ КЕРАМІКИ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ОБЛАСТЬ
 • ЮХНІВСЬКА КУЛЬТУРА
 • КАМ'ЯНСЬКА КУЛЬТУРА
 • КАРПАТСЬКИХ КУРГАНІВ КУЛЬТУРА
 • КАТАКОМБНА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА СПІЛЬНІСТЬ
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
 • КРУШЕЛЬНИЦЬКА ЛАРИСА ІВАНІВНА
 • КУКРЕЦЬКА КУЛЬТУРА
 • КУЛЬТУРА В РОЗМАЇТОСТІ ПОНЯТЬ, ЯВИЩ І СХЕМ ПОСТУПУ
 • КУЛЯСТИХ АМФОР КУЛЬТУРА
 • КУШТАНОВИЦЬКА КУЛЬТУРА
 • ЛЕНДЕЛЬ, ЛЕНДЕЛЬСЬКА КУЛЬТУРА
 • ЛІНІЙЧАСТОГО ПОСУДУ КУЛЬТУРА
 • ЛІНІЙНО-СТРІЧКОВОЇ КЕРАМІКИ КУЛЬТУРА, ВОЛЮТОВА КУЛЬТУРА
 • ЛИПИЦЬКА КУЛЬТУРА
 • ЛІТОПИСНІ ПЛЕМЕНА
 • ЛІЙЧАСТОГО ПОСУДУ КУЛЬТУРА
 • ЛУЖИЦЬКА КУЛЬТУРА
 • МАРІУПОЛЬСЬКА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ОБЛАСТЬ
 • МЕЗОЛІТ
 • МУЗЕЇ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА
 • ПАЧКОВА СВІТЛАНА ПЕТРІВНА
 • ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ
 • ПАЛЕОЛІТ
 • СЛОВ’ЯНИ (ДАВНІ). ЧАСТИНА 2
 • РЕГІОНАЛІСТИКА ІСТОРИЧНА
 • СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКА КУЛЬТУРА
 • ШНУРОВОЇ КЕРАМІКИ (БОЙОВИХ СОКИР) КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА СПІЛЬНІСТЬ
 • ТЕЛЕГІН ДМИТРО ЯКОВИЧ
 • ТОПОНІМІКА
 • ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА
 • ТШИНЕЦЬКЕ КУЛЬТУРНЕ КОЛО, ТШИНЕЦЬКО-КОМАРІВСЬКО-СОСНИЦЬКА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА СПІЛЬНІСТЬ
 • ЯНІСЛАВИЦЬКА КУЛЬТУРА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)