ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АРХЕОЛОГІЧНІ З'ЇЗДИ

  Бібліографічне посилання: Заремба С.З. АРХЕОЛОГІЧНІ З'ЇЗДИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Arkheolohichni_zizdy (останній перегляд: 12.11.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АРХЕОЛОГІЧНІ З'ЇЗДИ

АРХЕОЛОГІЧНІ З'ЇЗДИ Всеросійські археологічні з'їзди.Всього відбулося 15 А.з. 1-й А.з. відбувся 1869 в Москві, останній, 15-й, 1911 в Новгород Великий. Шість А.з. пройшли в укр. містах: Києві (1874, 1899), Одесі (1884), Харкові (1902), Катеринославі (1905; нині Дніпропетровськ), Чернігові (1908).

Підготовкою А.з., координацією всієї н.-д. і пошуково-експедиційної роботи, а також орг. роботою керували "попередні комітети". В їх обов'язки входило: а) розробка програм і правил роботи чергового з'їзду; б) розробка тематики орієнтовних доповідей та повідомлень на з'їзді; в) підготовка виставки пам'яток на з'їзді; г) підготовка до видання і публікація матеріалів до з'їздів (доповідей, повідомлень, звітів науково-пошукових експедицій, археол. розкопок, програм, анкет), а також каталогів та покажчиків виставок з'їздів. У багатьох губернських та університетських містах під час підготовки до А.з. створювалися від. к-тів. Завдяки діяльності попередніх к-тів, до складу яких входили відомі вчені, письменники, поети, громад. діячі, процес дослідження вітчизн. старожитностей, їх виявлення, збір, охорона став цілеспрямованим, різнобічним, власне науковим.

Фундаментальне вид. археол. з'їздів – "Труды". Усього видано 37 т., із них 16 присвячені з'їздам, що відбувалися в Україні. Вони вміщували праці загальнотеоретичного характеру, підсумки археол. розкопок та історико-етногр. експедицій, наук. розвідки про різноманітні пам'ятки, звіти про хід обговорень на з'їздах доповідей і рефератів. Друкувалися також підготовчі матеріали, протоколи засідань попередніх к-тів, програми з'їздів, покажчики виставок. Окремо видавались "Известия", які містили відомості про роботу А.з., спец. випуски – "Атласы к трудам".

3 листоп. 1873 Мін-во нар. освіти затвердило Правила з'їзду, які визначили права й обов'язки ради та секретарів з'їзду. Роботу з'їздів розділяли на вісім від.: 1) первісні старожитності; 2) істор. географія й етнографія; 3) пам'ятки мист-ва і малярства; 4) побут домашній і громад. на Русі та в слов'ян. народів; 5) побут церк.; 6) рос. й слов'ян. мови та писемність; 7) старожитності класичні, візант. і зх.-європ.; 8) старожитності східні.

А.з. сприяли реставрації багатьох пам'яток арх-ри, збору рукописів, стародруків, істор. документів, древніх ікон та ін. церк. пам'яток, картин, монет тощо, що дало можливість поповнити новими експонатами багато музеїв, а також створити нові музеї. Важливу роль у справі підготовки, проведення А.з. в Україні відіграли укр. вчені В.Антонович, М.Біляшівський, В.Іконников, О.Лазаревський, М.Петров, В.Ляскоронський, П.Лебединцев та ін.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Алфавитный указатель статьям, речам и докладам, входящим в состав Трудов первых 12-ти археологических съездов и их предварительных… В кн.: Труды 12-го Археологического съезда в Харькове, 1902 г., т. 3. М., 1905.

Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • БІЛЯШІВСЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОТОВИЧ
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬК
 • ІКОННИКОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
 • ХАРКІВ
 • КИЇВ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ПЕТРО ГАВРИЛОВИЧ
 • ЛЯСКОРОНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • МОСКВА
 • НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ
 • ОДЕСА
 • ПЕТРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • ФОРТИНСЬКИЙ ФЕДІР ЯКОВИЧ
 • ГАМЧЕНКО СЕРГІЙ СВИРИДОВИЧ
 • ГАТЦУК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • ІСТОМІН МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ
 • ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
 • КАМІНСЬКИЙ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ О.ПОЛЯ
 • КОЗАЦЬКА ТЕМАТИКА В УКРАЇНСЬКОМУ ТА СВІТОВОМУ МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ
 • КУЛАКОВСЬКИЙ ЮЛІАН АНДРІЙОВИЧ
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО СТАРОЖИТНОСТЕЙ І МИСТЕЦТВ
 • КИЇВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ І НАУКОВИЙ МУЗЕЙ
 • КИР'ЯКОВ ГРИГОРІЙ СТЕПАНОВИЧ
 • ЛЕБЕДЄВ
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ПЕТРО ГАВРИЛОВИЧ
 • ЛІЛЕЄВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • ЛЮЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ
 • МАКСИМЕЙКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • МАРКЕВИЧ АРСЕНІЙ ІВАНОВИЧ
 • МЕЛЬНИК-АНТОНОВИЧ (АНТОНОВИЧ-МЕЛЬНИК) КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
 • МУРЗАКЕВИЧ МИКОЛА НИКИФОРОВИЧ
 • МУЗЕЙ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ВЧЕНОЇ АРХІВНОЇ КОМІСІЇ
 • МУЗЕЙ ХАРКІВСЬКОГО ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА
 • МИЩЕНКО ФЕДІР ГЕРАСИМОВИЧ
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • НОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСА ПЕТРОВИЧ
 • ОХОРОНА ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
 • САМОКВАСОВ ДМИТРО ЯКОВИЧ
 • ШТЕРН ЕРНСТ ФОН
 • СКАРЖИНСЬКА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
 • ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ УСТАНОВИ
 • УВАРОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ
 • ВСЕРОСІЙСЬКІ АРХЕОЛОГІЧНІ З'ЇЗДИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)