ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АРХІВ ГЕНЕРАЛЬНИЙ

  Бібліографічне посилання: Струкевич О.К. АРХІВ ГЕНЕРАЛЬНИЙ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Arkhiv_Heneralnyj (останній перегляд: 20.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АРХІВ ГЕНЕРАЛЬНИЙ

АРХІВ ГЕНЕРАЛЬНИЙ – зібр. документів та установа, що збирала і зберігала документи реєстрового козацтва (див. Реєстрові козаки), з 1648 – Укр. козац. д-ви. За свідченням польс. мемуариста Я.Собеського, А.г. перебував при генеральній старшині й призначався для збереження козац. привілеїв – найважливіших актів, що стосувалися соціально-екон. і політ. статусу реєстрового козацтва у Речі Посполитій. З виникненням Укр. козац. д-ви серед. 17 ст. А.г. набув статусу держ. установи. Завдання – нагромадження і збереження документів, що охоплювали сферу зовн. та внутр. політики, поточне адміністрування. Керував роботою А.г. генеральний писар. Перше місце зберігання А.г. – Трахтемирів (нині село Канів. р-ну Черкас. обл.). За Б.Хмельницького переміщено до Чигирина. У ході війни І.Виговського з Рос. д-вою частина А.г. зберігалася у Межигірському Спасо-Преображенському монастирі. З поділом Укр. козац. д-ви на Правобережну Україну і ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, Лівобережжя (див. Андрусівський договір (перемир'я) 1667) у м. БАТУРИН сформовано окремий архів. Після зречення гетьманства П.Дорошенком А.г. перевезено до Батурина. З перенесенням столиці до Глухова А. г. засновано практично заново під назвою "Генеральний Малоросійський архів", який накопичував архів. документи центр. установ Укр. козац. д-ви, Правління Гетьманського уряду (1734-1750), 1-ї та 2-ї Малорос. колегій (див. МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ). Після розподілу тер. Гетьманщини на намісництва фонди А.г. було поділено за тер. критерієм між адм. центрами намісництв.

Частина архів. матеріалу в роки Національної революції 1648– 1676 перебувала при армії. Ген. писар возив з собою документи, які могли знадобитися для переговорів з ворогом або з сусідніми д-вами. Свідчень про структуру А.г. доглухівського періоду, його функціонування не збереглося. Опис фондів, проведений 1780 архіваріусом Кедровським, засвідчив, що у ньому зберігалися окремі документи, починаючи з оригіналу привілею 1585, наданого козакам Стефан Баторій. Кількість документів А.г. помітно зростала з 1672, а особливо з 1722. Фондовий поділ документів, наявних на 1780 у А.г., узгоджено з структурним поділом канцелярії 2-ї Малорос. колегії. Усі справи поділялися на "генеральні", що стосувалися Лівобережжя в цілому, а також на справи воєн., внутр. та апеляційної експедицій. Протягом свого функціонування А.г. постійно зазнавав втрат, зокрема під час БЕРЕСТЕЦЬКА БИТВА 1651 р., при штурмі О.Меншиковим Батуринського замку 1708, пожежах та ін. стихійних лихах.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Теличенко И. "Скорбный лист архива Малороссийской коллегии". "Киевская старина", 1889, № 2
 2. Крип'якевич І. До історії українського державного архіву в XVII в. "ЗНТШ", 1924, т. 134–135
 3. Романовський В. Нариси з архівознавства. Х., 1927
 4. Мітюков О. З історії архівів України. "Архіви України", 1991, № 2
 5. Струкевич О. "Скорбный лист архива Малороссийской коллегии". "Київська старовина", 1995, № 5.

Посилання:
 • АНДРУСІВСЬКИЙ ДОГОВІР 1667
 • БАТУРИН
 • БЕРЕСТЕЦЬКА БИТВА 1651 Р.
 • ЧИГИРИН, МІСТО ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.
 • ДОРОШЕНКО ПЕТРО ДОРОФІЙОВИЧ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПИСАР
 • ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • ГЛУХІВ
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ
 • МЕНШИКОВ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНСЬКОГО УРЯДУ
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • РЕЄСТРОВІ КОЗАКИ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • СОБЕСЬКИЙ ЯКІВ
 • СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ МГАРСЬКИЙ ЛУБЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • СТЕФАН БАТОРІЙ
 • ВИГОВСЬКИЙ ІВАН ОСТАПОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АРХІВИ В УКРАЇНІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)