ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АРХІВНА СПРАВА В УКРАЇНІ

  Бібліографічне посилання: Маркітан Л.П. АРХІВНА СПРАВА В УКРАЇНІ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Arkhivna_sprava_v (останній перегляд: 22.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АРХІВНА СПРАВА В УКРАЇНІ

АРХІВНА СПРАВА В УКРАЇНІ Від заснування перших архівів до сьогодення А.с. в У. пройшла складний шлях становлення й розвитку, перетворившись на специфічну галузь держ. діяльності, що охоплює політ., правові та ін. наук. питання роботи архів. інституцій (архів. менеджмент, принципи відбору, формування та використання архів. фонду, технології зберігання документів на різних носіях тощо). Для узагальнення майже столітнього досвіду діяльності архів. установ і подальшого дослідження проблем архів. буд-ва в країні, демократизації архів. справи 1994 засновано Укр. держ. НДІ архів. справи та документознавства. Окремі питання з архів. справи, архівознавства і суміжних галузей спеціальних історичних дисциплін вирішують ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М.ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ ім. М.Грушевського НАН України, Ін-ти рукопису та архівознавства НБУВ, Каф-ра архівознавства та спец. галузей істор. науки Київ. ун-ту. Питання історії, теорії, практики та перспективи розвитку архів. справи відображені в низці робіт, що вийшли друком останнім часом. Це – "Національна архівна інформаційна система “Архівна та рукописна Україніка”" (К., 1996), "Студії з архівної справи та документознавства: Щорічник" (К., 1996), "Архівістика: термінологічний словник" (К., 1998), "Архівна та бібліотечна справа української доби Визвольних змагань (1917–1921)" (К., 1998), "Джерелознавство історії України: Довідник" (К., 1998), а також у збірниках матеріалів наук.-практичних конф., різноманітних покажчиках, численних методичних рекомендаціях тощо. Рубіжним у роботі архів. інституцій і подальших розробок у галузі архів. справи стало ухвалення Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" (1993).

дата публікації: 2003 р.

Література:
  1. Грінберг А.О. Архівне будівництво на Україні в період іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни (1918–1920). "Наукові записки Київського держуніверситету", 1956, т. 15, вип. 6
  2. З історії архівного будівництва на Україні. Збірник статей, присвячений 40-річчю Радянського архівного будівництва на Україні. Х., 1958
  3. Мітюков О.Г. Радянське архівне будівництво на Україні. 1917–1973. К., 1975.

Посилання:
  • АРХІВОЗНАВСТВО
  • ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М.ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
  • СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ (СІД)


  • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
    із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)