ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АРХІВНІ ВИДАННЯ В УКРАЇНІ

  Бібліографічне посилання: Бацак Н.І. АРХІВНІ ВИДАННЯ В УКРАЇНІ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Arkhivni_vydannia (останній перегляд: 16.12.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АРХІВНІ ВИДАННЯ В УКРАЇНІ

АРХІВНІ ВИДАННЯ В УКРАЇНІ – публікації істор. джерел, зб. документів з історії соціально-екон., політ., культ. та мистецького життя укр. народу, здійснювані держ. архів. установами та рукописними від. б-к і музеїв за результатами проведення наук.-до- слідних робіт.

Систематичне вид. істор. джерел започатковано в Україні у 2-й пол. 19 ст. Серед вид. дорад. часів визначне місце посідає "Архив Юго-Западной России", що видавався в Києві протягом 1859–1914 Тимчасовою комісією з упорядкування давніх актів при київ., подільському та волин. генерал-губернаторі. Петерб. археогр. комісія, ств. при Мін-ві нар. освіти, протягом 2-ї пол. 19 ст. також публікувала джерела та пам'ятки з історії України: "Акты Западной России" (СПб., 1846–53, т. 1–5), "Акты Южной и Западной России" (СПб., 1863–92, т. 1–15) та ін. З серед. 80-х рр. 19 ст. значних результатів у справі упорядкування та публікації арх. документів досягли губернські вчені архів. комісії, організовані з метою збирання та систематизації документальних матеріалів.

Велика кількість архів. джерел, а також наук. статей з історії, теорії і практики архів. справи, джерелознавства, спец. істор. дисциплін була опубл. за рад. часів: в істор.-архівознавчих журналах "Архівна справа" (Харків, 1926– 31), "Радянський архів" (Харків, 1931–32), "Бюлетень Центрального архівного управління УСРР" (до 1932), "Архів Радянської України" (Харків, 1932–33), "Літопис революції" (Харків, 1922–33), неперіодичному зб. "Історичні джерела та їх використання" (Київ, 1964–68) та ін.

Із 1947 видається наук.-інформаційний бюлетень "Архіви України". Часопис публікує істор. джерела, огляди документальних матеріалів, статті, повідомлення та ін. матеріали з історії України, з питань архівознавства, археографії, джерелознавства, Сфрагістика, ГЕРАЛЬДИКА та ін. спеціальних історичних дисциплін.

З метою ознайомлення дослідників зі змістом фондів держ. архівів архів. управліннями, а також рукописними від. б-к, музеїв та ін. наук. установами видаються путівники, довідники, огляди, описи, інформаційні бюлетені тощо.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Матяш І. Українська архівна періодика 1920–1930 рр.: Історія, бібліографія, бібліометрія. К., 1999
 2. Видання архівних установ України. 1925– 2000. К., 2001.

Посилання:
 • АКТЫ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ
 • АКТЫ ЗАПАДНОЙ РОССИИ
 • АРХЕОГРАФІЯ
 • АРХІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ
 • АРХІВНА СПРАВА
 • АРХІВОЗНАВСТВО
 • АРХІВИ УКРАЇНИ
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
 • ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ
 • ГЕРАЛЬДИКА
 • КИЇВ
 • СФРАГІСТИКА
 • СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ (СІД)


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)