ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1    Том (Україна - Українці) Кн. 2
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АРХІВИ В УКРАЇНІ

  Бібліографічне посилання: Пиріг Р.Я. АРХІВИ В УКРАЇНІ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Arkhivy_Ukrainy (останній перегляд: 23.02.2020)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АРХІВИ В УКРАЇНІ

АРХІВИ В УКРАЇНІ Перші архіви на тер. України виникли у період формування державності у Київській Русі, розвивалися у польс.-литов. добу (ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА, Коронна метрика). Як організоване структурне ціле архів. система виникла в 16 ст., коли були започатковані архіви при земських, гродських та підкоморних судах і магістратах (див. Акти земські та гродські). У 17 ст. архіви як спец. форми організації зберігання документів на Правобережній Україні існували при воєн. і адм.-суд. установах, на ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, Лівобережжя – при гетьман. і рос. урядових установах, у т. ч. Генеральній військовій канцелярії, ген. військ. суді, сотенних, полкових судах, воєводствах (див., зокрема, Архів генеральний, Архів Коша Запорозької Січі).

Наприкінці 18 ст., після впровадження нового адм.-тер. поділу, архіви передані намісницьким правлінням, а після їх ліквідації – губернським та повітовим установам. У серед. 19 ст. у Російській імперії, в т. ч. на тер. України, ств. губернські вчені архів. комісії, які своєю діяльністю щодо збирання й упорядкування архів. документів заклали початок істор. архівам, зокрема Київському центральному архіву давніх актів при Київ. ун-ті (1852) та Харків. істор. архіву (1880). У зх. регіонах України продовжували існувати крайові та гродські архіви гродських і земських актів, передусім Крайовий архів гродських і земських актів у Львові (після злиття з колиш. архівом ГАЛИЦЬКЕ НАМІСНИЦТВО – земський архів у Львові) та земський архів давніх актових книг Львів. магістрату, Крайовий архів Буковини й ін.

Нинішня організація архів. системи України бере свій початок з 1919. Від 1920 вона розвивалась централізовано під кер-вом Гол. архів. управління позашкільного від. Нар. комісаріату освіти УСРР, ств. на базі Архівно-бібліотечної секції Всеукр. к-ту пам'яток мист-ва та старовини (1919). У різні роки держ. орган управління архів. справою підпорядковувався: ВУЦВК (1923–38); НКВС, з 1946 МВС (1938–60); РМ УРСР (1960–91); КМ України (1991–99). У груд. 1999 на базі Гол. архів. управління створено Держ. к-т архівів України.

1920–25 створені центр. архіви: в Харкові – Центр. архів революції, Центр. істор. архів, Центр. архів праці; в Києві – Центр. істор. архів і Центр. архів давніх актів. 1925–32 внаслідок низки адм.-тер. реформ створені обласні істор. архіви, а в містах і р-нах – міські та районні. 1939– 40 архіви зх.-укр. земель, приєднаних до УРСР, влилися до держ. архів. системи. У повоєн. час формування держ. архів. установ відбувалося відповідно до адм. поділу та за функціональною ознакою.

Сучасна мережа держ. архівів України складається з: 7 центральних – Центр. держ. архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО), Центр. держ. архів громад. об'єднань України (ЦДАГО), Центр. держ. істор. архів України, м. Київ (ЦДІАК), Центр. держ. істор. архів України, м. Львів (ЦДІАЛ), Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г.Пшеничного (ЦДКФФА), Центр. держ. наук.-тех. архів України (ЦДНТА), Центр. держ. архів-музей літ. і мист-ва України (ЦДАМЛМ); Держ. архіву при РМ АР Крим, 24 держархівів областей, 153 міськ. архівів, 487 архів. від. райдержадміністрацій. У них зосереджено понад 55 млн справ. Провідною наук. установою галузі є Укр. держ. НДІ архів. справи та документознавства, ств. 1994.

Низка архів. установ (підрозділів) з правом постійного зберігання документів перебуває у складі ін. мін-в і відомств. Серед них – галузеві держ. архіви СБУ, Мін-ва оборони, МВС та ін. НАН України як самоврядна орг-ція має власний архів. фонд. Його документи зосереджені в Ін-тах архівознавства і рукопису НБУВ, Львів. наук. б-ці ім. В.Стефаника, в архів. підрозділах ін-тів: літератури, історії України, археології, мистецтвознавства, фольклористики та етнології. Багаті архів. фонди мають Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Короленка та Одес. держ. б-ка ім. М.Горького.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Державні архіви Української РСР. Короткий довідник. К., 1972
 2. Государственные архивы Украинской ССР: Справочник. К., 1988
 3. GrimstedP.K. Archives and Manuscript's Repositories in the USSR: Ukraine and Moldavia, book 1. Princeton, 1988
 4. Государственные архивы СССР, ч. 1–2. М., 1989.

Посилання:
 • АКТИ ЗЕМСЬКІ ТА ГРОДСЬКІ
 • АРХІВ ГЕНЕРАЛЬНИЙ
 • БУКОВИНА
 • ГАЛИЦЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ХАРКІВ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ

 • Пов'язані терміни:
 • АРХІВОЗНАВСТВО
 • ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД УСРР/УРСР (ЄДАФ УСРР/УРСР)


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)