ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АВРААМКИ ЛІТОПИС

  Бібліографічне посилання: Плахонін А.Г. АВРААМКИ ЛІТОПИС [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Avraamky_litopys (останній перегляд: 22.01.2020)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АВРААМКИ ЛІТОПИС

АВРААМКИ ЛІТОПИС – складна за змістом літописно-літ. компіляція. Отримала назву за іменем білорус. книжника кін. 15 ст. Авраамки. Крім Віленського списку – єдиного, де збереглася приписка з іменем Авраамки (виконаний 1495 у Смоленську на замовлення єпископа цієї єпархії Йосифа Солтана; знайдений археографом О.Рачинським у Полоцьку і подарований ним 1866 Віленській публічній б-ці), варіанти А. л. містяться у Синодальному, Толстовському, Погодинському, Тихановському списках та Супрасльському літописі.

Різні списки А. л. починаються хронографом (доведеним до часів імператорів Візантії Льва III та Константина V), що ґрунтується на тексті Палеї, після чого іде редагований текст Новгородського літопису, основаного на варіанті Новгородського 4-го літопису, близького до Рогозького літописця та доповненого Скороченим літописним зводом. Одна із частин (від поч. 14 ст. до 1446) дуже близька до Новгородського 5-го літопису, а частина тексту з 1446 по 1469 знову наближається до Новгородського 4-го літопису, але, на відміну від нього, містить низку унікальних повідомлень переважно новгородсько-псковського походження. Як правило, списки А. л. різняться в частині після 1469.

Після цього Віленський список А. л. містить статті юрид., генеалогічного та хронологічного змісту, близькі до статей Комісійного списку Новгородського першого літопису, уривок з Новгородського 4-го літопису за 945– 988 рр., приписку самого Авраамки про укладення ним 1495 цієї пам'ятки, після чого вміщено текст Віленського літопису, який належить до Білорусько-литовських літописів.

Вид.: ПСРЛ, т. 16–17. СПб., 1889–1907; Там само, т. 35. М., 1980.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. [Оболенский М.А.] Супрасльская рукопись, содержащая Новгородскую и Киевскую сокращенные летописи. М., 1836
 2. Бугославский Г. О смолянине Авраамке и его летописи конца XV в., также несколько слов о смоленском епископе Иосифе Болгариновиче. "Смоленские епархиальные ведомости", 1900, № 5
 3. Шахматов А.А. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. М.–Л., 1938
 4. Ковальский Н.П., Мыцык Ю.А. Лурье Я.С. Авраамка. В кн.: Словарь книжников и книжности Древней Руси, вып. 2, ч. 1. Л., 1988
 5. Приселков М.А. Летописание Западной Украины и Белоруссии. В кн.: Приселков М.А. История русского летописания XI–XV вв. СПб., 1996
 6. Клосс Б.М. Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки. В кн.: ПСРЛ, т. 16. М., 2000
 7. Бобров А.Г. Новгородские летописи XV века. СПб., 2001.

Посилання:
 • БІЛОРУСЬКО-ЛИТОВСЬКІ ЛІТОПИСИ
 • НОВГОРОДСЬКИЙ ПЕРШИЙ ЛІТОПИС
 • СУПРАСЛЬСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • ВІЗАНТІЯ

 • Пов'язані терміни:
 • ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)