ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

АЗБУЧНА ВІЙНА

  Бібліографічне посилання: Стеблій Ф.І. АЗБУЧНА ВІЙНА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Azbuchna_vijna (останній перегляд: 22.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

АЗБУЧНА ВІЙНА

"АЗБУЧНА ВІЙНА" 1859 – громад.-культ. рух українців Галичини, спричинений спробою австрійс. неоабсолютистського уряду перевести укр. письменство на лат. алфавіт. Галицький намісник граф ГОЛУХОВСЬКИЙ Агенор, спекулюючи на проявах русофільства серед частини тогочасної галицької інтелігенції, намагався зобразити українців ворогами Австрії та існуючого сусп. ладу й протиставити їх полякам як єдиній опорі цього ладу й заслону перед наступом панславізму. Виставляючи латинізацію укр. азбуки як рятівний засіб проти уявної русифікації, він насправді вбачав у ній шлях до прискорення полонізації укр. нас. провінції. Урядовий проект заміни укр. азбуки латинкою був викладений у брошурі секретаря мін-ва освіти у Відні Й.Їречка, виданій на поч. трав. 1859. Для його обговорення й затвердження ухвалою мін-ва освіти від 8 черв. 1859 ств. комісія у складі визначних укр. діячів, кількох урядовців, А.Голуховського та Й.Їречка. Під час її засідань більшість укр. чл., однак, висловились проти латинки (ГОЛОВАЦЬКИЙ Яків Федорович, КУЗЕМСЬКИЙ Михайло, Й. Лозинський, МАЛИНОВСЬКИЙ Михайло Іванович). Проти проекту також виступили міністерський радник Г. Шашкевич, ін. представники укр. громадськості. Відомі славісти П. Шафарик (чех) та Ф. Міклошич висловилися проти проекту, і його було відкликано. Після ще кількох спроб намісництва втручатися в укр. шкільні та церк. справи і відповідних скарг митрополита Г. Яхимовича на ім'я імп. Франца-Йосифа I, 24 берез. 1861 видано міністерський декрет, за яким українцям в питаннях мови і літ. в дусі нових конституційних віянь залишено повну свободу дій. На цьому "А. в." закінчилася.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Франко І. Азбучна війна в Галичині 1859 р. Нові матеріали. "Українсько-руський архів", 1912, т. 8
 2. Трусевич С.М. Суспільно-політичний рух у Східній Галичині в 50–70-х роках ХIХ ст. К., 1978
 3. Франко І. Азбучна війна в Галичині 1859 р. В кн.: Франко І. Зібрання творів, т. 47. К., 1986
 4. Мойсеєнко В. Про одну спробу латинізації українського письма. "Австрія після Австрії: Середня Європа", 1997, № 9.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ФРАНЦ-ЙОСИФ I ГАБСБУРГ
 • ГАЛИЧИНА
 • ГОЛОВАЦЬКИЙ ЯКІВ ФЕДОРОВИЧ
 • ГОЛУХОВСЬКИЙ АГЕНОР
 • КУЗЕМСЬКИЙ МИХАЙЛО
 • ЛОЗИНСЬКИЙ ЙОСИП ІВАНОВИЧ
 • МАЛИНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • ПАНСЛАВІЗМ
 • ШАФАРИК ПАВЕЛ-ЙОЗЕФ
 • ШАШКЕВИЧ ГРИГОРІЙ
 • ВІДЕНЬ
 • ЯХИМОВИЧ ГРИГОРІЙ

 • Пов'язані терміни:
 • ДІДИЦЬКИЙ БОГДАН (ФЕОДОСІЙ) АНДРІЙОВИЧ
 • ГОЛУХОВСЬКИЙ АГЕНОР
 • КУЗЕМСЬКИЙ МИХАЙЛО
 • КИРИЛИЦЯ
 • ЛОЗИНСЬКИЙ ЙОСИП ІВАНОВИЧ
 • МОСКВОФІЛЬСТВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)