ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

БАГАЛІЙ-ТАТАРИНОВА ОЛЬГА ДМИТРІВНА

  Бібліографічне посилання: Верба І.В. БАГАЛІЙ-ТАТАРИНОВА Ольга Дмитрівна [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Bahalij_Tatarynova_O (останній перегляд: 23.01.2020)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

БАГАЛІЙ-ТАТАРИНОВА ОЛЬГА ДМИТРІВНА

БАГАЛІЙ-ТАТАРИНОВА Ольга Дмитрівна (07.10.1890–1942) – укр. історик, архівіст, бібліограф, бібліотекознавець. Донька акад. Д. Багалія, його секретар і помічниця. Н. в м. Харків. Закінчила історико-філос. ф-т Вищих жін. курсів у Москві (1914), тримісячні курси бібліотекарів (1918) та архівознавчі курси у Харкові (1923). 1918–33 (з перервою) – бібліотекар б-ки ім. В.Короленка в Харкові. 1920–25 – асистент каф-ри рос. історії, зав. кабінетом історії України Харків. ін-ту нар. освіти. Читала курси історіографії Росії та історію соціальних рухів у Росії. 1922–27 – архівіст (з перервою) Харків. істор. архіву. Впорядковувала, описувала і виявляла документи з історії масонства, декабристів на Слобідській Україні (див. Декабристів рух), військових поселень у Пд. Україні в 1-й пол. 19 ст.

Одночасно 1922–25 – аспірантка, 1925–33 – секретар істор. секції, н. с. Харків. н.-д. каф-ри історії укр. к-ри (з 1930 – Інститут) ім. акад. Д. Багалія. 1930 – 34 – позаштатний співробітник Комісії для виучування соціально-екон. історії України 18–19 ст. у зв'язку з історією революц. боротьби (голова – акад. Д. Багалій, керівник – проф. О.Оглоблин, вчений секретар – Н.Полонська-Василенко). 1932 після смерті батька описувала і впорядковувала його архів, була одним з організаторів видання його творчої спадщини у 15 т. (проект не був реалізований). 1934–35 – н. с. Ін-ту Тараса Шевченка. Від 1935 на пенсії. 1936–41 співпрацювала з Ін-том української літератури АН УРСР. В роки Великої вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945 під час гітлерівської окупації на поч. 1942 була зарахована до групи істориків і архівістів на чолі з В.Міяковським для написання історії архівної справи в Україні.

П. у м. Харків.

дата публікації: 2003 р.

Праці:
 1. До джерел про декабристський рух на Україні. "Архівна справа", 1926, кн. 2/3
 2. Записки І. Є. Бецького про лютневі дні 1848 р. в Парижі. Там само, 1927, кн. 2/3
 3. Нариси з історії військових поселень на Україні. "Наукові записки Науково-дослідчої катедри історії української культури", 1927, № 6
 4. Матеріали до історії декабристського руху на Україні. В кн.: Нариси з соціально-економічної історії України, т. 1. К., 1932
 5. Матеріали до історії польського повстання на Правобережній Україні 1863 року. "Архівна справа", 1933, № 7/8 [у співавт.].
Література:
 1. Кравченко В. В. Д. И. Багалей: Научная и общественная деятельность. Х., 1990
 2. Богдашина О. М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури ім. акад. Д. І. Багалія. Х., 1994
 3. Богдашина О. М., Кравченко В. В. Багалій-Татаринова Ольга Дмитрівна. В кн.: Українські архівісти: Біобібліографічний довідник, вип. 1. К., 1999
 4. Богдашина О., Верба І. Листи Н.Д. Полонської-Василенко до О.Д. Багалій-Татаринової. В кн.: Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського: Збірник праць молодих вчених та аспірантів, т. 3. К., 1999
 5. Матяш І. Архівна наука і освіта в Україні 1920– 1930-х років. К., 2000.

Посилання:
 • БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ДЕКАБРИСТІВ РУХ В УКРАЇНІ
 • ХАРКІВ
 • МАСОНСТВО, ФРАНКМАСОНСТВО
 • МІЯКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАРЛАМОВИЧ
 • МОСКВА
 • ОГЛОБЛИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
 • ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941-1945 РР. НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ
 • ВІЙСЬКОВІ ПОСЕЛЕННЯ

 • Пов'язані терміни:
 • АРХЕОГРАФІЧНІ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 • БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Д. БАГАЛІЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)