ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

БАЛУДЯНСЬКИЙ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Віднянський С.В. БАЛУДЯНСЬКИЙ Михайло Андрійович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Baludianskyj_M (останній перегляд: 16.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

БАЛУДЯНСЬКИЙ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ

БАЛУДЯНСЬКИЙ (Балуг'янський) Михайло Андрійович (26. 09.1769–03.04.1847) – рос. учений-правознавець, держ. діяч і реформатор. Н. в с. Верхня Ольшава Бардіївського округу на Пряшівщині в сім'ї інтелігентів закарп. русинів-українців. Вчився на філос. ф-ті Угор. королів. акад. в Кошице (нині місто в Словаччині), 1789 закінчив юрид. ф-т Віденського ун-ту, з 1797 – д-р права Будапештського ун-ту, викладав у навч. закладах Австрійс. імперії. 1804 запрошений до Санкт-Петербурга на посаду проф. Пед. ін-ту з політ. та екон. наук, торг. й фінансового права. 1819–21 – декан юрид. ф-ту і перший ректор Петерб. ун-ту, склав його статут. 1824 залишив ун-т і став чл. комісії М.Сперанського зі складання Зводу законів Російської імперії, 1825, після перетворення комісії на 2-ге від-ня Власної Його Імператорської Величності канцелярії – її нач. За активної участі Б. підготовлено й видано 15 т. Повного зібрання законів і Зводу законів Рос. імперії та 12 т. Зводу військ. постанов. Б. – автор значної кількості проектів, записок з адм. права, фінансів, аграрних відносин, місц. управління (критикував феодально-кріпосницькі відносини й обґрунтував необхідність реформ) і наук. праць, в т. ч.: "Изображение различных хозяйственных систем", "Рассуждение о средствах исправления учреждений и законодательства в России", "О зернохранилищах" тощо, чимало з яких не було опубл. Багато зробив для зміцнення міжнар. наук. і культ. зв'язків Росії з європ. країнами.

Від 1837 – потомствений дворянин, згодом – таємний радник, статс-секретар, сенатор, близький до царського двору.

П. у С.-Петербурзі; похований "за заслуги перед Отечеством" у Троїце-Сергієвій лаврі (м. Сергієв Посад, РФ).

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Фатеев А.Н. Академическая и государственная деятельность М.А.Балудянского в России. Ужгород, 1931
 2. Косачевская Е.М. Михаил Андреевич Балугьянский и Петербургский университет первой четверти XIX в. Л., 1971
 3. Данилюк Д.Д. Історія Закарпаття в біографіях і портретах (з давніх часів до початку ХХ ст.). Ужгород, 1997.

Посилання:
 • ПРЯШІВЩИНА
 • ЗВІД ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

 • Пов'язані терміни:
 • ДЕШКО (ДЕШКОВ) АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
 • ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ПОЧАТКУ 20 СТ.
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КУКОЛЬНИК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • ЛОДІЙ ПЕТРО ДМИТРОВИЧ
 • МОСКВОФІЛЬСТВО
 • МИКОЛА І, МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА, ЗАКАРПАТТЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)