ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

БЕЗБОРОДЬКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Симоненко Р.Г. БЕЗБОРОДЬКО Олександр Андрійович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Bezborodko_O (останній перегляд: 22.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

БЕЗБОРОДЬКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ

БЕЗБОРДЬКО Олександр Андрійович (25.03.1747–17.04.1799) укр. старшина, дипломат і держ. діяч Російської імперії. Від 1797 канцлер і найясніший князь. Чл. Петерб. АН (1784), мав звання почесного аматора петерб. Акад. мист-в. Н. в м. Глухів. Син Андрія Яковича, брат Іллі Андрійовича (див. Безбородьки). Одержавши ґрунтовну домашню освіту, навч. в Київській акад. (див. Києво-Могилянська академія), 1765 – бунчуковий товариш і правитель канцелярії ген.-губернатора Лівобережної України П. Румянцева (див. П. Румянцев-Задунайський). 25 верес. 1769 призначений чл. Ген. суду, відстоював застосування в судочинстві норм звичаєвого права. Під час російсько-турецької війни 1768–1774 командував укр. полками. Після війни – київ. полковник. 1775 – статс-секретар імп. Катерини II. Згодом призначений чл. Держ. ради, фактично керував Колегією закордонних справ. Подав імператриці "Меморіал у справах політичних", покладений в основу програми дій на Балканах і в Сх. Європі. Б. готував зустріч Катерини II з польс. королем Станіславом-Августом Понятовським 8 трав. 1787 в м. Канів. Як дипломат відіграв помітну роль у підготовці та здійсненні 2-го (1793) і 3-го (1795) поділів Польщі (див. Поділи Польщі 1772, 1793, 1795), а також укладенні Ясського мирного договору 1791. Вмілий і досвідчений царедворець, користувався глибокою довірою імператриці, мав від неї численні нагороди та "милості". Перебуваючи на посаді канцлера Рос. імперії, Б. ревно проводив царистську політику на міжнар. арені. Він представляв інтереси найпоміркованішого крила в укр. автономістському русі 18 ст. 1788–90 Б. опонував проектам В.Капніста, які підтримував кн. Г. Потьомкін щодо створення козац. війська на Україні. 1794 відкинув пропозицію кн. М. Репніна про сформування полків з колиш. запорожців для боротьби з польс. повстанням 1794 під кер-вом Т. Косцюшка. Він вбачав у цьому небезпеку "збаламутити народ, що пам'ятає Хмельницького". Його непокоїли також контакти українців Правобережної України з польс. повстанцями. Будучи одним із найбільших магнатів України, володарем великих маєтків у Білорусі, Орловській та Воронезькій губ., Б. належав до частини укр. старшини, яка прагнула "спокою" в усій Рос. імперії. Навколо Б. гуртувалися українці, що займали чи прагнули зайняти високі посади в Санкт-Петербурзі, серед них були майбутні міністри П. Завадовський і Д. Трощинський. Наприкінці життя Б. його племінник В.Кочубей (див. Кочубеї) керував Колегією закордонних справ. 23 жовт. 1798 Б. призначено віце-канцлером.

Б. спільно з В. Рубаном вважається автором "Краткой летописи Малой России с 1506 по 1770 год". Він прагнув слави щедрого мецената і заповів 210 тис. рублів на створення у м. Ніжин г-зії вищих наук (від 1832 – Ніжинський ліцей).

П. у м. С.-Петербург.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Григорович Н.И. Канцлер князь Александр Андреевич Безбородько. В связи с событиями его времени, т. 1–2. СПб., 1879–81
 2. Когут З. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760–1830. К., 1996.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БЕЗБОРОДЬКИ
 • БУНЧУКОВІ ТОВАРИШІ
 • ГЛУХІВСЬКИЙ ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ БАТУРИНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • КАНІВ
 • КАПНІСТИ
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • КОЧУБЕЇ
 • КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • НІЖИН
 • ПОДІЛИ ПОЛЬЩІ 1772, 1793, 1795
 • ПОТЬОМКІН ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • РЄПНІН (РЕПНІН) МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1768–1774
 • РУБАН ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • СТАНІСЛАВ-АВГУСТ ПОНЯТОВСЬКИЙ
 • ТРОЩИНСЬКИЙ ДМИТРО ПРОКОПОВИЧ (
 • ЯССЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1792 (1791)
 • ЗАВАДОВСЬКИЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • БЕЗБОРОДЬКИ
 • БІБЛІОТЕКА НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. ГОГОЛЯ
 • ДОМНИЦЬКИЙ (ДУМНИЦЬКИЙ) МОНАСТИР РІЗДВА БОГОРОДИЦІ
 • ЕКСТРАКТ МАЛОРОСІЙСЬКИХ ПРАВ 1767
 • ГАННІБАЛ ІВАН АБРАМОВИЧ
 • ГРИБОВСЬКИЙ АНДРІЯН МУСІЙОВИЧ
 • ІСТОРІЯ РУСІВ, ИСТОРІЯ РУСОВЪ
 • КАНЦЛЕР, ДЕРЖАВНИЙ КАНЦЛЕР, ВЕЛИКИЙ КАНЦЛЕР
 • КНЯЗЬ
 • КОДИФІКАЦІЙНІ РОБОТИ В УКРАЇНІ 18–19 СТ.
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ МАЛОЙ РОССИИ С 1506 ПО 1776 ГОД, С ИЗЪЯВЛЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ОБРАЗА ТАМОШНЕГО ПРАВЛЕНИЯ И С ПРИОБЩЕНИЕМ СПИСКА ПРЕЖДЕ БЫВШИХ ГЕТМАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫХ СТАРШИН, ПОЛКОВНИКОВ И ИЕРАРХОВ
 • КУШЕЛЬОВ-БЕЗБОРОДЬКО ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КИЇВСЬКИЙ ПОЛК
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
 • НІЖИНСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • ПОТОЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ-ФЕЛІКС, СТАНІСЛАВ-ЩЕНСНИ
 • РУБАН ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • СБОРНИКИ ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (1867-1916)
 • ЯССЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1792 (1791)
 • ЗАВАДОВСЬКИЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)