ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

БІБЛІОЛОГІЯ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. БІБЛІОЛОГІЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Bibliolohiia_nauka (останній перегляд: 21.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

БІБЛІОЛОГІЯ

БІБЛІОЛОГІЯ (від грец. βιβλιον – книга, λογος – слово, вчення) – 1) термін, що до 1950-х рр. широко використовувався для означення міждисциплінарної галузі, яка охоплює кілька споріднених дисциплін – бібліографію, бібліотекознавство, книгознавство та ін. і вивчає книжкову справу від етапу створення книги до її поширення, а також досліджує використання книжкової продукції споживачем та функціонування й циркуляцію бібліографічної, книгознавчої та ін. інформації (бібліотечне середовище, бібліотечний та бібліографічний процеси тощо); 2) термін, у змістовному відношенні рівнозначний книгознавству. Книгознавство має розгалужені міждисциплінарні зв'язки, у т.ч. з багатьма спец. істор. дисциплінами (археографією, архівознавством, бібліографознавством, джерелознавством, іконографією, маргіналістикою, мемуаристикою, 0музеєзнавством, кодикологією, літописознавством, палеографією та ін.), а також з ін. наук. галузями й дисциплінами (психологією, педагогікою, соціологією, наукознавством, філософією науки, статистикою, етикою, естетикою та ін.). Ці зв'язки значною мірою визначали зміст і функціональне призначення поняття Б., яке широко використовувалося протягом 19 – 1-ї пол. 20 ст. в істор. науці та соціогуманітарних дисциплінах. Поряд з терміном "Б" застосовувалися й ін. дефініції (бібліогнозія, бібліософія та ін.) для підкреслення комплексного, універсального характеру книгознавчих досліджень, філос., соціокульт. та психологічного аспектів книгознавства. Похідні дефініції від терміна "Б." вживалися у назвах низки наук. т-в, гуртків, часописів тощо. 1899 у Санкт-Петербурзі засновано "Русское библиологическое общество", яке проіснувало до 1930. В Україні 1923–30 за редакцією Ю.Меженка щоквартально виходив час. "Бібліологічні вісті".

У сучасних дослідженнях термін "Б." майже не вживається. Зрідка його застосовують для вирізнення книгознавчих студій з міждисциплінарним профілем і складною та широкою предметною областю дослідження, а також у ретроспективному розумінні щодо книгознавства 19 – поч. 20 ст.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Строев П.М. Библиологический словарь и черновые к нему материалы. СПб., 1882
 2. Библиологический сборник, т.1, вып.1. Пг., 1915
 3. Грінченко Б. Про книги. К., 1917
 4. Биковський Л. До наших бібліологічних справ у 1921 році. "Українська трибуна", 1922, № 37
 5. Його ж. Спроба схеми бібліології (Таблиця). "Українське книгознавство", 1922, зб.3
 6. Чижевський Д. Психологія та бібліотекознавство. "Книголюб", 1928, № 4
 7. Биковський Л. Книгознавство. Бібліографія та бібліотекознавство: Програма. Каліш, 1933
 8. Андрусяк М. Післявоєнна історіографія української книги. "Українська книга", 1937, № 1
 9. Крип'якевич І. З львівських бібліотек XVIII ст. Там само, 1937, № 3
 10. Його ж. До історії львівського книгарства в XVII ст. Там само, 1938, № 2
 11. Пеленський Є.-Ю. Культура й культ української книги. В кн.: З книжкою і газетою в нарід. Краків, 1940
 12. [ Міяковський В.В. ]. Бібліологічні вісті. "Українські бібліологічні вісті", 1948, № 1
 13. Пеленський Є.-Ю. Початки друкарства. Франкфурт, 1948
 14. Винар Л. Бібліографія бібліологічних праць Івана Крип'якевича. "Сучасність", 1968, № 9
 15. Книга и книжное дело в Украинской ССР. К., 1985
 16. Голобуцький П. Українське книгознавство 20-х років. "Бібліотечний вісник", 1994, № 5/6
 17. Бібліологічні вісті, 1923–1930: Систематичний анотований покажчик. К., 1996.

Посилання:
 • АРХЕОГРАФІЯ
 • АРХІВОЗНАВСТВО
 • БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО
 • ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ
 • ІКОНОГРАФІЯ ЯК СПЕЦІАЛЬНА ІСТОРИЧНА ДИСЦИПЛІНА
 • КОДИКОЛОГІЯ
 • ЛІТОПИСОЗНАВСТВО
 • МАРГІНАЛІСТИКА
 • МЕМУАРИСТИКА
 • МЕЖЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ПАЛЕОГРАФІЯ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)