ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

БІБЛІОТЕКА ЯРОСЛАВА МУДРОГО

  Бібліографічне посилання: Толочко П.П. БІБЛІОТЕКА ЯРОСЛАВА МУДРОГО [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Biblioteka_Yaroslava_Mudrogo (останній перегляд: 18.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

БІБЛІОТЕКА ЯРОСЛАВА МУДРОГО

БІБЛІОТЕКА ЯРОСЛАВА МУДРОГО Час її заснування невідомий. У "Повісті временних літ" про неї згадується під 1037. Віддаючи належне Ярославу Мудрому, літописець після розповіді про користь книг, які – "суть реки напояющие вселенную", говорить, що "Ярославъ же сей, якоже рекохом, любил бе книги, много написав и положи в святей Софии церкви".

Цим і вичерпуються літописні джерела про першу б-ку Київської Русі. Подальша її доля невідома. Ми мало знаємо про первинне місце розташування книгозбірні й книгописної майстерні при ній, а також кількісний і якісний склад її фонду. Щодо книжок б-ки, літопис наголошує на винятково церк. їх напрямі. Очевидно, більшість із них справді були церк., адже потреба в них диктувалася поширенням на Русі християнства. Одначе поряд з церк. перекладалися, напевно, й книжки, що містили відомості зі світ. історії, географії, астрономії, філос. і юрид. трактати, публіцистичні твори. Саме вони послужили основою для перетворення Софії Київ. (див. Софійський собор) на центр літописання і передової думки.

У Софії Київ. було укладено перший літописний звід 1037–39, написано і проголошено знамените "Слово про Закон і Благодать" київ. митрополита Іларіона, створено "Ізборнік Святослава", написано "Послання до Смоленського пресвітера Фоми" київ. митрополита Климента Смолятича. Знайомство з творами Іларіона і Климента Смолятича переконує в тому, що їм були відомі осн. положення філос. вчень 0Платона, Арістотеля та ін. філософів давніх часів.

Є підстави стверджувати, що б-ка Софії Київ. і книгописна майстерня, заклали основу б-ки Києво-Печерського монастиря (див. Києво-Печерська лавра), а також б-к ін. великих міст Русі. За підрахунками спеціалістів, книгозбірня Софійського собору налічувала понад 950 томів.

З приводу подальшої долі б-ки думки дослідників розділилися. Одні вважають, що частина її книг напередодні монголо-татарської навали розійшлася по б-ках різних соборів і монастирів, а решта загинула 1240 при спаленні Києва. Ін. сподіваються, що книги вдалося сховати десь у київ., а то навіть і прикиїв. підземеллях. На думку відомого ленінгр. дослідника-книгознавця М.Розова, сліди б-ки Ярослава треба шукати в "Ізборніку Святослава", а також у 20 ін. давньорус. рукописах, які зберігаються в Санкт-Петербурзі в Рос. нац. б-ці ім. Салтикова-Щедріна. Можливо, якісь книжки із Софії були переміщені в Києво-Печерський монастир. Павло Алеппський 1653 писав, що в Києво-Печерському монастирі є прекрасне книгосховище з безліччю дорогих книг, у т. ч. й пергаментних, яким не менше 500 років. На жаль, безцінна б-ка монастиря згоріла 1718, і визначити, які книжки із Софійського собору були в ній, ми вже не зможемо.

дата публікації: 2003 р.


Посилання:
 • АРІСТОТЕЛЬ
 • ІЛАРІОН
 • КЛИМЕНТ СМОЛЯТИЧ, КЛИМ СМОЛЯТИЧ
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • МОНГОЛО-ТАТАРСЬКА НАВАЛА
 • ПАВЛО ХАЛЕБСЬКИЙ
 • ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • СЛОВО ПРО ЗАКОН І БЛАГОДАТЬ
 • СОФІЙСЬКИЙ СОБОР У КИЄВІ
 • ЯРОСЛАВ МУДРИЙ, ЯРОСЛАВ-ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)