ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Bibliotekoznavstvo (останній перегляд: 22.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО – наук. дисципліна, яка вивчає цілі, принципи, зміст, систему і форми сусп. використання друкованих тв., а також функції, організацію та призначення б-к у конкретних соціокульт. умовах певної істор. доби. Структура сучасного Б. складається з теорії, методології, методики та історії бібліотечної справи, прикладного Б., зокрема з вивчення форм та напрямів практичної діяльності, функціонального та типологічного поділу б-к, обслуговування читачів та установ, каталогізації, інформаційних технологій та їх впровадження у бібліотечну справу, організації та управління тощо. У системі Б. б-ка розглядається як центр. елемент, який організовує та регулює взаємовідносини між осн. масивами друкованої інформації та її споживачами. Б. має розгалужені міждисциплінарні зв'язки, у т. ч. з багатьма спец. істор. дисциплінами (бібліографознавством, джерелознавством, книгознавством, мемуаристикою, маргіналістикою, кодикологією, літописознавством, палеографією, 0музеєзнавством та ін.), а також з низкою ін. наук. галузей та дисциплін (психологією, педагогікою, соціологією, інформатикою та ін.).

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Меженко Ю. Бібліотечна техніка. К., 1922
 2. Чижевський Д. Психологія та бібліотекознавство. "Книголюб", 1928, № 4
 3. Сірополко С. Бібліотечна справа на Великій Україні від 1917 р. Там само, 1932, № 2
 4. Биковський Л. Книгознавство, бібліографія та бібліотекознавство: Програма. Каліш, 1933
 5. Його ж. Національна Бібліотека Української Держави (1918–1921). Авгсбург–Майнц–Кассель, 1947
 6. Його ж. Педагогіка бібліотечна. Франкфурт, 1948
 7. Васильченко В. Очерки истории библиотечного дела в России XI–XVIII в. М., 1948
 8. Бібліотекознавство і бібліографія, 1966–1992, вип. 3–31
 9. Библиотековедение и библиография в зарубежных странах: 1971–1991, вып. 1–131
 10. Бібліотекознавство і бібліографія України, 1971–1999, вип. 1–57
 11. Библиотековедческие исследования: Методология и методика. М., 1978
 12. Ванеев А.Н. Развитие библиотековедческой мысли в СССР. М., 1980
 13. Шира Дж.Х. Введение в библиотековедение. М., 1983
 14. Библиотечное дело: Терминологический словарь. М., 1986
 15. Тюлина Н.И. Национальная библиотека: Опыт типологического анализа. М., 1988
 16. Астапович Е.Г. Библиотечная технология: эволюция и прогноз. В кн.: Прогрессивные библиотечные технологии: организация и управление. К., 1989
 17. Бібліотекознавство: Теорія, історія, організація діяльності бібліотек. Підручник. Х., 1993
 18. Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи: Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 10–12 жовтня 1995 р.). К., 1995
 19. Проблеми вдосконалення каталогів в наукових бібліотеках: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 14–17 жовтня 1997 р.). К., 1997
 20. Чекмарьов А.О. та ін. Національна система електронних бібліотек. К., 1998.

Посилання:
 • БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО
 • ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ
 • КНИГОЗНАВСТВО ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ КНИГИ В УКРАЇНІ
 • КОДИКОЛОГІЯ
 • ЛІТОПИСОЗНАВСТВО
 • МАРГІНАЛІСТИКА
 • МЕМУАРИСТИКА
 • ПАЛЕОГРАФІЯ

 • Пов'язані терміни:
 • БІБЛІОЛОГІЯ
 • БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА УКРАЇНИ
 • КНИГОЗНАВСТВО ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ КНИГИ В УКРАЇНІ
 • СІРОПОЛКО СТЕПАН ОНИСИМОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)