ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

БІДНОВ ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ульяновський В.І., О БІДНОВ Василь Олексійович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Bidnov_V (останній перегляд: 24.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

БІДНОВ ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ

БІДНОВ Василь Олексійович (псевд.: В.Широчанський, В.Степовий, В.Поперешній; 14(02).01. 1874–01.04.1935) – укр. історик, бібліограф, архівіст, дослідник історії Церкви. Н. в с. Широке (нині с-ще міськ. типу Дніпроп. обл.) в родині заможних селян. Закінчив Херсон. духовне уч-ще (1889), Одес. духовну семінарію (1896), Київ. духовну акад. (1902). Брав активну участь у діяльності "Семінарської громади". Викладав в Астраханській (1902–03) та Катериносл. (з 1905) духовних семінаріях. Від 1903 у Катеринославі (нині Дніпропетровськ) – пом. інспектора, викладач. Брав участь у роботі Катериносл. вченої архів. комісії та катериносл. "Просвіти". Редагував "Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. Секретар Катериносл. вченої архів. комісії (1906– 09). 1909 отримав ст. магістра богослов'я. Разом з Д.Дорошенком видавав тижневик "Дніпрові хвилі" (1910–14). Засн. Катериносл. єпархіального церк.-археол. к-ту (1911). Від 1917 редагував часописи "Степ" та "Вісник товариства “Просвіта”". Чл. Товариства українських поступовців (1909), Української партії соціалістів-федералістів (1917). Чл. Української Центральної Ради (1917–18). Від 1918 – екстраординарний проф.,від 1919 – декан богословського ф-ту Українського державного Кам'янець-Подільського університету. Від 1921 – на еміграції. Засн. і ректор Укр. нар. ун-ту в Ланцутському таборі для інтернованих 1921 (див. Ланцут). Викладав історію Церкви в Кременецькій духовній семінарії (1921– 22). Редагував двотижневик "Православна Волинь" (1921–22). Проф. Українського вільного університету в Празі, Української господарської академії в Подєбрадах (1922–28) та Українського високого педагогічного інституту ім. М.Драгоманова. З 1928 – проф. богословського ф-ту Варшавського ун-ту. Дійсний чл. Церк.-істор. та археол. т-ва при Київ. духовній акад., Укр. наук. т-ва у Києві та НТШ. Почесний чл. Катеринославського обласного музею ім. О.Поля. Фундатор та перший секретар Українського історично-філологічного товариства (1923–29), один із фундаторів Музею визвольної боротьби України (обидва – у Празі). Автор праць з історії Катеринославщини, запороз. козацтва, історії Церкви, освіти та к-ри, укр. історіографії, зокрема студій про Д.Антоновича, М.Грушевського, О.Лазаревського, 0М.Петрова, А.Скальковського, Є.Сіцінського, К.Харламповича, 0Д.Яворницького та ін., архівознавства, бібліографії, мемуаристики, біографістики, у т.ч. розвідок про митрополита Макарія (Булгакова), єпископа Василія (Богдашевського), І.Глобу, П.Калнишевського, Г.Каплуна, О.Русова, В.Сокальського, Ф.Фомича, К.Шейковського, Я. та І.Шиянів та ін., а також описів Катериносл. духовної семінарії та Катериносл. єпархії. Опублікував комплекс документів Січового архіву з останніх десятиліть існування запороз. козацтва.

дата публікації: 2003 р.

Праці:
 1. Последний кошевой Запорожья П.Ив.Калнышевский. "Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии", 1904, вып. 1
 2. Материалы для истории церковного устройства на Запорожье (Из архива Екатеринославской духовной консистории). Там само, 1908, вып. 4
 3. Православная церковь в Польше в Литве (по Volumina Legum). Екатеринослав, 1908
 4. Сведения об архиве Екатеринославской духовной консистории: Документы XVIII в. "Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии", 1908, вып. 4
 5. Краткое историческое известие о Славенской епархии, ныне именуемой Екатеринославскою, ее архиереях и семинарии. Там само, 1909, вып. 5
 6. Преосвященный Феодосий [Макаревский], епископ Екатеринославский и Таганрогский, и его труды по истории Екатеринославщины. Там само, 1910, вып. 6
 7. "Предложения" князя Г.А.Потемкина-Таврического Екатеринославской казенной палате (1788 г.). Там само, 1912, вып. 8
 8. Материалы для истории колонизации бывших запорожских владений. Там само, 1913
 9. До історії Задунайської Січі. "Україна", 1914, № 3
 10. Список иерархов Екатеринославской епархии. Екатеринослав, 1915
 11. Що читати по історії України (Коротенька історіографія України). Кам'янець-Подільський, 1919
 12. Аполлон Скальковський як історик Степової України. В кн.: Науковий ювілейний збірник українського університету в Празі, присвячений п. Президенту Чесько-Словацької республіки проф. д-ру Т.Г.Масарикові для вшанування 75-літньої річниці його народження, ч. 1. Прага, 1925
 13. Забутий діяч (Пам'яті О.Косинського). "ЛНВ", 1925, № 7–8
 14. "Устное повествование запорожца Н.Л.Коржа" та його походження й значення. Прага, 1926
 15. Дмитро Антонович. "ЛНВ", 1927, № 11
 16. З історії грошових знаків на Україні. "Записки Української господарської академії в ЧСР", т. 1, Подєбради, 1927
 17. Олександр Лазаревський (З нагоди 25-ї річниці його смерті). Львів, 1927
 18. Січовий архімандрит Володи
Література:
 1. Прокопович В. Пам'яті В.Біднова. "Тризуб", Париж, 1935, № 30–31
 2. Чикаленко-Келлер Г.Є. Пам'яті В.О.Біднова. Там само, № 28–29
 3. Пам'яті професора Василя Біднова: Засідання Укр. історико-філол. т-ва у Празі дня 30 квітня 1935 року. Прага, 1936 [Бібліогр. праць Б. С. 29–32]
 4. Ульяновський В.І. В.О.Біднов. "УІЖ", 1992, № 10–11
 5. Абросимова С.В. Наукові розвідки Василя Біднова. "Козацтво", 1996, № 7; Чабан М. Василь Біднов у спогадах сучасників. "Борисфен", 1996, № 3
 6. Ульяновський В.І. Історик церкви Василь Біднов. "Дніпропетровський історико-археографічний збірник", 1997, вип. 1
 7. Саламаха І.В. В.Біднов як дослідник запорозького козацтва. "Придніпровський науковий вісник: Історія та філософія", 1998, № 35.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ІСТОРІОГРАФІЯ, ЯК ТЕРМІН
 • КАЛНИШЕВСЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ О.ПОЛЯ
 • ХАРЛАМПОВИЧ КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛАНЦУТ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • МУЗЕЙ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ
 • РУСОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • СІЦІНСЬКИЙ ЮХИМ ЙОСИПОВИЧ
 • СКАЛЬКОВСЬКИЙ АПОЛЛОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВЦІВ (ТУП)
 • УКРАЇНСЬКА ГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ У ПОДЕБРАДАХ
 • УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
 • УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ - ФЕДЕРАЛІСТІВ (УПСФ)
 • УКРАЇНСЬКЕ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО У ПРАЗІ
 • УКРАЇНСЬКИЙ ВИСОКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. М. ДРАГОМАНОВА В ПРАЗІ
 • УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • УКРАЇНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ПРАЗІ (У МЮНХЕНІ)

 • Пов'язані терміни:
 • БУРКО (БУРКО-КОРЕЦЬКИЙ) ДЕМИД
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬК
 • ДНІПРОВІ ХВИЛІ
 • ІСТОРІОГРАФІЯ, ЯК ТЕРМІН
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА
 • КНИГОЛЮБ
 • ЛАНЦУТ
 • ЛЕТОПИСЬ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ УЧЕНОЙ АРХИВНОЙ КОМИССИИ
 • ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК
 • МУЗЕЙ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ
 • НАРІЖНИЙ СИМОН
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • СОЮЗ УКРАЇНСЬКИХ АВТОНОМІСТІВ-ФЕДЕРАЛІСТІВ
 • СТАРОЖИТНОСТІ, ГАЗЕТА
 • ВАРШАВА
 • ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)