ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

БЄЛЬСЬКІ МАРТИН ТА ЙОГО СИН ЙОАХИМ І ЇХНЯ ПОЛЬСЬКА ХРОНІКА

  Бібліографічне посилання: Дзира Я.І. БЄЛЬСЬКІ Мартин та його син Йоахим і їхня Польська хроніка [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Bielski (останній перегляд: 19.05.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

БЄЛЬСЬКІ МАРТИН ТА ЙОГО СИН ЙОАХИМ І ЇХНЯ ПОЛЬСЬКА ХРОНІКА

БЄЛЬСЬКІ (Bielski, Bulski, Wolski) Мартин (1495–18.12.1575) та його син Йоахим (1550–1599) і їхня "Польська хроніка". Обидва – польс. історики, письменники. Походили з роду мазовецької шляхти м. Бяла (Польща). Мартин навчався в Краківській акад., був послом сейму. Йоахим закінчив Краківський університет, працював у королів. канцелярії, мав доступ до держ. архівів, був дипломатом, тривалий час жив в Україні. Мартин залишив низку істор., поетичних і публіцистичних творів, написаних польс. мовою, зокрема велику за обсягом "Хроніку всього світу" (1551), "Життєпис філософів" (1534), "Лицарську справу" (1569) та ін. Йоахим суттєво переробив і доповнив батькову хроніку й видав під назвою "Польська хроніка" (Kronika Polska, 1586), згодом довів її до 1598.

Перше видання хроніки щедро ілюстроване зображеннями королів, полководців, картинами битв, гербами. У ньому на великому джерельному матеріалі (працях Я.- І.Длугоша, Мєховіта, М.Кромера, Б.Ваповського та ін., а також укр., чеських, литов., прусських та ін. літописах) Мартин, як і його попередники, ґрунтовно в хронологічній послідовності виклав історію та географію Польщі з найдавніших часів – від князювання Леха, Попеля, династії Пястів. Польс. історію він розкриває у взаєминах з історією України, Литви, Пруссії, Чехії, Угорщини, Рос. д-ви, Волощини, Ватикану, Інфлянтів та ін., вплітає в тканину хроніки окремі оповідання про ці краї, а також ін. різнорідну інформацію. Докладно описує битви з хрестоносцями, турками, татарами. Заг. канвою хроніки є історія правлінь і політики польс. королів і магнатів.

Чимало місця в хроніці відведено історії України. Є в ній невелике оповідання "Про руський народ", в якому мова йде про рус. племена, про перших київ. князів, починаючи від Кия, Щека і Хорива. Є цінні відомості про історію Галицько-Волинського князівства, зв'язки між укр. і польс. магнатами, реліг. і культ. відносини, окремі явища. В оповіданні "Про козаків" йдеться про історію Запорозької Січі та реєстрових козаків.

Докладно змальовано укріплені козац. о-ви на Дніпрі та ін. річках, досить повно передано історію смерті гетьмана кн. Д.Вишневецького, є багато відомостей про Івана Підкову, його боротьбу разом із запороз. козаками за волоський престол та страту у Львові. Детально описано Косинського повстання 1591–1593 і особливо Наливайка повстання 1594–1596, а також тактику ведення бою запорожцями. Вказано на важливу роль козаків у захисті України від постійних спустошливих татаро-турец. нападів. Хроніка містить багато кількісних даних про людські жертви й матеріальні втрати українців від степових кочовиків, від стихійних лих.

До цієї хроніки, складеної з патріотичних польс.-шляхетських позицій, охоче зверталися укр. літописці 17–18 ст. Як цінне істор. джерело її використовують всі укр. історики 19–20 ст., які досліджують історію козацтва й України.

дата публікації: 2003 р.

Праці:
 1. Kronika Marcina Bielskiego, t. 1–3. Sanok, 1856.
Література:
 1. Sobuszanski F.M. Ozycin, pracach pismiennych Marcina, Joachima Bielskich. В кн.: Joachima Bielskiego dadszy ciag Kroniki Polskiej. Warszawa, 1851
 2. Дзира Я. Татаро-турецькі напади на Україну ХIII–ХVI. "Український історико-географічний збірник", 1971, вип. 1
 3. Його ж. Хроніка Мартина та Йоахима Бєльських про історію козацтва. "Наука і культура, Україна", 1991, вип. 25.

Посилання:
 • ДЛУГОШ ЯН
 • ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • КИЙ
 • КОСИНСЬКОГО ПОВСТАННЯ 1591–1593
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • КРАКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • КРОМЕР МАРТИН
 • МАГНАТИ
 • НАЛИВАЙКА ПОВСТАННЯ (1594-1596)
 • П'ЯСТИ
 • ПЯСТИ
 • ПІДКОВА ІВАН
 • РЕЄСТРОВІ КОЗАКИ
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • ВАПОВСЬКИЙ БЕРНАРД ТА ЙОГО ХРОНІКА
 • ВАТИКАН
 • ВОЛОЩИНА
 • ВИШНЕВЕЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ЗАПОРОЗЬКА СІЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСЬКОГО ГРАМОТА
 • ЧАЙКА, НЕВЕЛИКЕ СУДНО
 • ЧЕХ, ЛЕХ, РУС
 • ДЕМИТРОВИЧ ПАВЛО
 • ГУСТИНСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • ГВАНЬЇНІ ОЛЕКСАНДР ТА ЙОГО ХРОНІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ САРМАТІЇ
 • ХРОНІКА ПОЛЬЩІ
 • ХРОНІКА ЮЗЕФОВИЧА
 • ХРОНОГРАФИ
 • КМІТА ПЕТРО
 • КНИГОЗБІРНІ ВИКЛАДАЧІВ ТА ВИПУСКНИКІВ КИЇВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
 • КОСТІН НЕКУЛАЄ
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • ЛІТОПИС ОСТРОЗЬКИЙ, ОСТРОЗЬКИЙ ЛІТОПИСЕЦЬ
 • ЛІТОПИСЕЦЬ АБО ХРОНІЧКА ЙОАХИМА ЄРЛИЧА
 • ЛІТОПИСИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО
 • ЛЯНЦКОРОНСЬКИЙ ПРЕЦЛАВ
 • МАТВІЙ З МЕХОВА
 • ОРИШОВСЬКИЙ ЯН
 • ОСТРОЗЬКИЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ
 • ПАТЕРИК КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
 • САРМАТИЗМ
 • СІЧ, ЯК ТЕРМІН
 • СОФОНОВИЧ, ЧЕРНЕЧЕ ІМ’Я ФЕОДОСІЙ
 • ВАПОВСЬКИЙ БЕРНАРД ТА ЙОГО ХРОНІКА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)