ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДОГОВІР 1651 Р.

  Бібліографічне посилання: Горобець В.М. БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДОГОВІР 1651 р. [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Bilotserkivskyj_dohovir_1651 (останній перегляд: 16.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДОГОВІР 1651 Р.

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДОГОВІР 1651 – мирна угода між гетьман. урядом Б.Хмельницького і представниками польс. короля Яна II Казимира Ваза, укладена 28(18) верес. в м. Біла Церква, після Берестецької битви 1651 та осінньої кампанії 1651. Підписанню угоди передували гострі дебати сторін, у ході яких поляки наполягали на зменшенні козац. реєстру (див. Реєстрові козаки) до 12 тис., звільненні шляхетських маєтностей від перебування в них козаків, розірвання союзницьких стосунків Війська Запорозького з Кримським ханством. Укр. сторона вимагала підтвердження умов Зборівської угоди 1649. Переговори відбувалися на тлі заворушень в таборі козаків (див. Білоцерківське повстання козаків 1651) і збройного протистояння укр.-татар. і польс.-литов. військ. За Б.д. козац. реєстр встановлювався в 20 тис. осіб, причому поіменне оформлення реєстру мало завершитися до кінця поточного року. Виписані з реєстру козаки були зобов'язані повернутися до попереднього соціального стану. Козац. тер. визнавалися тільки землі Київського воєводства, де козаки мали право жити лише в королівщинах. З Брацлавського воєводства і Чернігівського воєводства реєстрові козаки повинні були виселитися. Шляхта одержувала дозвіл вернутися до своїх маєтків, у т.ч. тих, що розміщувалися на козац. тер. Б.Хмельницький отримав підтвердження гетьман. повноважень і привілей на м. Чигирин, однак підпорядковувався владі гетьманів великих коронних. Гетьман зобов'язувався до відкриття наступного сейму досягти союзу Крим. ханства з Річчю Посполитою, а якщо ні – жодних стосунків з ним не підтримувати. Укр. сторона позбавлялася права дипломатичних зносин з іноз. д-вами. На відміну від Зборівської угоди, у Б.д. не було пункту про лінію розмежування козац. земель з тер. Речі Посполитої, що означало зниження статусу політ. автономії Війська Запороз. до рівня станового імунітету козацтва. Б.д. спричинив значне загострення соціальної напруги в Україні, антигетьман. виступи і масове переселення козаків до Рос. д-ви. Перемога укр. армії над поляками в Батозькій битві 1652 анулювала умови Б.д.

Дж.: Памятники, изданные Временной Комиссиею для разбора древних актов, высочайше утвержденного при киевском военном, подольском и волынском генерал-губернаторе, т. 2. К., 1897; (Jerlicz.) Latopisiec, albo Kroniczka Jochima Jerlicza. Warszawa–Peterburg, 1853; Oswięcim S. Diaryusz 1643– 1651. Kraków, 1907.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Korzon T. Dzieje wojen i wojskowośсi w Polsce, t. 2. Kraków, 1912
 2. Грушевський М.С. Історія України-Руси, т. 9, ч. 1. К., 1996
 3. Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницький. Перемишль–Львів, 1996.

Посилання:
 • БАТОЗЬКА БИТВА 1652 Р.
 • БЕРЕСТЕЦЬКА БИТВА 1651 Р.
 • БІЛА ЦЕРКВА
 • БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ПОВСТАННЯ КОЗАКІВ 1651 Р.
 • БРАЦЛАВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • ЧИГИРИН-ДІБРОВА
 • ГЕТЬМАН ВЕЛИКИЙ КОРОННИЙ
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • КОРОЛІВЩИНИ
 • КРИМСЬКЕ ХАНСТВО
 • КИЇВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • ОСВЕНЦІМ СТАНІСЛАВ
 • РЕЄСТРОВІ КОЗАКИ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ
 • ЯН II КАЗИМИР ВАЗА

 • Пов'язані терміни:
 • БАТОЗЬКА БИТВА 1652 Р.
 • БЕРЕСТЕЦЬКА БИТВА 1651 Р.
 • БІЛА ЦЕРКВА
 • БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ПОВСТАННЯ КОЗАКІВ 1651 Р.
 • ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • ГЛАДКИЙ МАТВІЙ
 • ГРОМИКА МИХАЙЛО
 • ГУЛЯНИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ
 • КАЛИНОВСЬКИЙ МАРТИН
 • КАТОРЖНИЙ РОМАН
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КОРСУНСЬКИЙ ПОЛК
 • КОЗАЦЬКІ ВІЙСЬКА
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ
 • КУЦЕВИЧ-МИНЬКІВСЬКИЙ ІВАН
 • ЛИСОВЕЦЬ ДЕМКО
 • ЛІТОПИСЕЦЬ АБО ХРОНІЧКА ЙОАХИМА ЄРЛИЧА
 • МОЗИРЯ
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • ПАСТОРІЙ ЙОАХИМ
 • ПЕТРОВСЬКІ (МИНКІВСЬКІ, МИНКОВИЧІ-ПЕТРОВСЬКІ)
 • ПОДОБАЙЛО (ПОБОДАЙЛО) СТЕФАН ДАНИЛОВИЧ
 • ПОТОЦЬКІ
 • ВИГОВСЬКИЙ ІВАН ОСТАПОВИЧ
 • ЖВАНЕЦЬКА ОБЛОГА 1653


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)