ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

БІОГРАФІСТИКА

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. БІОГРАФІСТИКА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Biohrafistyka (останній перегляд: 19.05.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

БІОГРАФІСТИКА

БІОГРАФІСТИКА – наук. дисципліна, яка вивчає теорію, методологію, методику, історіографію, практику та термінологічний апарат історико-біографічних досліджень, джерелознавчі проблеми біографій та різноманітні види біографічної продукції. Термін "Б." введений в ужиток як замінник терміна "біографіка", який вживається в широкому сенсі для позначення літ. біографічного жанру, що охоплює худож. та наук.-популярну біографії. Вирізняють "донаукову" (з доби античності) та наук. Б. (від кін. 18 – поч. 19 ст.). "Донаукова" Б. (як звід певних правил, настанов) спочатку розвивалася під впливом агіографії (житія святих), а пізніше – канонічних життєписів монархів та можновладців. Становлення наук. Б. (власне Б.) пов'язано з розвитком гуманітарних наук у 19 ст., зі стрімким зростанням обсягів друкованої продукції, розширенням структури довідково-інформаційних потреб сусп-ва, розвитком словниково-енциклопедичної справи та ін. чинниками.

Б. має розгалужені міждисциплінарні зв'язки, зокрема, зі спец. істор. дисциплінами ( бібліографією, генеалогією, геральдикою, іконографією, книгознавством, мемуаристикою, палеографією, сфрагістикою, просопографією тощо), ін. істор. галузями, сусп.-політ. та гуманітарними дисциплінами (регіональною історією, соціально-політ. та церк. історією, історіографією, біобібліографією, літературознавством, психологією, соціологією, наукознавством, культурологією, словниково-енциклопедичною справою, інформатикою та ін.). Розрізняють різні види біографічної продукції, які набули значного поширення в 19– 20 ст.: ювілейні матеріали, некрологи, збірники на пошану або пам'ять визначних осіб, біобібліографія, виступи сучасників, мемуарні згадки (портрети-спогади), енциклопедичні та словникові статті, генеалогічні розписи та довідники, офіц. та неофіц. довідки в періодичній пресі тощо. Сучасні біографічні дослідження за структурою та функціональним призначенням поділяють на основні (історико-біографічна монографія, історико-біографічний нарис, наук.-популярний життєпис, автобіографія), довідково-допоміжні (некрологічні підвиди, словники та покажчики, біографічний коментар, біобібліографія) та суміжні (персонологічні й генеалогічно-біографічні дослідження). Наук. біографії також класифікують за сферами діяльності та професійною належністю особи. Питання стосовно визначення поняття Б., її теорії, методології, функцій та термінологічного апарату залишаються дискусійними серед представників різних наук. В Україні проблеми Б. та істор.-біографічних досліджень розробляються в Ін-ті біографічних досліджень НБУВ та ін. академічних інституціях.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Рыбников Н.А. Изучение биографии (Темы семинария, указатель литературы). М., 1922
 2. Кауфман И.М. Русские биографические и биобиблиографические словари. М., 1955
 3. Веревкина А.Н. Общие биографические и библиографические словари зарубежных стран. М., 1970
 4. Вильсон А. Биография как история. М., 1970
 5. Миколецкий Г.Л. и др. Биография и историческая наука. М., 1970
 6. Мейлах Б.С. Биография как методологическая проблема. В кн.: Человек науки. М., 1974
 7. Беленький И.Л. Биография как историко-культурная проблема. В кн.: Историческая биография. М., 1990
 8. Валевский О.Л. Основание биографики. К., 1993
 9. Українська біографістика: Збірник наукових праць, вип. 1. К., 1996
 10. Чишко В.С. Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності України. К., 1996
 11. Методологія біографічних досліджень: Основні принципи. "Архівознавство. Археографія. Джерелознавство", 1999, вип. 1.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АГІОГРАФІЯ
 • БІБЛІОГРАФІЯ НАЦІОНАЛЬНА
 • ГЕНЕАЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • ГЕРАЛЬДИКА
 • ІКОНОГРАФІЯ ЯК СПЕЦІАЛЬНА ІСТОРИЧНА ДИСЦИПЛІНА
 • ІСТОРІОГРАФІЯ, ЯК ТЕРМІН
 • КНИГОЗНАВСТВО ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ КНИГИ В УКРАЇНІ
 • МЕМУАРИСТИКА
 • ПАЛЕОГРАФІЯ
 • ПРОСОПОГРАФІЯ
 • СФРАГІСТИКА

 • Пов'язані терміни:
 • АННАЛІВ ШКОЛА
 • ДАНИЛЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
 • ІКОНОГРАФІЯ ЯК СПЕЦІАЛЬНА ІСТОРИЧНА ДИСЦИПЛІНА
 • ІСТОРІОГРАФІЯ, ЯК ТЕРМІН
 • НЕКРОПОЛІСТИКА
 • ПРОСОПОГРАФІЯ
 • СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ
 • ЖДАН МИХАЙЛО-БОГДАН


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)