ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

БРАЙЧЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ЮЛІАНОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Мицик Ю.А. БРАЙЧЕВСЬКИЙ Михайло Юліанович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Brajchevskyj_M (останній перегляд: 17.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

БРАЙЧЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ЮЛІАНОВИЧ

БРАЙЧЕВСЬКИЙ Михайло Юліанович (06.09.1924–23.10.2001) – історик та археолог, нумізмат, громад. діяч. Д-р істор. н. (1989), проф. (1992), чл. УВАН (США), голова київ. осередку Укр. істор. т-ва. Н. в м. Київ. Після закінчення історико-філол. ф-ту Київ. ун-ту (1948) працював в Ін-ті археології АН УРСР. 1954 захистив канд. дис. ("Римська монета на території УРСР"). 1960–68 працював в Ін-ті історії АН УРСР, 1970–72 – знову в Ін-ті археології. Брав участь у створенні низки колективних фундаментальних праць: "Нариси стародавньої історії УРСР", "Історія Української РСР", "Історія вітчизняної математики". Осн. праці присвячені дослідженню черняхівської культури, ранньослов'ян. старожитностей, перших слов'ян. д-в на тер. Русі (д-ва антів, Київська Русь), етнічного й соціально-екон. розвитку сх. слов'ян у 1 тис. н.е., історії давнього Києва та Чернігова, походженню Русі. Опублікував низку цінних істор. джерел і пам'яток історіографії.

Був одним з ініціаторів створення Всеукр. т-ва охорони пам'яток історії та к-ри, чимало зробив для збереження, дослі- дження й популяризації пам'яток історії. 1966 написав найвідомішу свою працю "Приєднання чи возз'єднання? Критичні замітки з приводу однієї концепції". В ній подана аргументована критика міфу рос. великодерж. історіографії про "возз'єднання російського та українського народів у 1654 р.". Після її публікації за кордоном вченого 1972 позбавлено роботи в Ін-ті археології, тривалий час його праці не друкувалися. Незважаючи на переслідування з політ. мотивів, Б. продовжував плідно працювати над пам'ятками давнього літописання, здійснив спробу реконструкції літопису київ. кн. Аскольда, написав фундаментальну монографію "Анти" (в рукописі).

З початком укр. нац. відродження наприкінці 1980-х рр. повертається до активного наук. та громад. життя. 1989 захистив докторську дис. ("Східні слов'яни у I тис. н.е."), став чл. Т-ва шанувальників укр. мови ім. Т. Шевченка і делегатом установчого з'їзду Народного руху України. Одним із перших зайнявся переглядом догм і стереотипів рад. історіографії, що знайшло відображення у його "Конспекті лекцій з історії України". Зокрема, він виступив проти теорії про існування давньорус. народності, підтримав точку зору М.Грушевського про раннє формування укр. народності, підтримав також гіпотезу про тотожність антів та полян. Від 1992 Б. – проф. каф-ри історії Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". Автор понад 500 наук. праць. Лауреат премій ім. М.Грушевського НАН України та Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів (1992).

П. у м. Київ.

дата публікації: 2003 р.

Праці:
 1. Римська монета на території України. К., 1959
 2. Коли і як виник Київ. К., 1963
 3. Біля джерел слов'янської державності. К., 1964
 4. Утвердження християнства на Русі. К., 1988.
Література:
 1. Кухарук Ю. Бібліографія праць М.Ю.Брайчевського. В кн.: Брайчевський М. Вибрані твори. К., 1999
 2. Мицик Ю.А. Життя коротке, а пам'ять вічна (замість некролога проф. М.Ю.Брайчевському). "Слово Просвіти", 2001, № 31
 3. "Спеціальні історичні дослідження: питання теорії та методики. Зб. наук. праць пам'яті... Михайла Брайчевського", 2003, № 10, ч. 1–2.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АНТИ
 • АСКОЛЬД
 • ЧЕРНЯХІВСЬКА КУЛЬТУРА
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ІСТОРІОГРАФІЯ, ЯК ТЕРМІН
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ
 • ПОЛЯНИ

 • Пов'язані терміни:
 • АРХЕОЛОГІЯ
 • ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ КОНЦЕПЦІЯ
 • ДАВНЯ ІСТОРІЯ
 • ЕТНОГЕНЕЗ
 • ФАЛЬСИФІКАТ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛА
 • ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ІСТОРІОСОФІЯ, ІСТОРІОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • НИКОНІВСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА
 • ПАСТИРСЬКЕ ГОРОДИЩЕ
 • ПОЛІТИЧНІ В'ЯЗНІ
 • САМВИДАВ
 • СЕРЕДНІ ВІКИ НА УКРАЇНІ ЗБІРНИК
 • СЕВРУК ГАЛИНА СИЛЬВЕСТРІВНА
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • СТАРОКИЇВСЬКЕ ГОРОДИЩЕ
 • СТАРОЖИТНОСТІ, ГАЗЕТА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)