ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

БРАТСЬКІ ШКОЛИ

  Бібліографічне посилання: Дзюба О.М. БРАТСЬКІ ШКОЛИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Bratski_shkoly (останній перегляд: 15.10.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

БРАТСЬКІ ШКОЛИ

БРАТСЬКІ ШКОЛИ – навч. заклади в Україні та Білорусі кін. 16–17 ст., які організовувалися і утримувалися правосл. братствами. Мета шкіл – давати таку освіту, яка б ґрунтувалася на власних культ. традиціях і водночас не відрізнялася від польс. і зх.- європ. шкіл. У програму найбільших з них (Віленська, Львів., Луцька, Київ.) входило вивчення курсу "семи вільних наук" – граматики церковнослов'ян., грец., а згодом і лат. мов, діалектики, риторики, арифметики, геометрії, астрономії, музики. В основі їхньої діяльності лежав статут Львівської братської школи "Порядок шкільний" (1586). У ньому викладена методика навчання і виховання, обов'язки учителя та учнів. Луцька братська школа мала, зокрема, статут "Права школи греко-латино-словенської артикули" (1624). Судячи зі статутів, Б.ш. існували на засадах загальнодоступності, принципу рівності всіх учнів, незалежно від походження та заможності. Ставлення вчителя до учня залежало лише від успіхів останнього. У школах навчалися як діти заможних мі- щан, так і бідні та сироти, про яких дбало братство. Плату за навчання вносили відповідно до статків, сироти і убогі навчалися за рахунок братства. Батьки визначали й коло предметів, які мали вивчати їхні діти. У вихованні й навчанні дітей важливу роль відігравав учитель, який повинен був відзначатися високими моральними якостями. Навколо Б.ш. гуртувалися письменники, видавці, редактори, які одночасно були й учителями. Вони укладали та видавали підручники, були авторами полемічних творів, віршів. Це С.Зизаній і Л.Зизаній, П.Беринда, І.Борецький, 0Г.Дорофієвич, М.Смотрицький, З.Копистенський, К.Сакович. (Діяльність багатьох із них пов'язана також з Б.ш. Білорусі.) Переважна більшість Б.ш. діяла в Галичині, Підляшші, на Волині, а також Подніпров'ї. Культ.- освіт. рівень їх залежав від можливостей братства та наявності освічених учителів. В результаті об'єднання Київ. братської шк. з Лаврською, заснованою П.Могилою, виник вищий учбовий заклад – Києво-Могилянський колегіум (від 1701 – Київська академія; див. Києво-Могилянська академія).

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, т. 2. М., 1865
 2. Памятники, изданные Киевской комиссией для разбора древних актов, т. 1. К., 1898
 3. Медынский Е.Н. Братские школы Украины и Белоруссии в XVI–XVII вв. и их роль в воссоединении Украины с Россией. М., 1954
 4. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI–XVII ст. К., 1966
 5. Дзюба Е.Н. Просвещение на Украине (вторая половина XVI – первая половина XVII вв.). К., 1987
 6. Пам'ятки братських шкіл на Україні (кінець XVI – початок XVII ст.): Тексти і дослідження. К., 1988.

Посилання:
 • БЕРИНДА ПАМВО
 • БОРЕЦЬКИЙ ІОВ
 • БРАТСТВА
 • ГАЛИЧИНА
 • КОПИСТЕНСЬКИЙ, ЧЕРНЕЧЕ ІМ'Я ЗАХАРІЯ
 • КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • ЛУЦЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА
 • ЛЬВІВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА
 • МОГИЛА ПЕТРО СИМЕОНОВИЧ
 • ПІДЛЯШШЯ
 • САКОВИЧ КАСІЯН
 • СЕРЕДНІ ВІКИ НА УКРАЇНІ ЗБІРНИК
 • СМОТРИЦЬКИЙ МЕЛЕТІЙ ГЕРАСИМОВИЧ
 • ВОЛИНЬ
 • ЗИЗАНІЙ ЛАВРЕНТІЙ ІВАНОВИЧ
 • ЗИЗАНІЙ СТЕФАН

 • Пов'язані терміни:
 • АДЕЛФОТЕС ГРАМАТИКА
 • БРАТСТВА
 • ДУХОВНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
 • ГАЛИЧ
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
 • ХРИСТИЯНСТВО НАРОДНЕ
 • КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • КИРИЛО ЛУКАРІС
 • ЛУЦЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА
 • ЛЬВІВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА
 • МІЩАНИ
 • ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ
 • ПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ
 • ПЕДАГОГІЧНИЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ
 • ПІНСЬК
 • ПОЛОЦЬКИЙ СИМЕОН
 • ШКІЛЬНА ДРАМА
 • СІМ ВІЛЬНИХ НАУК (СІМ ВІЛЬНИХ МИСТЕЦТВ)
 • СТАВРОВЕЦЬКИЙ-ТРАНКВІЛІОН КИРИЛО
 • ЖОВКВА
 • ЗИЗАНІЙ ЛАВРЕНТІЙ ІВАНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)