ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"БУДИТЕЛІ"

  Бібліографічне посилання: Віднянський С.В. "БУДИТЕЛІ" [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Budyteli (останній перегляд: 21.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

БУДИТЕЛІ

"БУДИТЕЛІ" (від чеського слова "buditel" – той, хто пробуджує) – назва визначних громад. та політ. діячів періоду нац.-культ. відродження слов'ян. народів Австрійс. імперії кін. 18 – 1-ї пол. 19 ст., котрі боролися проти освіченого абсолютизму Габсбургів і нац. гніту, за пробудження нац. свідомості, збереження і розвиток рідної мови, літ. й к-ри, нар. традицій, відстоювали ідеї слов'ян. єдності й солідарності споріднених народів у цій боротьбі. Початок "будительському" періодові в історії слов'ян поклали діячі чеського нац. руху, відомого як "чеське відродження", які боролися за відродження чеської мови, літ., науки й к-ри, що перебували в занепаді внаслідок політики нац. гніту і понімечення, яку проводили Габсбурги. Діяльність чеських "Б.", найвідомішими серед яких були Я.Коллар, Ф.Палацький, П.Шафарик, В.Ганка, Й.-К.Тил та ін., сприяла пробудженню нац. свідомості чеського народу, пожвавленню процесу культ. самовизначення ін. слов'ян. народів, розвитку міжслов'ян. культ. взаємин, у т. ч. з діячами к-ри Росії та України ("Послання славному Шафарику" Т.Шевченка). Хвиля нац.-культ. відродження охопила й Закарпатську Україну, де в серед. і 2-й пол. 19 ст. з'явилася ціла плеяда талановитих літ.-громад. діячів (переважно представників греко-катол. духовенства) – І.Базилович, О.Духнович, М.Лучкай, А.Кралицький, О.Павлович, І.Сільвай, А.Добрянський та ін., які ставили за мету збуджувати в масах "руську", "карпаторусинську" (укр.) нац. свідомість шляхом упровадження рідної мови в усі ланки навчання, пресу, літ., дослідження та популяризації місц. історії як невід'ємної ч. історії всієї Русі-України. "Б." Закарпаття боролися проти колонізаторського режиму австро-угор. властей і політики мадяризації, за якнайширшу участь корінного нас. краю в усіх сферах місц. громад. та сусп.- політ. життя, здійснювали велику культ.-освіт. роботу – видавали книжки, газети, альманахи, складали підручники для нар. шкіл, сприяли розширенню зв'язків краю з Галичиною та ін. укр. землями, діячами науки й к-ри Росії, ін. слов'ян. народів. У той же час значна ч. "Б." Закарпаття перебувала під впливом галицьких москвофілів (див. Москвофільство), протиставляла угор. експансії рос. мову й к-ру, писала "язичієм". Це призвело до формування в закарп. сусп-ві протилежних культ.-нац. орієнтацій, наслідки яких відчутні й сьогодні.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Бирчак В. Літературні стремління Підкарпатської Руси. Ужгород, 1937
 2. Шлепецький А. Закарпатські "будителі" та наша сучасність. Пряшів, 1957
 3. Бача Ю. Літературний рух на Закарпатті середини XIX століття. Пряшів, 1961
 4. Поети Закарпаття: Антологія закарпатоукраїнської поезії (XVI ст. – 1945 р.). Пряшів, 1965
 5. Микитась В. Галузка могутнього дерева. Ужгород, 1971
 6. Мишанич О. Від підкарпатських русинів до закарпатських українців. Ужгород, 1991
 7. Нариси історії Закарпаття, т. 1. Ужгород, 1993
 8. Данилюк Д. Історія Закарпаття в біографіях і портретах (з давніх часів до початку ХХ ст.). Ужгород, 1997.

Посилання:
 • БАЗИЛОВИЧ ІОАНИКІЙ ТА ЙОГО
 • ДОБРЯНСЬКИЙ АДОЛЬФ
 • ДУХНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 • ГАЛИЧИНА
 • ГАНКА ВАЦЛАВ
 • КОЛЛАР ЯН
 • КРАЛИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • ЛУЧКАЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
 • МОСКВОФІЛЬСТВО
 • ОСВІЧЕНИЙ АБСОЛЮТИЗМ
 • ПАЛАЦЬКИЙ ФРАНТІШЕК
 • ШАФАРИК ПАВЕЛ-ЙОЗЕФ
 • ЯЗИЧІЄ
 • ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА, ЗАКАРПАТТЯ

 • Пов'язані терміни:
 • ДОБРОВСЬКИЙ ЙОЗЕФ
 • ДУХНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 • КРАЛИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • ПАЛАЦЬКИЙ ФРАНТІШЕК
 • ПРЯШІВЩИНА
 • СЛОВАЧЧИНА
 • ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА, ЗАКАРПАТТЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)