ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

БУЛАХОВСЬКИЙ ЛЕОНІД АРСЕНІЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Брега Г.С. БУЛАХОВСЬКИЙ Леонід Арсенійович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Bulakhovskyj_L (останній перегляд: 18.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

БУЛАХОВСЬКИЙ ЛЕОНІД АРСЕНІЙОВИЧ

БУЛАХОВСЬКИЙ Леонід Арсенійович (14.04.1888–04.04.1961) – мовознавець. Д-р філол. н. (1936), проф. (1917), акад. АН УРСР (1939), чл.-кор. АН СРСР (1946). Засл. діяч н. УРСР (1941). Н. в м. Харків у родині майстра-механіка. Закінчив історико-філол. ф-т Харків. ун-ту (1910). Від 1916 – доц. цього ун-ту, 1917 – проф. Пермського, 1921 – Харків., 1943 – Моск. ун-тів. 1944– 61 – дир. Ін-ту мовознавства ім. О.Потебні АН УРСР, одночасно (1946–60) – зав. каф-ри слов'ян. філології Київ. ун-ту. Голова Укр. к-ту славістів (1958).

Автор бл. 350 наук. праць із заг., рос. та укр. мовознавства, славістики, методики викладання мови та ін. Серед них: "Основи мовознавства" (1929, у співавт.), "Очерки общего языкознания" (1952), "Введение в языкознание" (1953, вид. 2-ге 1954) – обидві останні праці перекладені й видані груз., болг., польс. та китайс. мовами; підручники для вузів: "Курс русского литературного языка" (1935, 5-те вид. 1952), "Исторический комментарий к русскому литературному языку" (1936), "Русский литературный язык первой половины 19 в." (т. 1–2, 1941–48); з укр. мовознавства: "Український правопис" (1946, автор проекту), "Курс сучасної української літературної мови" (т. 1–2, 1951–52, ред. і один із авторів), "З історії коментарів до української мови" (1946–52), "Питання походження української мови" (1956); розвідки про наголос, пунктуацію в укр. мові тощо, про мову тв. Т.Шевченка (ст. "Російські поеми Т. Шевченка і їх місце в системі поетичної мови першої половини 19 ст.", 1944), О.Пушкіна ("Художественный язык А.С.Пушкина", 1947) та ін. поетів.

Під його кер-вом підготовлено 15 канд. і 9 д-рів н.

Лауреат Ленінської премії (1959). Нагороджений орденом Леніна, 2-ма орденами Трудового Червоного Прапора, медалями.

П. у м. Київ.

дата публікації: 2003 р.

Праці:
 1. Тв: Вибрані праці, т. 1–3. К., 1975–78.
Література:
 1. Історія Академії наук УРСР, т. 2. К., 1967
 2. Білодід І.К. Леонід Арсенійович Булаховський. К., 1968
 3. История Академии наук Украинской ССР. К., 1979.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ХАРКІВ
 • ПУШКІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ КОНЦЕПЦІЯ
 • ЛЕНІНСЬКІ ПРЕМІЇ ТА ПРЕМІЇ ІМЕНІ ЛЕНІНА
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • РУСАНІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МАКАРОВИЧ
 • РУССКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
 • ШЕВЕЛЬОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • ТЕКСТОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • ТОПОНІМІКА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)