ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

БУЗЕСКУЛ ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Брега Г.С. БУЗЕСКУЛ Владислав Петрович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Buzeskul_V (останній перегляд: 17.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

БУЗЕСКУЛ ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ

БУЗЕСКУЛ Владислав Петрович (08.03.1858–01.06.1931) – укр. історик. Д-р істор. н. (1895), проф. (1890), акад. РАН (1922; з 1925 – АН СРСР), акад. ВУАН (1925). Н. в с. Попівка на Катеринославщині. Середню й вищу освіту здобув у Харкові. 1880 закінчив Харків. ун-т і з того часу майже 40 років працював у ньому приват-доц., з 1890 – професором. 1888 захистив магістерську дис. про Перікла, 1895 – докторську дис. "“Афінська політія” Арістотеля як джерело для історії державного ладу Афін до кінця 5 ст.". Після 1917 був почесним головою н.-д. каф-ри історії європ. к-ри в Харкові.

Гол. праці присвячені екон. і соціальній історії Стародавньої Греції, сходознавству, джерелознавству та проблемам історіографії й пам'яткам Пн. Причорномор'я. Праця "Введение в историю Греции" була премійована Петерб. АН і перекладена чеською мовою. Також йому належать кн. "Исторические этюды" (1911), літографовані курси, понад 100 статей, а також популярні книжки про афінську демократію, крито-мікенську цивілізацію, шкільну справу в стародавніх греків, про давньогрец. політ. і військ. діяча Перікла.

дата публікації: 2003 р.

Праці:
 1. Перикл. Историко-критический этюд. Х., 1889
 2. "Афинская полития" Аристотеля как источник для истории государственного строя Афин до конца V в. Х., 1895
 3. История афинской демократии. СПб., 1909
 4. Античность и современность. СПб., 1913
 5. Введение в историю Греции. Пг., 1915
 6. Открытия XIX и начала ХХ в. в области истории древнего мира, кн. 1–2. Пг., 1923–24
 7. Изучение древностей северного побережья Черного моря и их значение с точки зрения греческой и мировой культуры. К., 1927
 8. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале ХХ века, ч. 1–2. Л., 1929–31.
Література:
 1. Историко-филологический факультет Харьковского университета (1805–1905). Х., 1908
 2. Жебелев С.А. В.П.Бузескул. (Некролог). "Известия Академии наук СССР. Отделение общественных наук. Серия 7". 1931, № 10
 3. Л.Е. Памяти академика В.П. Бузескула. "Вестник древней истории", 1946, № 4
 4. Каптерев С. Хронологический указатель трудов В.П. Бузескула. Там само
 5. Синяговський Г.П. В.П. Бузескул. "УІЖ", 1958, № 4
 6. Історія Академії наук Української РСР, т. 2. К., 1967
 7. История Академии наук Украинской ССР. К., 1979
 8. Мезенцева Г. Дослідники археології України. Чернігів, 1997.

Посилання:
 • ІСТОРІОГРАФІЯ, ЯК ТЕРМІН
 • ХАРКІВ

 • Пов'язані терміни:
 • ГРІНЕВИЧ КОСТЯНТИН ЕДУАРДОВИЧ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ЛЕБЕДЄВ
 • МЕДІЄВІСТИКА
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • РОМАНТИЗМ
 • РОСІЙСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК
 • СЕРЕДНІ ВІКИ ПЕРІОД
 • СХІДНИЙ СВІТ, ЖУРНАЛ
 • СХОДОЗНАВСТВО, ОРІЄНТАЛІСТИКА
 • ВЕРЕТЕННИКОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)