ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ

  Бібліографічне посилання: Маркова О.Є., Шандра В.С. ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2013. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Chernihivska_huberniia (останній перегляд: 15.10.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 10: Т-Я ) в електронній біблотеці

ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ — адм.-тер. одиниця Рос. імперії з центром у Чернігові, створена за імператорським указом від 27 лютого 1802 про поділ Малоросійської губернії на Полтавську губернію і Ч.г. Її створення мало за мету позбавити Малоросію адміністративної внутрішньої єдності. Штатний розпис запроваджено 18 квітня 1802. Включала спочатку 9 повітів: Чернігівський, Козелецький, Ніжинський, Конотопський, Глухівський, Новгород-Сіверський, Сосницький, Стародубський, Мглинський, до яких було додано 3 новостворених — Городницький, Новоміський та Борзенський. Прилуцький пов., Талалаївська волость Роменського пов. і Гнідинська волость Лохвицького пов. відійшли до Полтавської губ. 27 березня 1803 до Ч.г. приєднали ще 3 повіти — Кролевецький, Остерський і Суразький. 1809 центр Новоміського повіту з м. Нове Місто (нині с. Нове Мєсто Брянської обл., РФ) перевели в слободу Зибка (нині м. Новозибков Брянської обл., РФ) і повіт змінив назву на Новозибківський. З того часу й до 1917 у складі губернії було 15 повітів. Губернія з часу створення перебувала у складі Малоросійського генерал-губернаторства (ліквідоване 1856).

На серед. 19 ст. в Ч.г. було 3673 населених пункти, у т. ч. 15 повітових міст і 4 заштатних міста, і проживало 1 461 500 осіб. Була аграрною губернією. Гол. заняттями жителів були хліборобство, скотарство і сільс. промисли. Після скасування кріпацтва зросло вир-во товарного зерна, конопляного волокна, картоплі й цукрового буряку. Промисловість була слабкою; розвивалися ті галузі, що були пов’язані з переробкою продуктів землеробства й тваринництва. У губернії працювали 18 суконних мануфактур, 65 цукрових з-дів, велика кількість млинів, свічкосальних, салотопних та миловарних підпр-в. Діяли 3 чавуноливарні, 2 мідноливарні з-ди, підпр-ва з виготовлення цегли, кахлів, скла. Торгівля не набула масштабного характеру через віддаленість губернії від осн. торг. шляхів. Найбільшим попитом користувався ліс, який сплавляли Десною (прит. Дніпра), а також спиртні напої.

Ч.г. мала ґрунтове шляхове сполучення: Санкт-Петербург—Чернігів—Київ і МоскваНовгород-Сіверський—Чернігів—Київ. Пароплавне сполучення Десною на лінії Брянськ (нині місто в РФ) — Київ розпочалося в серед. 1850-х рр.; 1896 запроваджені регулярні поштово-пасажирські рейси на Києво-Черніг. лінії, 1898 — на Чернігівсько-Новгород-Сіверській. На поч. 1860-х рр. почалося спорудження шосейних шляхів: Могильов (нині місто в Білорусі) — Чернігів, Чернігів—Бровари.

Губернія, з отриманням статусу внутр. губернії Рос. імперії, ставала тим краєм, в якому ліберальні реформи рос. імп. Олександра II 1860—70-х рр. поширювалися одразу: запроваджувалися земські (1864) і міські (1870) органи місц. самоврядування, нові суди (1864).

1867 через територію Ч.г. пройшла Курсько-Київська залізниця, 1873 — Києво-Воронезька, 1887 — Поліська. 1913 з’явилось автобусне сполучення на трасі Гомель (нині місто в Білорусі) — Чернігів і Чернігів—Київ. Відносно слабкий розвиток пром-сті спричинив повільне зростання міст, яке лише трохи пожвавилося внаслідок втілення міської реформи 1870.

У 1-й пол. 19 ст. склалася мережа культурно-освіт. закладів, яка налічувала 128 парафіяльних шкіл, 10 середніх, діяла перша в Рос. імперії школа бджільництва. Гол. нар. уч-ща в Чернігові й Новгороді-Сіверському перетворено на г-зії, малі нар. уч-ща в Ніжині, Прилуках, Чернігові й Новгороді-Сіверському — на повітові школи. 1820 відкрито Ніжинську гімназію вищих наук князя Безбородька, згодом перетворену на Ніжинський ліцей. Із 1860-х рр. засновувалися нар. початкові уч-ща, які утримувалися значною мірою земствами. На поч. 1830-х рр. зафіксовано 32 б-ки, в яких налічувалося 66 тис. книг. 1838 відкрито черніг. публічну, 1877 — громадську б-ки. Відкривалися безплатні земські бібліотеки-читальні, згодом — і нар. б-ки на селі. На кінець 19 ст. бібліотеки-читальні були у всіх повітах.

Безземелля та малоземелля, екстенсивний спосіб господарювання, а також сел. менталітет з несприйняттям селянством міських умов життя та зайнятості спричиняли соціальну напругу, яку д-ва долала сел. переселенням до Сибіру. 1896—1911 бл. 246 тис. селян з Чернігівщини в пошуках кращої долі переселилися в Сибір і на Далекий Сх.

1919 Мглинський, Новозибківський, Стародубський і Суразький повіти відійшли до Гомельської губ. РСФРР (див. Стародубщина). Губернія ліквідована 1925.

Дж.: Полное собрание законов Российской империи, т. 27: 1802—1803, № 20162, 20684. СПб., 1830; Военно-статистическое обозрение Российской империи, т. 12, ч. 2: Черниговская губ. СПб., 1851; Русов А.А. Описание Черниговской губернии, т. 1—2. Чернигов, 1898—99.

дата публікації: 2013 р.

Література:
 1. Чернігівщина: Енциклопедичний довідник. К., 1990
 2. Леп’явко C. Чернігів: історія міста. К., 2012

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БРОВАРИ
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • КРІПАЦТВО, КРІПОСНЕ ПРАВО
 • КИЇВ
 • МАЛОРОСІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • МАЛОРОСІЙСЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
 • МІСЬКА РЕФОРМА 1870
 • МОСКВА
 • НІЖИН
 • НІЖИНСЬКА ГІМНАЗІЯ ВИЩИХ НАУК КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ
 • ОЛЕКСАНДР ІІ
 • ПОЛТАВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ПОВІТ
 • ПРИЛУКИ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • СТАРОДУБЩИНА
 • ЗЕМСТВА

 • Пов'язані терміни:
 • АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
 • БЕРЕЗНА
 • БОБРОВИЦЯ
 • БРОДСЬКИЙ ЛАЗАР ІЗРАЇЛЕВИЧ
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ОКРУГА
 • ЕТНІЧНІ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ГАМАЛІЇ
 • ГАМАЛІЯ (ГАМАЛЕЯ) ПЛАТОН ЯКОВИЧ
 • ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА
 • ГЛУХІВ
 • ГЛУХІВСЬКА ОКРУГА
 • ГОЛИК ТРОХИМ НЕЧИПОРОВИЧ
 • ГУБЕРНІЯ
 • ГУБЕРНСЬКІ КОМІСАРИ
 • ГУБЕРНСЬКІ УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ З'ЇЗДИ
 • ГУБЕРНСЬКІ З'ЇЗДИ РАД СЕЛЯНСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 1917–1918
 • ІЧНЯ
 • ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ, РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ, СРСР, ЛІВОБЕРЕЖНІЙ ТА ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ, УРСР
 • ІСКРИЦЬКІ
 • КАМПАНІЯ З ВИЛУЧЕННЯ В УСРР ЦЕРКОВНИХ ЦІННОСТЕЙ 1922
 • ХАНЕНКИ
 • КОДИФІКАЦІЙНІ РОБОТИ В УКРАЇНІ 18–19 СТ.
 • КОЛОДКЕВИЧ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • КОЛОНІСТИ ІНОЗЕМНІ В УКРАЇНІ
 • КОНОТОП
 • КОНОТОПСЬКА ОКРУГА
 • КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА ЇХ ВИЗНАЧЕНЬ
 • КОРОП
 • КОЗАЦЬКІ УКРАЇНСЬКІ КІННІ ПОЛКИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 1812–1864
 • КОЗЕЛЕЦЬ
 • КРАСОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • КРЕМЕНЧУК
 • КРОЛЕВЕЦЬ
 • КУРАКІН ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ, ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПОСАДІ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА МАЛОРОСІЇ В 1802–1807
 • КИЇВСЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
 • КИЇВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОКРУГ
 • ЛАЗАРЕВСЬКІ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛІЛЕЄВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • ЛИННИЧЕНКО ПЛАТОН КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ЛИТОВЦІ В УКРАЇНІ
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • ЛИЗОГУБИ
 • ЛОБОДА АНДРІЙ МИТРОФАНОВИЧ
 • ЛОРИС-МЕЛИКОВ (ЛОРІС-МЕЛІКОВ) МИХАЙЛО ТАРІЕЛОВИЧ
 • ЛЮБЕЧ
 • МАКСИМОВИЧІ
 • МАЛА РУСЬ
 • МАЛИНОВИЙ КЛИН
 • МАЛОРОСІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • МАЛОРОСІЙСЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
 • МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ГЕРБОВНИК
 • МАНУФАКТУРА
 • МЕНА
 • СМУГА ОСІЛОСТІ, СМУГА ПОСТІЙНОЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ ОСІЛОСТІ
 • МІСЯЧИНА
 • МУЗЕЇ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА
 • МИКЛАШЕВСЬКІ
 • МИКЛАШЕВСЬКИЙ (МІКЛАШЕВСЬКИЙ) ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
 • МИКЛАШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
 • МИКОЛА І, МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • МИЛОРАДОВИЧ ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • НАДІЛЬНЕ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ
 • НАВЧАЛЬНІ ОКРУГИ
 • НІС СТЕПАН ДАНИЛОВИЧ
 • НІЖИН
 • НІЖИНСЬКА ГІМНАЗІЯ ВИЩИХ НАУК КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА
 • НІЖИНСЬКА ОКРУГА
 • НІЖИНСЬКИЙ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА
 • НІЖИНСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • НОСІВКА
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ
 • НОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСА ПЕТРОВИЧ
 • ОЛЕКСАНДР І
 • ОЛЕКСАНДР ІІ
 • ОНАЦЬКИЙ ЄВГЕН ДОМЕТІЙОВИЧ
 • ОСЬМАК ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ОСТЕР
 • ПАЛАТИ ДЕРЖАВНИХ МАЄТНОСТЕЙ
 • ПАЩЕНКО ДМИТРО РОМАНОВИЧ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПЕТРУНКЕВИЧ ІВАН ІЛЛІЧ
 • ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОКРУГ
 • ПЛОХИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МЕЛЕТІЙОВИЧ
 • ПОХІД У ТАВРІЮ ЗА ВОЛЕЮ 1856
 • ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ПОНОМАРЬОВ СТЕПАН ІВАНОВИЧ
 • РЄПНІН МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
 • РОДОВІДНІ КНИГИ
 • РУСЬКА ПРАВОСЛАВНА СТАРООБРЯДСЬКА ЦЕРКВА
 • РУСОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • СЕДНІВ, СМТ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861
 • СЕРЕДИНА БУДА , МІСТО СУМСЬКОЇ ОБЛ.
 • СОСНИЦЯ, СМТ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
 • СТАРОДУБ, МІСТО БРЯНСЬКОЇ ОБЛ.
 • СТАРОДУБЩИНА
 • СТАРООБРЯДСТВО
 • СТЕШЕНКО ІВАН МАТВІЙОВИЧ
 • СТОЛИПІН ПЕТРО АРКАДІЙОВИЧ
 • СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА
 • СУДІЄНКИ, РІД
 • СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА 1889
 • СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ТРЕТІЙ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 • ЦИТОВИЧ ПЕТРО ПАВЛОВИЧ
 • ТИМЧАСОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРІАТОВІ (1917)
 • ВЕРЗИЛОВ АРКАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ВОРОНІЖ
 • ВИНОГРАДСЬКИЙ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
 • ЗАПИСКИ ЧЕРНИГОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
 • ЗЕМСЬКА РЕФОРМА 1864
 • ЗЕМСКИЙ СБОРНИКЪ ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
 • ЗІБРАННЯ МАЛОРОСІЙСЬКИХ ПРАВ 1807
 • ЗВІД МІСЦЕВИХ ЗАКОНІВ ЗАХІДНИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 1837


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)