ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ДАНІЛОВ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Капустян Г.Т., А.Г. ДАНІЛОВ Віктор Петрович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Danilov_V (останній перегляд: 23.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ДАНІЛОВ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

ДАНІЛОВ Віктор Петрович (04. 03.1925–16.04.2004) – рос. історик-аграрник. Д-р істор. н. (1982). Н. в м. Орськ (нині місто Оренбурзької обл., РФ) у родині робітника. Учасник Великої вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945 (з листоп. 1943 по трав. 1945). Брав участь у визволенні України, в т. ч. в боях за міста Черкаси, Корсунь (нині м. Корсунь-Шевченківський), Умань. 1950 закінчив істор. ф-т Оренбурзького пед. ін-ту, 1954 – аспірантуру Ін-ту історії СРСР АН СРСР (Москва). 1955 захистив канд. дис. на тему: "Боротьба радянської держави за створення матеріально-технічних передумов колективізації сільського господарства". Вчений ст. д-ра істор. наук було присвоєно за сукупністю робіт з історії рад. доколг. села. По закінченні аспірантури працював в Ін-ті історії СРСР АН СРСР (від 1992 – Ін-т рос. історії РАН): кер. групи з історії рад. селянства (1958–69), зав. від. з аграрної історії рад. сусп-ва (1987–92), з 1992 кер. групи з історії аграрних перетворень в Росії 20 ст. Викладав у моск. Вищій шк. соціальних і екон. наук.

1961–62 був чл. редколегії вид. "Исторические записки", з 1988 – чл. редколегії ж. "Вопросы истории", 1989–94 – чл. колегії консультантів час. "The Journal of Historycal Sociology" (Оксфорд–Нью-Йорк).

Гол. напрями наук.-дослідницької роботи були пов'язані з вивченням соціально-екон. історії села 1920-х рр., демографії села, ролі сел. общини та кооперації в Росії 1900–1920-х рр., проблем колективізації сільського господарства. Після ідеологічного засудження його робіт з історії колективізації займався проблемами к-ри та побуту рос. селянина в доколг. період. В пострад. період в центрі уваги наук. проектів Д. – історія сел. революції в Росії 1902–22, політ. настрої і рухи в рос. селі за рад. влади, трагедія рад. села, пов'язана з колективізацією і розкуркуленням (1927–39).

1992–98 вів теор. семінар "Современные концепции аграрного развития", присвячений переважно зх. наук. літ. Матеріали семінару публікувалися в ж. "Отечественная история". Від 1996 разом з Т.Шаніним редагував вид. "Ученые записки. Крестьяноведение".

Заг. кількість наук. публікацій складає понад 350, в т. ч. англ., япон., франц. й ін. мовами – більше 30.

Особливе місце в його наук. спадщині займала робота над двома фундаментальними виданнями: "Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Документы и материалы", т. 1–3. М., 1998–2003 (співред. і укладач) та "Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. 1927–1939", т. 1–5. М., 1999–2004 (співредактор і укладач). В них широко представлені документи українського поход-ження.

Роботи Д. теоретично, методологічно та практично забезпечили реалізацію потреб сучасної історіографії, функціонування в її рамках напряму "селянознавство". В історико-аграрних дослідженнях Д. особливе місце посідає концепція "моральної економіки" (термін був введений амер. істориком Дж.Скоттом для характеристики доколективних форм с.-г. вир-ва). В працях про сел. економіку Д. оперував поняттями "натурально-споживче господарство", яке ведеться силами сел. сім'ї й задовольняє її потреби.

Ідеї наук. історико-аграрної школи Д. розробляли представники багатьох країн світу. Десятки учнів Д. захистили канд. і докторські дис.

Лауреат премії ім. В.Ключевського.

дата публікації: 2004 р.

Праці:
 1. Община і колективізація в Росії. Токіо, 1977 (япон. мовою)
 2. Советская доколхозная деревня: население, землепользование, хозяйство. М., 1977
 3. Советская доколхозная деревня: социальная структура, социальные отношения. М., 1979
 4. Коллективизация сельского хозяйства в СССР. М., 1982 [у співавт.]
 5. Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации 1927–1932 гг. М., 1989 [співред. і укладач]
 6. Alexander Chayanov as a Theoretican of Cooperativ Movement. (Introduction). В кн.: The Theory of Peasant Cooperatives. London–New York, 1991
 7. Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919–1921 гг. ("Антоновщина"). Документы и материалы. Тамбов, 1994. [відп. ред. і укладач]
 8. О фигуре умолчания в исторической науке. В кн.: Археографический ежегодник за 1992 год. М., 1994 [у співавт.]
 9. Violence contre violence. La revolution paysanne en Russie, 1902–1922. В кн.: Violence et pouvoirs politiques. Toulouze, 1996
 10. Тихий Дон в 1917–1921 годах. Трагедия Филиппа Миронова. Документы и материалы. М., 1997 (відп. ред. і укладач)
 11. Из истории перестройки: переживания шестидесятника-крестьяноведа. "Отечественные записки", 2004, № 1.
Література:
 1. Капустян Г.Т. Слово про учителя. "Український селянин", 2004, № 8.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ІСТОРІОГРАФІЯ, ЯК ТЕРМІН
 • КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УСРР/ УРСР
 • КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
 • МОСКВА
 • УМАНЬ, МІСТО ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.
 • ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 1941-1945 РР.
 • ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

 • Пов'язані терміни:
 • ЛЕТОПИСЬ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ УЧЕНОЙ АРХИВНОЙ КОМИССИИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)