ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ДАНИЛЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Герегова С.В., Ковальчук О.О. ДАНИЛЕНКО Віктор Михайлович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Danylenko_Viktor (останній перегляд: 19.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ДАНИЛЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

ДАНИЛЕНКО Віктор Михайлович (н. 25.11.1949) – історик. Д-р істор. н. (1990), проф. (1995), засл. діяч н. і т. України (1996), чл.-кор. НАН України (2003). Н. в с. Карапиші Миронівського р-ну Київ. обл. Закінчив Ржищівське пед. уч-ще (1969), історико-пед. ф-т Київ. пед. ін-ту (1974). В Ін-ті історії АН УРСР (з 1994 – Ін-т історії України НАН України) від 1974: аспірант, м.н.с, ст.н.с., від 1990 – зав. від. історії к-ри укр. народу, від 2003 – зав. від. історії України 2-ї пол. 20 ст. 1978 захистив канд. дис. на тему: "Братерське співробітництво Української РСР і Російської Федерації у розвитку освіти і науки (1926–1937 рр.)", 1990 – докторську – "Робітничий клас в культурному будівництві на Україні (друга половина 20-х – середина 30-х років)". Був наук. керівником 20 кандидатів істор. наук. Спеціалізується переважно на соціальній і політ. історії та історії укр. к-ри 20 ст., зокрема історії інтелігенції, освіти, науки, церкви, "українізації" (див. Українізації політика), міжнар. культ. взаємин, біографістиці. Брав участь у підготовці багатотомних видань: "Історія Української РСР", "Історія Києва", "История рабочего класса СССР", "Нариси історії української інтелігенції", "Все про Україну", "Україна крізь віки", "Історія української культури" та ін. Автор понад 200 наук. праць, у т. ч. бл. 30 індивідуальних і колективних монографій, 10 підручників і посібників. 1993–99 – чл. Бюро та вчений секретар Міжнародної асоціації україністів, 1998–2000 – чл. Експертної ради ВАК України з істор. наук, від 1996 – чл. наук.-методичної комісії Мін-ва освіти і науки з історії. Входить до складу редколегій низки колективних праць та періодичних фахових видань. Поряд із наук., веде пед. роботу: проф. каф-ри історії України у Київ. нац. пед. ун-ті ім. М.Драгоманова.

Лауреат премії ім. М.Грушевського НАН України (1998), Держ. премії України в галузі н. і т. (2001).

дата публікації: 2004 р.

Праці:
 1. Сотрудничество УССР и РСФСР в области образования и науки в период построения социализма. К., 1981
 2. Рабочий класс и культурная революция на Украине. К., 1986
 3. Сталінізм на Україні: 20–30-і роки. К., 1991 [у співавт.]
 4. Сталінізм і українська інтелігенція. К., 1991 [у співавт.]
 5. Академік Степан Смаль-Стоцький. Життя і діяльність. 1859–1938 рр. К.–Чернівці, 1996 [у співавт.]
 6. Історія України: нове баченння, т. 2. К., 1996 [у співавт.]
 7. Україна в умовах системної кризи (1946–1980 рр.). К., 1997 [у співавт.]
 8. Володимир Дурдуківський – педагог, критик, громадський діяч (1874–1938). К., 2000 [у співавт.]
 9. Україна: утвердження незалежної держави (1991–2001). К., 2001 [у співавт.]
 10. Політичний терор і тероризм в Україні: ХIХ–ХХ ст. Історичні нариси. К., 2002 [у співавт.]
 11. Науково-педагогічна інтелігенція в УСРР 20–30-х років: соціально-професійний статус та освітньо-культурний рівень. Донецьк, 2003 [у співавт.]
 12. "Українізація" 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки. К., 2003 [у співавт.].
Література:
 1. Хто є хто в Україні, 1997. К., 1997
 2. Вчені Інституту історії України НАН України: Біобібліографічний довідник. К., 1998
 3. Імена України: Біографічний щорічник, 2001. К., 2002
 4. Національна академія наук України. Персональний склад. 1918–2003. К., 2003
 5. Українські історики ХХ століття. Біобібліографічний довідник, ч. 1. К.–Львів, 2003.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БІОГРАФІСТИКА
 • ІСТОРІЯ КИЄВА
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 • МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНІСТІВ ТА МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ УКРАЇНІСТІВ
 • УКРАЇНІЗАЦІЇ ПОЛІТИКА

 • Пов'язані терміни:
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)