ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ДАНИЛЕВСЬКИЙ МИКОЛА ЯКОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ Микола Якович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Danylevsky_M (останній перегляд: 23.01.2020)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ДАНИЛЕВСЬКИЙ МИКОЛА ЯКОВИЧ

ДАНИЛЕВСЬКИЙ Микола Якович (28.11.1822–01.11.1885) – рос. природознавець, філософ і соціолог. Дійсний статський радник (1868). Н. в с. Оберець Лівенського пов. Орловської губ. (нині село Липецької обл., РФ) в родині генерала. Закінчив Царськосельський ліцей (1842) та Петерб. ун-т (1849). Заарештований за участь у діяльності гуртка петрашевців та висланий з Санкт-Петербурга (1849). Працював чиновником у канцелярії вологодського та самарського губернаторів. Очолював кілька експедицій з вивчення пром. запасів риби та дичини в різних регіонах Російської імперії.

Був одним із перших, хто обстоював теорію циклічних культ.- істор. типів в історії людства (див. Циклічності теорії). Вважав, що єдиної заг.-людської цивілізації не існує. У всесвіт. історії виділяв 13 цивілізаційних типів: 1) єгипетський; 2) китайс.; 3) давньосемітський; 4) індійський; 5) іранський; 6) єврейс.; 7) грец.; 8) рим.; 9) араб.; 10) германо-романський; 11) перуанський; 12) мексиканський; 13) слов'янський. Найбільшу увагу приділяв германо-романському та слов'ян. типам цивілізацій. Обмежував час функціонування (цикл) будь-якого культ. типу строком у півтори тисячі років, і поділяв його на три періоди: 1) етнічний (1000 років); 2) держ. (400 років); 3) творчий, цивілізаційний (50–100 років). Заперечував спадковість культ. засад від однієї цивілізації до іншої. Виступав за об'єднання всіх слов'ян у Всеслов'ян. федерацію на чолі з Росією зі столицею в Царграді (Константинополі). До новоутвореної федерації мали увійти як Наддніпрянська Україна, так і Галичина та Угорська Русь (Закарпатська Україна). В політ. плані теорія Д. обґрунтовувала ідеї панславізму.

дата публікації: 2004 р.

Праці:
 1. О мерах по обеспечению народного продовольствия на крайнем Севере России. СПб., 1869
 2. Россия и Европа. СПб., 1871
 3. М., 1991
 4. Дарвинизм: Критическое исследование, т. 1–2. СПб., 1885–89
 5. О низком курсе наших денег и новых источниках государственных доходов. СПб., 1886
 6. Сборник политических и экономических статей Н.Я. Данилевского. СПб., 1890.
Література:
 1. Страхов Н. Предисловие: Биографический очерк. Некролог. Список сочинений. В кн.: Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб., 1888
 2. Письма Н.Н. Страхова к Н.Я. Данилевскому. "Русский вестник", 1901, № 3
 3. Авдеева Л.Р. Проблема "России и Европы" в воззрениях Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева. "Вестник Московского университета: Серия 7. Философия", 1982, № 3
 4. Захарова А.А. Россия в философско-исторической концепции Н.Я. Данилевского. Томск, 1986
 5. Авдеева Л.Р. Русские мыслители А.А. Григорьев, Н.Я. Данилевский, Н.Н. Страхов: Философская культурология второй половины XIX в. М., 1992
 6. Айтов С.Ш. Українознавчі дослідження авторів журналу "Основа" і теорія культурно-історичних типів М.Я. Данилевського. "Бористен", 2000, № 5.

Посилання:
 • КОНСТАНТИНОПОЛЬ
 • НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА, НАДДНІПРЯНЩИНА, ПРИДНІПРОВ'Я, ПОДНІПРОВ'Я
 • ПАНСЛАВІЗМ
 • ПЕТРАШЕВЦІ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ЦИКЛІЧНОСТІ ТЕОРІЇ
 • ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА, ЗАКАРПАТТЯ

 • Пов'язані терміни:
 • ЄВРАЗІЙСЬКОЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПІЛЬНОСТІ КОНЦЕПЦІЯ
 • ФОРОС , МІСТО АРК
 • ІСТОРІОСОФІЯ, ІСТОРІОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ
 • КУЛЬТУРА В РОЗМАЇТОСТІ ПОНЯТЬ, ЯВИЩ І СХЕМ ПОСТУПУ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • ОБНОВЛЕНСТВО
 • ОРГАНІЦИЗМ
 • ПАНСЛАВІЗМ
 • ПЕРІОДИЗАЦІЯ В ІСТОРІЇ
 • СЛОВ’ЯНОФІЛЬСТВО, СЛОВ’ЯНОЛЮБСТВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)