ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ДАНИЛЕВИЧ ВАСИЛЬ ЮХИМОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Юркова О.В. ДАНИЛЕВИЧ Василь Юхимович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Danylevych_V (останній перегляд: 19.05.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ДАНИЛЕВИЧ ВАСИЛЬ ЮХИМОВИЧ

ДАНИЛЕВИЧ Василь Юхимович (09.02.1872–10.11.1936) – історик, археолог, нумізмат. Учень В.Антоновича. Член Українського наукового товариства в Києві, Берлінського т-ва передістор. дослідів, Харківського історико-філологічного товариства, Історичного товариства Нестора-літописця. Н. в м. Курськ (нині місто в РФ). Закінчив істор. від-ня історико-філол. ф-ту Київ. ун-ту (1895). Викладав у г-зіях міст Баку (1896–97, нині столиця Азербайджану), Дерпт (нині м. Тарту; 1897–1900), Ревель (нині м. Таллінн, обидва – в Естонії; 1900–01), Харків (1902–07) та в Харків. (1903–07), Київ. (1907–15) і Варшавському (1915–18) ун-тах. Викладач Вищих жіночих курсів та Вищих жіночих курсів М.Довнар-Запольського (заг.-освіт. та історико-філол.) у Києві (1907–15). 1918–20 – проф. Українського державного університету в Києві, 1920–31 – Київ. ін-ту народної освіти. В 1930-ті рр. викладав в Інституті червоної професури при ВУЦВК (1931) та Київ. ун-ті.

1919 – чл. бібліотечної колегії Наркомосу УСРР та к-ту для заснування Всенар. б-ки України. 1920 – голова колегії Гол. архів. управління Наркомосу УСРР. Від 1919 працював у ВУАН: 1919–20 – чл. Постійної комісії для складання словника живої укр. мови; 1919–30 – чл. Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України; 1924–29 – дійсний чл. Науково-дослідної кафедри історії України при ВУАН у Києві, очолюваної М.Грушевським.

Проводив археол. розкопки на Київщині, Харківщині, Чернігівщині та в ін. місцях. Автор понад 100 наук. праць з історії та археології України, історії Білорусі, генеалогії козацької старшини, історіографії. Архів Д. зберігається в Ін-ті рукопису НБУВ.

П. у м. Київ.

дата публікації: 2004 р.

Праці:
 1. Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV ст. К., 1896
 2. Заметки по русской доисторической керамике. "Археологическая летопись Южной России", 1903, ч. 5
 3. Археологічна минувшина Київщини. К., 1925.
Література:
 1. Закоханий в історію України [В.Ю.Данилевич]. В кн.: Український історичний календар 1996. К., 1995
 2. Михальченко С.И. Киевская школа в российской историографии [В.Б.Антонович, М.В.Довнар-Запольский и их ученики]. М.–Брянск, 1997.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКИЙ МИТРОФАН ВІКТОРОВИЧ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ІНСТИТУТ ЧЕРВОНОЇ ПРОФЕСУРИ ПРИ ВУЦВК
 • ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
 • ІСТОРІОГРАФІЯ, ЯК ТЕРМІН
 • ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО
 • КОЗАЦЬКІ СТАРШИНИ
 • КИЇВ
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У КИЄВІ ПРИ ВУАН
 • УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО У КИЄВІ (1906)

 • Пов'язані терміни:
 • АНТОНОВИЧА ВОЛОДИМИРА КИЇВСЬКА ШКОЛА ІСТОРИКІВ
 • АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ ЮЖНОЙ РОССИИ
 • ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА-ЛЕТОПИСЦА
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ В 19 СТОЛІТТІ
 • КРИТИКА ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
 • КРУПНИЦЬКИЙ БОРИС ДМИТРОВИЧ
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ СТАРОВИНИ ТА МИСТЕЦТВА
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО СТАРОЖИТНОСТЕЙ І МИСТЕЦТВ
 • МУЗЕЙ ХАРКІВСЬКОГО ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА
 • НАРОДНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В ІСТОРІОГРАФІЇ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У КИЄВІ ПРИ ВУАН
 • ТКАЧЕНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
 • ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО–ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ ВУАН (ЗІФВ)


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)