ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦЕНТРАЛІЗМУ" ГРУПА

  Бібліографічне посилання: Мовчан О.М. "ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦЕНТРАЛІЗМУ" ГРУПА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Demokratychnogo_centralizmu_grupa (останній перегляд: 22.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦЕНТРАЛІЗМУ ГРУПА

"ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦЕНТРАЛІЗМУ" ГРУПА ("децисти") – ідеологічне угруповання (організаційно не оформлене) в РКП(б), опозиційне ленінському ЦК. Виникло напередодні IX з'їзду РКП(б), 29 берез. – 5 квіт. 1920, під час дискусії про визначення форм і методів пром. управління. Його чл. виступали проти принципу єдиноначальності екон. управління та ін. заходів мілітаризації економіки, запропонованих у тезах В.Леніна і Л.Троцького. "Д.ц."г. була виразницею протесту низових парт. працівників проти диктату верхівки комуніст. партії.

Проти пропозицій ЦК РКП(б) виступила, зокрема, більшість кер. укр. парт. орг-цій. Так, на 4-й Всеукр. конф. КП(б)У 17–23 берез. 1920 117 із 207 делегатів при 4, які втрималися, проголосували за платформу секретаря Харків. обл. орг-ції Т.Сапронова, який пропагував посилення безпосередньої участі робітників в управлінні пром. підпр-вами шляхом збереження його (управління) колегіальності. Щоправда, управлінські колегїї Т.Сапронов розглядав лише як тимчасові органи політ. контролю за адм. діяльністю "буржуазних" спеціалістів, "доки у влади немає достатньої кількості кваліфікованих комуністичних фахівців". Ін. "децист" – Гандзей – заперечував проти усунення профспілок від участі в пром. управлінні. За дорученням комуністів-залізничників Пд., Пд.-Донец. і Катерининської залізниць він вимагав надати профспілкам "право представництва кандидатів у комісари", і для цього "відкрити цілу мережу" курсів "червоних фахівців" та дозволити з'їзди залізничників-комуністів для вирішення важливих питань. Пропозиції Гандзея і Т.Сапронова підтримали комуністи Рафаїл (Р.Фабман), С.Мінін і В.Чубар.

Зауваження "децистів" щодо платформи ЦК РКП(б) зводилися до критики: а) абсолютної централізації пром. управління та б) впровадження надзвичайних форм організації госп. життя (трудові армії і т. ін.). Жоден із делегатів не піддав сумніву засади більшовицької диктатури. Не випадково Й.Сталін, який робив на конф. доповідь по тезах Л.Троцького, інформував ЦК РКП(б), що жоден із делегатів не намагався протиставити тезам ЦК РКП(б) будь-яку свою резолюцію. Платформу Харків. обл. парт. орг-ції він оцінив як додаток до резолюції 7-го Всерос. з'їзду рад (5–9 груд. 1919), на якому розглядалися питання, порушені в тезах ЦК щодо чергових завдань госп. буд-ва.

Політбюро ЦК РКП(б) не погодилося з оцінкою Й.Сталіна. Платформу "децистів", що обґрунтовувала ідею лібералізації командно-адм. системи госп. управління, було визнано політично небезпечною. У зв'язку з цим 24 берез. розпущено ЦК КП(б)У, склад якого було обрано на 4-й Всеукр. конф. переважно з "децистів". Замість нього призначили тимчасове бюро ЦК виключно з прихильників В.Леніна і Л.Троцького. Керівний склад найголовніших парт. осередків оновили за рахунок новоприбулих із РСФРР (понад 1000 відп. парт. працівників), а весь склад респ. парт. орг-ції пройшов перереєстрацію (ін. словами – парт. чистку).

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Кульчицький С.В. Комуністична доктрина і спроби її реалізації в Радянській Україні у 1919–1920 рр.: До питання про так званий "воєнний комунізм". "Історичні зошити", 1992, № 8.

Посилання:
 • ЧУБАР ВЛАС ЯКОВИЧ
 • ЛЕНІН ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ
 • СТАЛІН ЙОСИФ ВІССАРІОНОВИЧ
 • ТРОЦЬКИЙ ЛЕВ ДАВИДОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • БУБНОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
 • ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦЕНТРАЛІЗМУ ПРИНЦИП
 • КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ, КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
 • ЛЕНІН ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)