ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ДЕРЖАВНА ПЛАНОВА КОМІСІЯ ПРИ РАДІ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

  Бібліографічне посилання: Мовчан О.М. ДЕРЖАВНА ПЛАНОВА КОМІСІЯ ПРИ РАДІ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Derzh_planova_komisiya_pry_RNK (останній перегляд: 21.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ДЕРЖАВНА ПЛАНОВА КОМІСІЯ ПРИ РАДІ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР

ДЕРЖАВНА ПЛАНОВА КОМІСІЯ ПРИ РАДІ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР (від 1936 – УРСР; Держплан УСРР – УРСР) – респ. орган, який здійснював заг.-держ. планування розвитку нар. г-ва республіки та контроль за виконанням нар.-госп. планів в УСРР–УРСР. Ств. 28 верес. 1921. Підпорядкована Укр. екон. нараді, пізніше – Раді нар. комісарів (від 1946 – РМ) УСРР–УРСР та Держплану РСФРР, а з 1922 – Держплану СРСР. Діяла відповідно до директив центр. і респ. парт. органів. В основу організації і діяльності Держплану УСРР–УРСР було покладено т. зв. принцип демократичного централізму. Обсяг централізації планового кер-ва визначався особливостями екон. політики уряду СРСР.

Структура апарату Держплану УСРР–УРСР змінювалася відповідно до завдань держ. планування. Керівні органи незмінно складалися із голови комісії, який призначався ВУЦВК (від 1937 – ВР УРСР), заст. голови і членів Держплану за призначенням РНК–РМ УРСР. Для оперативного кер-ва діяльністю комісії РНК–РМ УСРР–УРСР затверджувала колегію в складі голови (голова колегії), заступників голови, а також керівних працівників – чл. Держплану. Апарат формувався із галузевих відділів, зведених відділів і відділів матеріальних балансів; з часом у складі Держплану були утворені Головний обчислювальний центр, держ. експертна комісія, НДІ, Рада з вивчення вироб. сил УРСР АН УРСР. Від 1960 Держплан УРСР видавав ж. "Економіка України".

Якщо на поч. 1920-х рр. Держплан УСРР займався лише розробкою проектів поточних планів розвитку місц. г-ва й окремих галузей нар. г-ва республіки, то вже наприкінці 1920-х рр. він приступив до комплексного перспективного планування в межах нар. г-ва республіки, яке підпорядковувалося заг.-союзним та респ. мін-вам і відомствам. По г-вах, керованих заг.-союзними госп. органами, Держплан УСРР–УРСР складав лише пропозиції щодо їхнього розвитку. Основу для заг.-респ. планування становили проекти планів підпр-в, орг-цій, об-нь, виконкомів обл. (міськ.) рад депутатів трудящих, мін-в і відомств УСРР–УРСР, планових комісій екон. р-нів. Методику планових розрахунків визначав Держплан СРСР.

дата публікації: 2004 р.

Література:
  1. Лортикян Э.Л. Развитие социалистического планирования в переходный период от капитализма к социализму (На материалах Украинской ССР). К., 1962
  2. Кочубей А.Д. Планування і господарське керівництво на сучасному етапі. К., 1963
  3. Уринсон М.С. Планирование народного хозяйства в союзных республиках. М., 1963.

Посилання:
  • ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦЕНТРАЛІЗМУ ПРИНЦИП
  • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ

  • Пов'язані терміни:
  • ДИРЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ В СРСР


  • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
    із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)