ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ

  Бібліографічне посилання: Катаргіна Т.І. ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Derzh_premii_Ukrainy (останній перегляд: 22.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ. В незалежній Україні держ. премії є одним з видів держ. нагород, які вважаються вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги в розвитку економіки, науки, к-ри, соціальної сфери, держ. буд-ві та громад. діяльності. Від 1991 до 1999 продовжували існувати держ. премії, впроваджені ще постановами РМ УРСР, за винятком держ. премій за досягнення у соцзмаганні. Законом України "Про державні нагороди України" (2000, доповнений 2001) встановлені такі Д.п.У.: Нац. премія України ім. Т.Шевченка; Д.п.У. в галузі науки і техніки; Д.п.У. в галузі арх-ри; Д.п.У. ім. О.Довженка в галузі кінематографії. Згідно з Указом Президента України від 27 верес. 1999 вища нагорода в Україні в галузі к-ри – Д.п.У. ім. Т.Шевченка – набула нового статусу: Національна премія України імені Т.Шевченка. Премія присвоюється за видатні твори літ. і мист-ва, публіцистики і журналістики, які утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують істор. пам'ять народу, його нац. свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію укр. сусп-ва. Присудження Нац. премії здійснюється за указом Президента України щорічно. Встановлено такі номінації Нац. премії України ім. Т.Шевченка: худож. літ., документальна і науково-критична літ.; образотворче мист-во; сценічне та екранне мист-во. К-т з Нац. премій ім. Т.Шевченка приймає твори і роботи на здобуття Нац. премії наступного року з 1 серп. до 1 листоп. поточного року. К-т проводить розгляд творів та робіт у 3 конкурсні тури та приймає рішення шляхом таємного голосування щодо кандидатур на присудження премії і подання його до Управління держ. нагород та геральдики (до 2000 – Комісії) для підготовки висновків і внесення на розгляд Президентові України відповідних пропозицій. Рішення про присудження премії набуває чинності після затвердження його Указом Президента України, який публікується в ЗМІ до 9 берез. – дня народження Т.Шевченка. Особам, удостоєним премії, присвоюється звання "Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка", вручаються диплом та почесний знак.

Державні премії України в галузі науки і техніки – щорічні нагороди д-ви за видатні наук. дослідження, які сприяють подальшому розвиткові гуманітарних, природничих і тех. наук, впровадженню нової техніки, матеріалів і технологій, нових способів і методів лікування, що відповідають рівню світ. досягнень; за роботи, які становлять значний внесок у забезпечення екологічної безпеки; за створення підручників для вищих, професійно-тех. і серед. заг.-освіт. навч. закладів. Роботи, висунуті на здобуття Д.п.У., приймаються К-том з Д.п. України в галузі науки і техніки щорічно до 1 квіт. К-т виконує надані повноваження протягом 5 років згідно з Положенням про К-т з Д.п. України в галузі науки і техніки. До складу К-ту входять видатні вчені НАН України, Акад. мед. наук, Укр. акад. аграрних наук, Акад. пед. наук, Акад. правових наук, провідні спеціалісти мін-в, центр. органів виконавчої влади, вищих навч. закладів 3–4-го рівнів акредитації, представники громад. орг-цій. На здобуття премії можуть претендувати наук. роботи та підручники, опубл. в завершеному вигляді не менш як за рік до їх висунення, а також освоєні у вир-ві роботи в галузі техніки, матеріалів, технологій. Присуджується щорічно 20 Д.п.У., у т. ч.: до 15, які мають відповідний дозвіл для публікації у ЗМІ, до 3 – за роботи, які становлять держ. таємницю, до 2 – за підручники. Колектив претендентів не може перевищувати 10 осіб. Не допускається внесення до списку претендентів осіб, які виконували адм., організаторські чи консультативні функції. Рішення К-ту набуває чинності після прийняття указу Президента України, який опубліковується в ЗМІ до 1 груд. – річниці референдуму про незалежність України (див. Референдум всеукраїнський 1 грудня 1991). Особам, удостоєним Д.п. У., присвоюється звання "Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки", вручаються диплом і почесний знак встановлених зразків.

Державна премія України в галузі архітектури – держ. нагорода за створення видатних житлово-цивільних та пром. архіт. комплексів, будівель і споруд, роботи в галузі містобудування, ландшафтної арх-ри, упорядження міст і с-щ, реставрації пам'яток арх-ри і містобудування, наук. праці з теорії та історії арх-ри, що мають важливе значення для дальшого розвитку вітчизн. арх-ри і містобудування та здобули широке громад. визнання. Встановлено 5 таких премій. Повноваження К-ту із Д.п. України в галузі арх-ри визначені Указом Президента України від 20 берез. 2002. К-т разом із Спілкою арх-рів та Управлінням містобудівної політики Держ. к-ту України з буд-ва та арх-ри проводить роботу з виявлення і висунення об'єктів містобудування і арх-ри на здобуття Д.п. У. На підставі подання к-ту приймається указ Президента України про призначення премій, який щорічно оприлюднюється до 1 лип. – Дня архітектора. Особам, удостоєним премії, присвоюється звання "Лауреат Державної премії України в галузі архітектури", вручаються диплом та почесний знак.

Державна премія України імені О.Довженка. Встановлена Указом Президента України "Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка" від 10 верес. 1994. Положення про Д.п.У. ім. О.Довженка затверджено Постановою КМ України від 12 грудня 1994. Присуджується з 1995. У 2001 внесена до Закону України "Про державні нагороди України". Вручається особам за видатний внесок у розвиток укр. кіномист-ва. Представлені на присудження кандидатури розглядає К-т з Д.п.У. ім. О.Довженка. За поданням К-ту премія присуджується указом Президента України, який оприлюднюється у ЗМІ до 10 верес. – дня народження О.Довженка. Особам, удостоєним премії, присвоюється звання "Лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка", вручаються диплом і почесний знак встановлених зразків.

Розмір грошової винагороди кожної з премій визначається щорічно указом Президента України.

дата публікації: 2004 р.

Література:
  1. Указ Президента "Про Національну премію України імені Тараса Шевченка". "Офіційний вісник України", 1999, № 39
  2. Закон України "Про державні нагороди України" від 16.03.2000 р. "Відомості Верховної Ради України", 2000, № 21
  3. Положення про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки затверджено Указом Президента України від 14 червня 2000 року № 800/2000. "Збірник розпоряджень Президента України", 2000, вип. 2
  4. Закон України "Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про державні нагороди України". "Відомості Верховної Ради України", 2001, № 33.

Посилання:
  • ДОВЖЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
  • РЕФЕРЕНДУМ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ (1991)
  • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ


  • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
    із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)